]]>

Kursus

Hybridledelse i en fleksibel organisation

Lær at skabe et psykologisk trygt samarbejdsrum, hvor I arbejder fleksibelt, innovativt og produktivt med at skabe resultater – også når I arbejder på forskellige lokationer.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der ønsker at blive en mere nærværende, rammesættende og supporterende leder i en hybrid kontekst. Du har medarbejdere, der i større eller mindre omfang arbejder fra en anden lokation end jeres faste kontor.  

På kurset får du:

  • greb om lederrollens kompleksitet i det hybride rum
  • indføring i forskningsbaserede ledelsesmodeller, der understøtter ledelse i en hybrid kontekst
  • værktøjer til at skabe samarbejdsrammer, der både understøtter opgaveløsningen og medarbejdernes kollegiale relationer i en hybrid kontekst
  • metoder til at arbejde med psykologisk tryghed
  • en personlig udviklings- og handlingsplan
  • sparring og feedback på dine konkrete ledelsesudfordringer. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du en grundig indføring i den hybride konteksts betydning for dit lederskab. Du bliver klædt på til at skabe et stærkt, hybridt samarbejdsrum, hvor du både kan supportere det gode samarbejde og facilitere stærke kollegiale relationer, som er essentielle i en hybrid hverdag. Nutidens ledelsesrum er komplekst; derfor arbejder vi med et relationelt perspektiv på lederrollen, og du får værktøjer, der er forankret i en reflekterende tilgang til omverdenen. 

Ledelse er en kompliceret disciplin, fordi du arbejder med mennesker. Når medarbejderne og samarbejdet så er sat ind i en hybrid kontekst, bliver ledelsesdisciplinen ekstremt kompleks. Her skal du som leder navigere i en potentielt svær kontekst, hvor medarbejderne ikke bare er udfordret af teknologiens begrænsninger, men hvor der også er en skævvridning i forhold til kommunikation, relationer og adgang til at bruge hinandens kompetencer og ressourcer.

Du bliver præsenteret for en forskningsbaseret ledelsesmodel, der rammesætter paradokset ved at lede i en hybrid kontekst, og du får i forlængelse heraf ny inspiration og redskaber, der udvider dit handlerepertoire. Du får masser af træning og et stærkt link til din egen praksis.

Hvorfor skal du blive bedre til hybridledelse?

Fremtidens organisation er mere fleksibel, mere nytænkende, mere holdbar. Fremtidens organisation bruger teknologiens muligheder til at skabe en hverdag, hvor vi arbejder smartere og med opgaven i centrum kan skabe fleksible rammer, der spiller medarbejderne stærke. Denne nye måde at organisere os på kalder på nutidige relationelle ledelseskompetencer, der kan håndtere den komplekse, omskiftelige verden, vi lever og arbejder i. 

Det er dét, den hybride leder mestrer – en leder med stærke kompetencer til at skabe et psykologisk trygt rum, hvor vi sammen kan organisere vores arbejde fleksibelt, innovativt og produktivt på bæredygtig vis og dermed skabe (endnu) bedre resultater.
 

Kursets form

’Hybridledelse i en fleksibel organisation’  er opbygget af en række elementer, der understøtter din læring:

  • En række 30-45 minutters oplæg med introduktion og uddybning af teori og modeller
  • Videndeling blandt kursets deltagere og underviser via whiteboardøvelser med henblik på at dele og koble din praktiske erfaring til det teoretiske indspark
  • Refleksionsøvelser, både individuelle, i mindre grupper og i plenum 
  • Øvelser i at træne stærk kommunikativ facilitering og refleksive spørgeteknikker.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Du kunne også være interesseret i:

Se alle