]]>

Kursus

Digital forvaltning - retlige aspekter

Tag et skridt på vejen til at blive en moderne, digital udviklings-jurist.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med eller interesserer dig for digital forvaltning som fx specialist, sagsbehandler eller deltager i digitaliseringsprojekter.

Du har brug for at vide mere om de juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med digitalisering i den offentlige sektor, og redskaberne til at løse dem.

Du er formentlig jurist, men du kan også være it-uddannet, cand.scient.pol. eller have en anden faglig baggrund.

Du har et grundlæggende kendskab til forvaltningsretten.

På kurset lærer du at:

  • forstå reguleringen af myndighedernes udvikling og brug af nye teknologier inden for fx forvaltningsretten, tilgængelighedslovgivningen, NIS-reguleringen, databeskyttelsesretten og EU-Kommissionens forslag til regulering af AI
  • identificere retlige problemstillinger i den digitale forvaltning, hvordan du håndterer dem i praksis
  • udarbejde afbalancerede løsningsmodeller.
     

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset ’Digital forvaltning – retlige aspekter’ fokuserer på de helt centrale krav til udvikling og brug af teknologier, som offentlige myndigheder bør være opmærksomme på. Du får indblik i alt fra simple selvbetjeningsløsninger og brug af RPA (robotic process automation) til machine learning og nye AI-baserede chatbots til borgervejledning, samt de retlige krav og udfordringer ved brugen heraf.

Du bliver præsenteret for løsningsforslag til, hvordan du foretager en forvaltningsretlig konsekvensanalyse (impact assessment), og hvilke regler du oftest skal være opmærksom på for at sikre retlig compliance.

Hvorfor lære om digital forvaltning?

Den offentlige sektor bliver mere og mere digital, men de senere år har det vist sig, at prøvelsesinstanserne gang på gang har måttet underkende myndighederne, fordi myndighedernes digitale løsninger ikke var bygget til at sikre overholdelse af lovgivningen. Samtidig bliver der vedtaget ganske megen EU-retlig regulering, fx webdirektivet, AI-forordningen, NIS-direktiverne og databeskyttelsesforordningen. Samlet set har reguleringerne stor betydning for, hvordan det offentlige kan bygge digitale løsninger og sørge for tilstrækkelig dokumentation. 

Deltag på kurset, hvis du har brug for at vide mere om den nye digitale forvaltningsret. Som jurist skal du samarbejde med andre om at sikre, at udviklingen af digitale løsninger fører til lovlige tilstande. Som ikke-jurist skal du forstå vigtigheden af de retlige krav, og hvordan du bidrager til, at de indgår i digitaliseringsprocesserne.

Kursets form

Du får gennem forskningsbaseret undervisning, konkrete cases og opgaver praktiske værktøjer og ny juridisk viden inden for digital forvaltning.

Undervisningen vil være dialogbaseret med inddragelse af dine konkrete erfaringer. Du får adgang til en gennemgående case, som bliver brugt gennem hele kurset. Derudover vil der løbende være mindre cases og praktiske eksempler.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7 – og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Det siger tidligere deltagere

Se alle