]]>

Kursus

Digital forvaltning - retlig compliance

Er du klædt på til digital forvaltning, kan du lettere håndtere de mange forskellige retlige complianceforpligtelser, det offentlige er pålagt efter forvaltningsretten og EU-techretten.

Startdato og sted

07. oktober 2024
København S

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med eller interesserer dig for digital forvaltning som fx specialist, sagsbehandler eller deltager i digitaliseringsprojekter.  

Du har brug for at vide mere om de juridiske problemstillinger og forpligtelser, der følger med den øgede regulering af teknologier og deres anvendelse.  
 
Du er formentlig jurist, men du kan også være it-uddannet eller cand.scient.pol. eller have en anden faglig baggrund.  

Du har allerede et grundlæggende kendskab til forvaltningsret og EU-ret. 

På kurset får du:

 • forstå reguleringen af myndighedernes udvikling og brug af nye teknologier inden for forvaltningsretten, AI-forordningen, NIS2-reguleringen, databeskyttelsesretten og webdirektivet 
 • forstå supplerende normer efter god forvaltningsskik og dataetiske retningslinjer 
 • se lighederne mellem de forskellige regelsæt og koordinere arbejdet med at sikre regelefterlevelse. 

Kursets indhold

Kurset ’Digital forvaltning – retlig compliance’ giver dig overblik over de vigtigste regler for den digitale forvaltning. Vi fokuserer på de centrale complianceforpligtelser ved udvikling og brug af teknologier, som offentlige myndigheder skal kunne dokumentere, at de efterlever.  

De senere år har den retlige regulering af den digitale forvaltning udviklet sig til et komplekst kludetæppe af national lovgivning og EU-ret. En række forskellige regelsæt spiller sammen og stiller ikke kun praktiske, men også retlige krav for at beskytte forskellige interesser og varetage meget forskelligartede hensyn. 

Kravene skal beskytte så forskellige hensyn som at sikre:

 • styringsmulighederne i den offentlige forvaltning
 • borgernes grundlæggende rettigheder 
 • robusthed, når myndigheder udsættes for cyberangreb. 

Du bliver præsenteret for løsningsforslag til, hvordan du koordinerer din organisations arbejde med at risikovurdere, analysere konsekvenser og tilrettelægge kontinuerligt tilsyn (overvågning) efter de forskellige regelsæt.

 • Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med digital forvaltning. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.  
  Læs mindre
 • Dag 1

  07. oktober 2024, kl. 09:00 - 16.00
  Sted: Amager Boulevard 70, 2300 København S

  På dag 1 kommer du igennem de væsentligste retlige krav og deres betydning for digitaliseringsprocesser. Vi ser på, hvordan den almindelige forvaltningsret spiller sammen med de mange nye complianceforpligtelser på det digitale område. 

  Dagen giver dig indsigt i:  

  • de vigtigste regelsæt, deres anvendelsesområde og synergierne mellem regelsættene
  • de vigtigste krav i de forskellige regelsæt  
  • kravene til proaktive indsatser (risikovurderinger, konsekvensanalyser og overvågning) 
  • kravene til design af teknologier, organisation og arbejdsgange samt kravene til foranstaltninger.
   
 • Dag 2

  08. oktober 2024, kl. 09:00 - 16.00
  Sted: Amager Boulevard 70, 2300 København S

  På dag 2 arbejder du videre med de forvaltningsretlige og digitale compliancekrav ved og efter ibrugtagning af teknologier.  

  Dagen giver dig indblik i:

  • kravene til testning og uddannelse inden ibrugtagning
  • kravene til tilrettelæggelse af tilsyn (overvågning)
  • supplerende normer efter god forvaltningsskik og dataetiske retningslinjer. 

Hvem underviser?

Emilie Loiborg

Emilie Loiborg
Advokat, Horten

Emilie har omfattende erfaring med at rådgive om problemstillinger inden for både forvaltningsretten og persondataretten – og særligt om samspillet mellem de to regelsæt i den digitale forvaltning. Emilie har tidligere været ansat i Justitsministeriets lovafdeling, hvor hun bl.a. har været medlem af det stående udvalg for digitalisering og mødt som national ekspert i Europarådets arbejdsgruppe om kunstig intelligens (CAHAI). Emilie har været sekretær for Dataetisk Råd og fx arbejdet med dataetiske problemstillinger ved den nye smitte-stop-app og samkøring af data i den offentlige forvaltning.
Hanne Marie Motzfeldt

Hanne Marie Motzfeldt
Professor i forvaltningsret og digitalisering, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Hanne Marie beskæftiger sig med digital forvaltning ved Københavns Universitet. Hanne Marie er en af de førende juridiske eksperter inden for digital forvaltning og har bl.a. været ansat hos Folketingets Ombudsmand. Hun er en kendt stemme i den offentlige digitaliseringsdebat, og forskningsmæssigt har hun mere end 120 nationale og internationale publikationer om emnet bag sig. 

Kursets form

Du får gennem forskningsbaseret undervisning, konkrete cases og opgaver praktiske værktøjer og ny juridisk viden inden for digital forvaltning.   

Undervisningen vil være dialogbaseret og inddrage dine konkrete erfaringer.  

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 07. oktober kl. 09:00 - 08. oktober kl. 16:00, 2024
 • Kursets referencenr.
 • 39117
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  7. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  7. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle