]]>

Kursus

Almenboligloven - aktører, opførelse og drift

Få overblik over den almene boligsektor og de væsentligste problemstillinger, det komplekse regelgrundlag kan give i arbejdet med opførelse og drift af almene boliger.

Startdato og sted

14. november 2024
København K

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der arbejder med reglerne i almenboligloven og almenlejeloven.

Du er fx jurist, konsulent eller sagsbehandler i en kommunal forvaltning, en offentlig myndighed eller en almen boligorganisation.

Du kan også være finansiel rådgiver, revisor eller advokat for kommuner, boligorganisationer eller lejere. Måske er du ansat i en privat virksomhed som fx arkitekt, byudvikler eller bygherrerådgiver. 

På kurset får du:

 • det fulde overblik over regelgrundlaget og rammerne for den almene boligsektor
 • indsigt i, hvem der bestemmer hvad i en boligorganisation og i en administrationsorganisation
 • indsigt i processen og reglerne for opførelse af nye almene boliger
 • indføring i de væsentligste forhold omkring drift af almene boliger
 • viden om opførelse af almene boliger sammen med private lejeboliger, andelsboliger eller ejerlejligheder
 • forståelse for de særlige regler, der gælder for udlejning af almene boliger.

Kursets indhold

Over to kursusdage får du en bred viden om den almene boligsektor, det særlige lovgrundlag, beboerdemokratiets rolle og involvering. Derudover får du en bred viden om reglerne og processerne i forbindelse med nybyggeri af almene boliger, og du får indblik i de væsentligste forhold i den efterfølgende driftsfase, bl.a. de særlige udlejningsregler. Vi sætter også fokus på opførelse og drift af almene boliger sammen med andre boligformer.

 

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en kort survey om dine erfaringer og udfordringer inden for den almene boligsektor. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov.
  Læs mindre
 • Dag 1

  14. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5, 1358 København K

  Dag 1 giver dig en grundig introduktion til regler og strukturer i en boligorganisation og aktørerne i den almene boligsektor og deres kompetencer. Vi gennemgår også byggeprocessen fra beslutningen om etablering til ibrugtagning af boliger.

  Du får svar på:

  • Hvad er en almen boligafdeling?
  • Hvem træffer beslutning om opførelse af almene boliger?
  • Hvad omfatter almene boliger?
  • Hvilke boliger kan man opføre med støtte?
  • Hvilke begrænsninger gælder ved ombygning, omdannelse og fortætning?
  • Hvordan opfører man almene boliger sammen med andre boligformer?

   

  Vi kommer igennem emnerne:

  • Regelgrundlag, struktur og opbygningen i en boligorganisation
  • Aktørerne og deres kompetencer, fx repræsentantskabet, bestyrelser og afdelingsmødet
  • Det kommunale tilsyn, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og BL
  • Familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, udslusningsboliger og inklusionsboliger
  • Projektudvikling i samarbejde med private aktører, inkl. delegeret bygherre-model
  • Byggeprocessen fra start til slut
  • Skematikken (A, B og C)
  • Udbudspligt og tinglysning
  • ’Dokumentpakken’ med fx samarbejdsaftalen, købsaftalen og totalentrepriseaftalen
  • Køb af eksisterende ejendomme
  • Almene boligafdelinger og grundejerforeninger og ejerforeninger.
 • Dag 2

  15. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5, 1358 København K

  På dag 2 får du en indføring i processerne omkring drift af almene boliger, og vi ser på de særlige regler om udlejning af almene boliger.

  Du får svar på:

  • Hvordan fungerer en almen boligafdelings økonomi?
  • Hvordan er økonomien mellem en boligorganisation og dens afdelinger?
  • Hvordan udlejes erhvervsarealer?
  • Hvordan fungerer en venteliste (ekstern og intern), og hvem har fortrinsret?
  • Hvad er kombineret og fleksibel udlejning?

   

  Vi kommer igennem emnerne:

  • Administration og kapitalforhold
  • Budget og regnskab
  • Henlæggelser og vedligeholdelse
  • Råderet
  • Sideaktiviteter
  • Udlejning af almene boliger
  • Fortrinsrettigheder
  • Særlig indsats i udsatte boligområder
  • Nedrivning og afhændelse
  • Genhusning. 

Hvem underviser?

Elmir Tartic

Elmir Tartic
Chefkonsulent, Indenrigs- og Boligministeriet

Elmir er en af landets førende eksperter på almenboligområdet. Som forfatter og medforfatter til en række love og administrative forskrifter på almenboligområdet har han indgående viden om reglernes baggrund og formål. Han har erfaring fra flere ministerielle departementer, domstolene og advokatbranchen. Han har også undervist på diverse kurser vedrørende almenboliglovgivningen.
Henrik Meden

Henrik Meden
Advokat, Partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

Henrik Meden er daglig leder af Poul Schmith/Kammeradvokatens Fast Ejendomsteam for almene boliger. Han er specialiseret inden for fast ejendom og har særlig stor erfaring med bred rådgivning inden for alle elementer af det støttede byggeri. Henrik er derudover udpeget som lægdommer i en række boligretter, herunder Københavns Byret, og han er udlejersuppleant i Beboerklagenævnet i Frederiksberg Kommune. Henrik har stor undervisningserfaring inden for den almene boligsektors fagområder, og han er medforfatter til Danmarks første grundlæggende lærebog om almene boliger, ’Lærebog om almene boliger’ (2019).

Kursets form

Undervisningen veksler mellem faglige input fra underviserne og spørgsmål fra dig blandet med eksempler fra praksis.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 14. november kl. 09:00 - 15. november kl. 16:00, 2024
 • Kursets referencenr.
 • 39097
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  14. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  14. oktober 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle