]]>

Kursus

Økonomistyring for offentlige ledere

Styrk dit ledelsesmæssige handlerum, når du har styr på økonomien.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder eller chef, og du har budgetansvar for fx et eller flere drifts-, fag- eller serviceområder i staten, i en region eller i en kommune.

Du kan også være projektleder med budgetansvar for et stort, flerårigt projekt. 

På kurset får du:

  • en indføring i grundlæggende principper og vilkår for økonomistyring i det offentlige
  • forståelse for forskellige behov ved budgetlægning og opfølgning i organisationen
  • et styrket fundament for strategiske ledelsesbeslutninger gennem bedre analyser 
  • praktisk introduktion til god driftsledelse i samspil med strategisk ledelse
  • redskaber til at udarbejde effektfuldt ledelsesinformationsmateriale til relevante aktører i din organisation.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du et godt overblik over, hvordan de økonomiske muligheder og begrænsninger påvirker dit ledelsesmæssige handlerum. Der tages udgangspunkt i den offentlige økonomis rammebetingelser og vilkår, og du får indsigt og redskaber til at arbejde med økonomistyring, budgetlægning, udvikling af ledelsesinformation og behovet for strategisk ledelse.

Kursets form

Kurset veksler mellem teori, gruppeøvelser og dialog i plenum, hvor du kan bringe egne udfordringer op til diskussion med de øvrige deltagere. 

Mellem de første to kursusdage og den tredje kursusdag har du ca. 14 dage til at reflektere over de første dages input og afprøve elementer i praksis.

Inden dag 3 løser du en hjemmeopgave med fokus på omkostninger og beregninger af disse. Du skal fremlægge et kort oplæg om din opgave, og du skal derfor afsætte tid af til at løse opgaven i perioden inden tredje kursusdag.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det og lærer de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Se alle