]]>

Netværk

Netværk for marketingkonsulenter

Marketing er under stærk forandring i disse år med øget brug af data og skærpede krav til nye kundeoplevelser. Få viden og inspiration til dine opgaver og drøft aktuelle udfordringer med andre marketingspecialister i dette netværk.

Hvem kan deltage?

Netværksgruppen er for dig, som er ansat i en marketingfunktion.

Din titel kan fx være marketingkonsulent, marketingspecialist, marketingansvarlig, brand manager, social media manager eller andet relateret til virksomhedens marketingopgaver, branding og markedskommunikation.

Du har 3-10 års erfaring fra privat virksomhed, medlems- eller interesseorganisation eller fra den offentlige sektor.

Hvad får du ud af netværket?

 • Et fortroligt rum med andre specialister inden for marketing
 • Viden om andres måder at løse marketingopgaver på
 • Nye perspektiver på din tilgang til kunder, brugere og marked og ny inspiration til din praksis
 • En stærkere forståelse af din egen rolle og dit handlerum som konsulent eller rådgiver
 • Et udvidet professionelt netværk
 • Mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Hvad handler netværket om?

I netværksgruppen deler vi viden og erfaringer og drøfter aktuelle udfordringer i arbejdet med marketing. Vi sætter fokus på dét, der optager dig som marketingkonsulent. Emnerne kan både være af faglig karakter eller handle om din rolle som marketingkonsulent i forhold kolleger, ledelse, samarbejdspartnere og kunder.

På første møde aftaler vi, hvilke temaer der skal være omdrejningspunktet for netværket. Temaerne kan fx være:

 • Rollen som rådgiver eller konsulent imellem mange interesser
 • Analytisk og datadrevet marketing
 • Social selling og storytelling
 • Samspillet med kunder, opdragsgivere, leverandører og brugere
 • Arbejdet med effektmålinger af marketingindsatsen og ROI
 • GDPR og den etiske dimension af marketing.

Arbejdsformen er en professionelt faciliteret proces, der giver rum til at diskutere, reflektere og lære af fælles erfaringer og dilemmaer. Vi mødes for at blive klogere, for at udfordre hinanden – og dele ud af vores viden og best practice. Her er plads til at prøve idéer og tanker af, og det hele foregår i et fortroligt rum.

Hvordan er netværket opbygget?

I netværket er vi 16 deltagere. Denne gruppestørrelse giver god mulighed for at lære hinanden godt at kende og opbygge tillidsfulde relationer i netværket. Det skaber en optimal grobund for at lære af og sparre med hinanden og dermed udvikle sig.

Netværkets første 3 møder ledes af en erfaren proceskonsulent, som har ansvaret for, at processen på møderne fungerer, så du i første omgang kan koncentrere dig om indholdet og de andre deltagere.

Facilitatoren planlægger sammen med netværkets deltagere programmet for 2. og 3. møde for at styrke netværket til selv at kunne fortsætte netværksgruppens møder.

Efter de første 3 møder er netværket parat til selv at drive netværksgruppen videre.

Se alle