]]>

Kursus

Databeskyttelse og forskning

Forstå og anvend de komplicerede regelsæt, som regulerer brug af personoplysninger i forskningsprojekter, fx sundhedsforskning.

Startdato og sted

03. marts 2025
København K

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med forskningsprojekter og brug af forskningsdata. 

Du er fx ansat i en uddannelses- eller forskningsinstitution. 

Du kan også være ansat i en kommune, en region eller en anden offentlig eller privat organisation, hvor du oplever at blive spurgt, om I enten kan deltage i forskningsprojekter eller udlevere personoplysninger til forskningsprojekter.   

På kurset får du:

 • indsigt i og overblik over regelgrundlaget og sammenhængen mellem reglerne 
 • redskaber til at håndtere og vurdere spørgsmål og brug af personoplysninger i forskningsprojekter 
 • viden og værktøjer til at vurdere, om din organisation kan anvende eller udlevere personoplysninger i forskningsprojekter 
 • indsigt i aktuelle teknologier, som anvendes i forskning, og som særligt kalder på databeskyttelsesretlig opmærksomhed
 • kendskab til praktiske udfordringer ved forskningsprojekter. 

Kursets indhold

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for reglerne om brug af personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter. Det gælder både i forhold til din organisations egne forskningsprojekter, og hvis du skal videregive oplysninger til brug for andre organisationers projekter. 

Mængden af personoplysninger er stigende i alle typer af organisationer, og det betyder, at oplysningerne også er interessante i et forskningsperspektiv. Samtidig har den teknologiske udvikling medført, at rigtig mange organisationer står over for at udvikle og træne algoritmer på grundlag af personoplysninger eller gentræne/verificere eksisterende algoritmer. I begge tilfælde har organisationerne en vigtig opgave i at sikre, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt, og at beskyttelsen ikke strækkes ud over det retligt nødvendige eller etisk problematiske. 
 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med håndtering af personoplysninger i forskningsdata. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dag 1

  3. marts 2025, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Den første dag giver dig et overblik over, hvad forskning er og ikke er. Du får også indblik i, hvad der adskiller behandling af personoplysninger i forskningsprojekter, fx inden for sundhedsområdet i forhold til almindelig drift, og hvilke regler der er relevante.  

  Dagen giver dig: 

  • viden om, hvad der kendetegner et forskningsprojekt 
  • viden om de regler, der gælder for forskningsprojekter 
  • metoder til at vurdere, hvordan du identificerer, hvad der er forskningsformål, og hvad der er driftsformål. 
 • Dag 2

  4. marts 2025, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 2 får du et indblik i de teknologier, som er dominerende i forhold til forskning, og viden om, hvordan forskningssamarbejder fungerer. Vi kigger også på, hvilke særlige databeskyttelsesretlige krav, som skal være opfyldt i forskningsprojekter, og hvordan du skal forholde dig efter udløbet af et forskningsprojekt.  

  Dagen giver dig: 

  • viden om en række aktuelle teknologier, fx ChatGPT, machine learning, AI og IoT, som forskningsprojekter kan anvende 
  • indblik i udfordringerne med at bruge data fra forskellige kilder 
  • metoder til at vurdere de forskellige roller i et forskningssamarbejde 
  • metoder til at gennemføre konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse 
  • viden om mulighederne for at bruge forskningsdata efter projektudløb. 

Hvem underviser?

Charlotte Bagger Tranberg

Charlotte Bagger Tranberg
CEO, Lex Futura, og Director of Digital Compliance hos Cookie Information

Charlotte har arbejdet med databeskyttelse, teknologi og digitalisering siden 2000 på både Aalborg Universitet og som persondataspecialist, managing associate og partner hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Hun blev ph.d. i databeskyttelse og EU-ret i 2006. Charlotte har dyb indsigt i spændingsfeltet mellem sundhedsret og GDPR og har udarbejdet en række rapporter om juridiske barrierer for at bruge data inden for sundhedsområdet. Charlottes baggrund fra forskningsverdenen giver hende en god praktisk indsigt i forskningsområdet, og hun sætter – ligesom Anna Murphy – en ære i at formidle svært juridisk og teknologisk stof på en enkel og pragmatisk måde.  
Anna Murphy

Anna Murphy
Sundheds-, forvaltnings- og databeskyttelsesretlig konsulent

Anna har arbejdet inden for sundhedsområdet siden 1997. I centraladministrationen har hun behandlet klager fra patienterne og været med til at udarbejde en del af den gældende lovgivning på sundhedsområdet. Hun har i Region Hovedstaden været ansvarlig for det sundhedsjuridiske område og har været med til at implementere de databeskyttelsesretlige regler. Hun har flere års erfaring i at undervise, bl.a. på Københavns Universitet, og hun sætter en ære i at formidle svært juridisk stof på en enkel og pragmatisk måde. 

Kursets form

På kurset ’Databeskyttelse og forskning’ får du både oplæg fra underviserne, opgaver og casearbejder. Du har mulighed for at tage konkrete problemstillinger med fra din organisation. 

Formålet med casearbejdet er at ruste dig til at identificere problemstillinger og finde løsninger. Vi bruger også praksis fra bl.a. Datatilsynet og National Videnskabsetisk Komité til at få indblik i problemer og udfordringer. Formålet er at give dig en større forståelse for de forskellige hensyn og interesser, som er på spil.  

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 3. - 4. marts 2025, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 39457
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  3. februar 2025 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  3. februar 2025
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle