]]>

Kursus

Datavisualisering - klar formidling

Lær at formidle dine argumenter og belæg visuelt med hurtige håndtegnede skitser, så dine pointer står helt tydeligt for modtageren.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der arbejder med at formidle komplekse pointer og argumenter. Du ønsker at formidle på en levende og overskuelig måde til forskellige modtagere. 

Du savner redskaber til at gøre dine argumenter og belæg overskuelige med visualiseringer og skitser. Du vil gerne forbedre dine evner til at understøtte andres tænkning og kommunikation med hurtige håndtegnede skitser og visualiseringer.

Du har brug for overskuelige visualiseringer af dine pointer og underbyggende data fx til brug på møder, i undervisningssituationer, på analyseworkshops, i beslutningsprocesser, til datafremvisninger eller i artikler og rapporter.

På kurset får du:

  • en tilgang til at oversætte komplekse data til en klar visualisering
  • kendskab til visuel grammatik og de ni primære typer af datavisualisering
  • kendskab til visuelle virkemidler, der vækker svært eller kedeligt stof til live og gør det lettere at forstå
  • træning i at anvende og kombinere de ni primære typer på et komplekst datamateriale
  • træning i at tegne hurtige visualiseringer i hånden
  • input til at udvikle din egen personlige og professionelle visualiseringsstil, der matcher dit behov
  • professionel sparring og feedback på dine opgaver. 
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Du har som akademiker mange års erfaring med at kommunikere skarpt og præcist i tekst og tale. Nogle gange bliver det til mange ord og lange talestrømme, og måske overser du muligheden for at udnytte vores hjernes formidable evne til at afkode information i visuel form. 

Kurset hjælper dig til at blive tryg ved at tage tuschen og forklare din pointe visuelt - uanset om du står ved et flipchart, eller du forbereder en artikel, og uanset om du arbejder med brugercentrerede udviklingsprojekter eller personalejura. 

Data er andet og mere end det, du møder i fx Power BI. Det er de kvantitative eller kvalitative informationer, som du bruger som belæg for dine påstande, når du skal sælge en pointe. Data, der handler om frekvens, kausalitet og placering, kalder på helt andre genrer end tekst og er langt lettere at visualisere med fx storyboards, swimlane-diagrammer eller statistiske oversigter. Men det kan være svært at omdanne data til en koncis, visuel formidling.

På kurset bliver du trænet i, hvordan du kan skabe en hurtig fælles forståelse af fx et budskab, en proces eller en samling data med simple visuelle greb. Kort sagt lærer du, hvordan du supplerer dine ord med visualiseringer, når du skal formidle komplekse budskaber på en klar og overskuelig måde. 

Efter kurset har du fået træning i at kombinere forskellige visuelle genrer, og du har lært at dele din argumentation op i forskellige visualiseringer, så den giver overblik og fjerner unødig ‘støj’, der kan sløre dit budskab.

Hvorfor lære om datavisualisering?

Datavisualisering giver dig en metode til at formidle komplekse data og budskaber med skitser eller modeller på en forståelig måde. Alle husker den grønne og den røde coronagraf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020 – gode visualiseringer fanger øjet og leverer en pointe overbevisende.

På kurset lærer du principperne bag denne formidlingsform, så du let kan anvende visualisering i din egen formidling af data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesign. 

En sidegevinst ved at kunne visualisere dine pointer hurtigt er, at du bliver mere fri i din måde at præsentere, undervise eller facilitere på, fordi du lettere kan improvisere og hurtigt skitsere idéer og sammenhænge og dermed skabe overblik over, hvad der bliver talt om.

 

Kursets form

Undervisningen består af: 

  • plenumundervisning i teknik og semantik
  • praktisk træning med individuelle opgaver, som du selv er med til at identificere
  • individuel hjælp og sparring på dine opgaver. 

Når kurset slutter, har du et eller flere færdige produkter med hjem, lige til at bruge i dit daglige arbejde.

Du skal forberede dig mellem hver kursusdag, og særligt inden den første kursusdag skal du afsætte nogle timer til at træne grundlæggende skitseringsteknik i hånden.

I løbet af kurset arbejder du på papir, fordi det er den hurtigste måde at træne datavisualisering på, og fordi papir ikke begrænser måden, data repræsenteres på, ligesom forskelligt software gør. Principperne og genrerne er dog de samme, uanset om du arbejder digitalt eller i hånden. Din træning vil derfor også være nyttig, uanset hvilke softwarepakker du ellers benytter på dit arbejde.

Din træning fortsætter imellem kursusgangene, og du har mulighed for at få hjælp og sparring på Djøfs digitale læringsportal. Portalen forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 24 tidligere deltageres tilfredshed.

Se alle