]]>

Kursus

Bortvisning

Lær at tackle de mange forskellige juridiske forhold, der knytter sig til bortvisning af en medarbejder.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med personalespørgsmål som fx jurist, HR-konsulent, chef eller advokat. Måske er du ansat i en faglig organisation, en virksomhed, en offentlig institution eller en arbejdsgiverorganisation. 

Du har et vist forhåndskendskab til individuel ansættelsesret.
 

På kurset får du:

  • redskaber til at vurdere bortvisningsgrundlag
  • indsigt i de mange aspekter, der knytter sig til bortvisningssituationen
  • kendskab til både den individuelle og kollektive behandling af bortvisningssager
  • update på seneste praksis.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du et solidt fundament for at vurdere en bortvisningssag og de mange juridiske aspekter, der knytter sig til bortvisningssituationen. Du får kendskab til både den private, offentligretlige og overenskomstmæssige ramme for bortvisningssituationen, og vi gennemgår de processuelle regler.

Kursets form

På kurset ’Bortvisning’ foregår undervisningen både som oplæg og aktive diskussioner. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle