]]>

Kursus

Afhøring af vidner

Få en bedre indsigt i, hvordan du afhører vidner i praksis i både strafferetlige og civilretlige sager.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er praktiserende advokat eller dommer, som allerede har kendskab til den grundlæggende retspleje.

På kurset får du:

  • indsigt i, hvordan du forbereder og gennemfører vidneafhøringer
  • viden til at håndtere en lang række praktiske problemstillinger som fx afhøringsrækkefølgen, spørgsmålsformuleringer, egne kontra modpartens vidner og forholdet til retten, tilhørere og pressen
  • en omfattende materialesamling, der bliver udleveret på kurset.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig, som allerede har kendskab til retsplejelovens regler, bedre indsigt i praktisk afhøring af vidner. Du får overblik og viden til både at forberede og gennemføre civil- og strafferetlige vidneafhøringer.

 

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner, og du får udleveret en omfattende materialesamling på kursusdagen.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle