]]>

Kursus

Boliglejeretten

Få en solid og praktisk indføring i boliglejeretten med fokus på lejeforholdet fra vugge til grav.

Startdato og sted

30. oktober 2023
København V

Aflyst

Varighed

2 dage
09:00 - 16:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med boliglejeforhold. 

Måske arbejder du for et ejendomsselskab, en ejendomsadministration, en kommune eller et realkreditinstitut. 

Du er fx advokat, jurist, erhvervsmægler, administrator eller asset manager, og du er velkommen på kurset uanset din faglige baggrund.

På kurset lærer du at:

 • finde de rigtige regler for en ejendom/et lejemål
 • udarbejde boliglejeaftaler 
 • fastsætte og regulere lejen 
 • afregne forbrug
 • håndtere spørgsmål om vedligeholdelse
 • opsige og ophæve lejemålet
 • opgøre og afregne mellemværender ved fraflytning.

Kursets indhold

På kurset får du en grundlæggende viden om de regler og den praksis, der er nødvendige for, at du kan arbejde med boliglejeretten. 

Du kommer hele vejen rundt i boliglejeforhold og boliglejelovgivningen. Du får også praktiske forslag til, hvordan du håndterer de mest almindelige spørgsmål og udfordringer.

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med lejeretten. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Du får også mulighed for at orientere dig i enkelte cases eller problemstillinger, som vil blive gennemgået på kurset.
  Læs mindre
 • Dag 1

  30. oktober 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 1 får du en gennemgang af lejelovens anvendelsesområde og indledningen af et lejeforhold. Du får også indsigt i lejens udvikling i lejeperioden og afregning af forbrug. 

  Du kommer bl.a. igennem temaerne:

  • lejelovens anvendelsesområde og regler 
  • lejekontrakten
  • lejefastsættelse
  • lejeregulering
  • forbrugsregnskaber.
 • Dag 2

  13. november 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 arbejder du med vedligeholdelse af ejendommen og det lejede samt lejemålets ophør og afslutning.

  Du kommer bl.a. igennem temaerne:

  • vedligeholdelsespligter
  • forbedringer
  • brugsrettens overgang, fx fremleje og bytte 
  • opsigelse og ophævelse
  • lejers fraflytning og afregning.
 • Spørgesession

  Ca. to måneder efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at stille spørgsmål til underviseren både ud fra det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviseren vil også uddybe evt. pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis.

  Sessionen foregår via platformen Zoom og har en varighed af ca. 30 min.

Hvem underviser?

Pernille Lind Husen

Pernille Lind Husen
Specialkonsulent, Københavns Kommunes Huslejenævn

Pernille har mere end 15 års erfaring med lejeret og særligt boliglejeret. Hun er tidligere juridisk konsulent i DEAS og Ejendom Danmark og advokat hos Husen Advokater, hvor hun beskæftigede sig med mange aspekter inden for fast ejendom, herunder boliglejeret, køb og salg, byfornyelse, retssager og projekter. Pernille har skrevet flere artikler og er medforfatter til Ejendom Danmarks ’Boliglejemål’ fra 2017. Hun har gennem årene undervist i lejeret, bl.a. på ejendomsadministratoruddannelsen.

Kursets form

Kurset tager udgangspunkt i lovgivningens indhold og opbygning, men inddrager også eksempler fra dom- og nævnspraksis. På den måde bliver reglerne belyst fra flere vinkler og sat ind i en daglig og praktisk kontekst. 

Vi tager udgangspunkt i de værktøjer, du bruger i arbejdet med boliglejeretten og boliglejeforhold, fx lejekontrakten, og vi opfordrer til, at du bidrager aktivt med egne erfaringer, udfordringer og spørgsmål.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøf udbyder kurset i samarbejde med Danske Advokater.

Undervejs forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 30. oktober 2023
  Modul 2: 13. november 2023

  Begge dage fra kl. 09.00 - 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 37878
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  28. september 2023 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  30. september 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Koordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle