]]>

Kursus

Barnets lov

Få overblik over den nye Barnets Lov og et brushup på retsgrundlaget for administrationen af børne- og ungeområdet.

Startdatoer

31/10-24
København K
25/03-25
København K

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med det socialretlige område som jurist, socialfaglig leder, sagsbehandler, rådgiver eller advokat.

På kurset får du:

 • overblik over den nye Barnets Lov
 • indsigt i lovens begreber, tankegange og processer for udsatte børn og unge 
 • kendskab til særlige krav til sagsbehandlingen i tillæg til almindelige forvaltningsretlige regler
 • grundigt kendskab til børns særlige rettigheder i sociale sager
 • indblik i væsentlig praksis på området, blandt andet fra menneskeretten
 • viden om centrale bestemmelser i FN’s Børnekonvention og Handicapkonventionens betydning for lovens fortolkning  
 • mulighed for at stille spørgsmål og drøfte aktuelle problemstillinger på børneområdet med eksperter og ligesindede.
 

Kursets indhold

I 2022 fremsættes den nye og længe ventede Barnets Lov. Den forventes at træde i kraft den 1. april 2023. I den nye lov er der fokus på bedre og tidligere indsats for udsatte børn, færre skift og mere stabilitet. Børn skal tildeles flere selvstændige rettigheder og i en tidligere alder. Samtidig er det sigtet, at der skal være bedre kvalitet i sagerne og en styrket retssikkerhed.

På kurset kommer du hele vejen omkring den nye lov, og du får indblik i de områder, hvor der er sket væsentlige ændringer. Kurset giver dig et godt fundament til dit arbejde med den nye lovgivning, og du bliver klædt på med både de nye retlige problemstillinger og et brushup på de væsentligste dele af retsgrundlaget for administrationen af børne- og ungeområdet.

 

Vælg startdato

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med børne- og ungeområdet. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  31. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På kursusdagen kommer du igennem indholdet i Barnets Lov. Vi fokuserer på væsentlige ændringer og konsekvenser for sagsbehandlingen på området.

  Dagen giver dig:

  • et solidt overblik over reguleringen i Barnets Lov
  • en gennemgang af væsentlige materielle og processuelle ændringer på børne- og ungeområdet og konsekvenserne ved ændringerne
  • en grundig indføring i børns selvstændige rettighedsstatus, fx partsbegrebet og særlige processuelle rettigheder 
  • viden om særlige retssikkerhedsmæssige opmærksomhedspunkter i tvangssager, fx tvangsbortadoption
  • indsigt i nyere og væsentlig praksis på området – nationalt og internationalt.
 • Spørgesession

  Ca. 1-2 måneder efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere har mulighed for at stille spørgsmål til underviserne i lyset af det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviserne vil også uddybe evt. pointer, som kan være opstået på baggrund af fx nye regler eller praksis. Sessionen foregår via platformen Zoom og varer ca. 30 min.

Hvem underviser?

Trine Schultz

Trine Schultz
Professor (mso) i socialret, Aalborg Universitet

Trine har beskæftiget sig med socialret gennem hele sin karriere og har i meget stor grad bidraget til forskningen inden for børne- og ungeområdet. Hun er forfatter til en lang række social- og forvaltningsretlige artikler og bøger. Trines undervisningserfaring spænder bredt inden for social- og forvaltningsretten. Hun har bl.a. været fagansvarlig for det juridiske område på en række uddannelser og varetaget faget ’Socialret – børn og unge’ på den juridiske kandidatuddannelse.
Anne Mørk

Anne Mørk
Lektor i socialret, Aalborg Universitet

Anne modtog i 2018 sin ph.d.-grad på baggrund af afhandlingen ’Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager’, og hun har siden arbejdet med børns rettigheder inden for både socialretten og familieretten. Hun har bidraget til antologier og publiceret videnskabelige artikler, hvor særligt det menneskeretlige perspektiv på børns rettigheder har været et vigtigt element. Anne underviser på forskellige uddannelser i forvaltningsret, socialret og børns menneskerettigheder.

Kursets form

Undervisningen om Barnets Lov består af oplæg og konkrete cases og/eller problemstillinger. Undervisningen vil være dialogbaseret og giver dig rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte problemstillinger med underviserne og de øvrige deltagere undervejs.   
Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Det siger tidligere deltagere


Oplevelsen af kurset var helt igennem god, fordi niveauet og nuancerne i behandlingen af problemstillinger var relevante og på et kompetent niveau. Skønt at være i Djøf lokalerne med den gode udsigt og hyggelig atmosfære.
Jette Jørgensen, Chefkonsulent, Kerteminde Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 31. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 39065
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  30. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursuskoordinator
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle