]]>

Kursus

Compliance i den finansielle sektor

Få en bred introduktion til compliance i den finansielle sektor og en værktøjskasse til at arbejde med finansiel compliance i praksis.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder i en compliancefunktion i et pengeinstitut eller i en anden finansiel virksomhed, fx i et forsikrings- eller pensionsselskab. Måske er du rådgiver i den finansielle sektor.

Du kan også arbejde med øvrige interne kontrolfunktioner, risikostyring, intern revision, eller fx med hvidvaskområdet.  

Du er nok jurist eller advokat, men du er også velkommen, hvis du har en anden faglig baggrund.

På kurset får du:

  • en bred introduktion til compliance, fagligt og praktisk
  • overblik over lovgrundlaget for finansiel compliance og organiseringen af selve compliancefunktionen
  • forståelse for samspillet mellem compliancefunktionen og det øvrige kontrolmiljø, fx risikostyring, revision, hvidvask, nøglefunktioner  
  • metoder til at arbejde analytisk og risikobaseret med udgangspunkt i forretningsmodellen
  • indsigt i ledelsesrapportering og greb til at håndtere manglende efterlevelse af anbefalinger
  • input til konkrete værktøjer og kontrolundersøgelser.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Compliance i den finansielle sektor’ får du en praktisk gennemgang af alle væsentlige arbejds- og ansvarsområder for compliancefunktionen med udgangspunkt i juraen og konkrete eksempler og værktøjer. Reglerne for pengeinstitutter danner udgangspunkt for gennemgangen, men du får også indblik i regler og praksis fra andre virksomhedstyper, og dine og de andre deltageres erfaringer vil blive inddraget i undervisningen.

Du får også et overblik over det samlede kontrolmiljø i en finansiel virksomhed og et indblik i de muligheder og udfordringer, som et samarbejde på tværs af kontrolfunktioner kan give. 

Efter kurset har du hands-on viden om, hvordan du bidrager struktureret og værdiskabende i rollen som complianceansvarlig, i compliancefunktionen eller i en anden kontrolfunktion, og hvordan du er en stærk bidragyder til din virksomheds compliancekultur.

 

Kursets form

Kurset ’Compliance i den finansielle sektor’ veksler mellem oplæg, diskussioner, cases og gruppearbejde. Underviserens faglige og undervisningsmæssige tilgang er praktisk og løsningsorienteret med fokus på enkelhed, praktik og konkret anvendelighed. 

Du får det største udbytte, hvis du inden kurset har sat dig ind i, hvordan compliancefunktionen og evt. andre kontrolfunktioner er organiseret i den virksomhed, du er ansat.  

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Tag en kollega med til medlemspris

'Compliance i den finansielle sektor’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30. juni 2024. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Lene Petersen på lpt@djoef.dk, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere


Astrid er en fremragende formidler og indholdet er relevant og aktuelt
Betina Black Jensen, Comlianceansvarlig/PA, Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S

Se alle