]]>

Kursus

Juridisk rådgiver i digitale projekter

Sådan bliver du en efterspurgt sparringspartner og rådgiver i digitaliserings- og it-projekter som jurist.

Startdatoer

05/09-24
København K
06/03-25
København K

Varighed

3½ dag
09:00-17:00

Pris

19.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du har en juridisk baggrund og rådgiver i digitaliseringsprojekter eller andre former for it-udviklingsprojekter i det offentlige.
 
Du ønsker at opgradere din it-faglige forståelse og din forståelse for de forskellige juridiske fagligheder, der er i spil fx forvaltningsret, databeskyttelse, udbudsret og kontraktsret. Du vil forstå din og andres roller i digitaliseringsprojekter, så du effektivt kan bidrage som juridisk specialist i processerne.

 

På kurset lærer du at:

 • forstå dine juridiske opgaver i de forskellige faser af et it-projekt
 • sikre, at du bliver inddraget på det rigtige tidspunkt
 • forstå din rolle og dit mindset som jurist i digitale projekter
 • skabe værdi for projektet og din organisation
 • forstå dine projektkollegers forskellige roller
 • gå i dialog med andre fagligheder, særligt de it-tekniske
 • navigere og bidrage i forskellige typer af projekter, fx agile projekter 
 • forstå centrale begreber inden for moderne it, og hvordan moderne it-systemer er opbygget
 • bruge de juridiske håndtag og genkende faldgruberne i it-projekter 
 • forstå leverandørens perspektiv på udvikling af it-løsninger.
Overbevis din chef

Kursets indhold

Kurset fokuserer på juristens rolle og juridisk rådgivning i processen i et digitaliseringsprojekt, og du får både indsigt i it-begreber, projektbegreber og de juridiske retsområder du skal have et grundlæggende kendskab til for at kunne rådgive i et it-projekt. Samlet set får du en god forståelse for, hvordan du leverer den juridiske faglighed og rådgivning, der er nødvendig for projektet. 

Som jurist oplever du måske allerede, at det er væsentligt anderledes at rådgive i digitaliserings- og it-projekter end at arbejde med dine sædvanlige kernefaglige opgaver. Derfor bliver du trænet i at rådgive it-projekter, der bl.a. kræver, at du leverer på andre måder, end du er vant til og i selv at spotte, hvornår du skal involveres. Samtidig skal du være særligt opmærksom på de juridiske faldgruber i projekterne.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Basal it-forståelse, moderne it, formulering af krav og tests

  5. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Første dag på kurset ’Juridisk rådgiver i digitale projekter’ giver dig et indblik i, hvordan moderne it-systemer er opbygget. Fokus er særligt på selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger. 

  På den første del af dagen får du en gennemgang af de mest anvendte it-fagtermer, og de bliver vist i en konkret kontekst med udgangspunkt i et gennemgående eksempel. 

  Den anden del af dagen har fokus på forskellige metoder til at formulere krav og teste krav. 

  Dagen giver dig indblik og træning i:

  • principperne inden for offentlig it-arkitektur 
  • datamodeller og arkitekturtegninger 
  • betydningen af snitflader til andre it-løsninger
  • opbevaring af data, herunder cloudløsninger
  • forskellige typer af program, fx standardprogram og open source
  • forskellen på hård programmering og løsninger bygget på kunstig intelligens
  • flere metoder til at formulere krav
  • forskellige former for tests, og hvordan man tester forskellige typer af krav.
  Læs mindre
 • Dag 2

  6. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 får du en introduktion til forskellige projektmodeller, hvor vi stiller skarpt på koblingen til din juridiske faglighed, når du rådgiver i digitale projekter. 

  Dagen giver indsigt i at:

  • navigere i klassiske og agile projektmodeller
  • tænke modellerne ind i dit daglige arbejde
  • forstå projektmodellernes betydning for dit arbejde som jurist.

  Dagen slutter med en case, hvor du træner din forståelsen for organiseringen af projekterne, og hvordan din rolle som jurist forholder sig til projektets organisering.

 • Dag 3

  13. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 3 zoomer undervisningen ind på din rolle som jurist og fagspecialist i digitale projekter, og vi ser nærmere på samspillet mellem dig som jurist og de andre fagligheder i et it-projekt. Du arbejder med, hvordan en juridisk tjekliste kan se ud i din organisation, og hvordan du kan bruge tjeklisten til at danne bro mellem din juridiske faglighed og projektets arbejde.

  Dagen giver dig indblik og træning i:

  • hvad du skal kunne bidrage med, og hvordan du deltager i idéfasen til en it-løsning 
  • hvordan du bidrager i arbejdet med kravspecifikationen og kontrakten
  • hvilke strukturer og hovedelementer der er i en udviklingskontrakt og driftskontrakt
  • hvilken betydning offentligretlige regler har for udvikling af it-løsninger til det offentlige
  • hvilke roller og opgaver der er i forbindelse med kontrakt- og leverandørstyring under implementerings- og driftsfasen.
  • hvorfor samspillet mellem juristen og projektet indimellem kan være svært i praksis
  • hvordan du agerer løsningsorienteret i rollen som gatekeeper i relation til lovgivningen
  • hvordan du bygger bro mellem teknik, forretning og jura
  • hvordan du opbygger en model for en juridisk tjekliste og sikrer dig, at den bliver anvendt korrekt i organisationen.
 • Dag 4

  3. oktober 2024, kl. 12.00 - 17.00

  Inden dag 4 tester du din juridiske tjekliste i din egen organisation. På kursusdagen samler vi op på dine erfaringer og du får mulighed for at forbedre din tjekliste. 

  Du får også værdifulde leverandørperspektiver på udvikling af it-løsninger. Du får indsigt i, hvad der er på spil for leverandøren, og hvordan du kan bruge denne viden aktivt og konstruktivt til skabe værdi i alle projektets faser. 

  Dagen giver dig indsigt i:

  • hvordan du som jurist faciliterer kontraktforhandlingen, så grundlaget for det gode samarbejde med leverandøren bliver fastholdt
  • hvorfor afklaring af økonomien har så stor betydning for projektets kvalitet  
  • hvad du kan gøre for at undgå, at budgettet vælter 
  • hvad du skal vide om konsekvenser af forskellige prismodeller
  • hvordan du vælger kontraktform og model ved agile, vandfald- og hybride projekter
  • hvad leverandørens perspektiv på rettigheder til de udviklede løsninger er
  • hvilke leverandørsynspunkter kan du møde i anskaffelser med og uden udbud.

Hvem underviser?

Britt Vonger

Britt Vonger
Forfatter og juridisk chefkonsulent, Gentofte Kommune

Britt har arbejdet i Gentofte Kommunes juridiske afdeling siden 2011 og i en række år som chefkonsulent i KL’s juridiske afdeling. Britt har erfaring inden for en lang række juridiske fagområder, bl.a. socialforvaltningsretten. Britt er forfatter til en række bøger, bl.a. ’Juridisk rådgivning i kommuner’, som udkom i en 2.-udgave i 2019, og ’Juridisk grundbog for socialrådgivere’ fra 2022. Hendes seneste bog er ’Jura for offentlige ledere’ fra september 2023.

Thomas Hildebrandt

Thomas Hildebrandt
Leder af sektionen for software, data, mennesker og samfund på Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Thomas er professor i datalogi, og han har arbejdet med og undervist i digitalisering af arbejdsgange både som privat konsulent, forsker og underviser på IT-Universitetet og KU. Han har stor erfaring med at undervise kursister uden teknisk baggrund. Thomas arbejdede tæt sammen med sagsbehandlere i kommuner og jurister i forskningsprojektet EcoKnow om udvikling af en mere effektiv og lovmedholdelig digitalisering af arbejdsgange i kommunerne, fx med kunstig intelligens. Han deltager i Dansk Standards udvalg for cybersecurity og udvalget for kunstig intelligens.
Jakob Rasmussen

Jakob Rasmussen
Managementkonsulent, Questions Management Consulting

Jakob har arbejdet som projekt- og programleder gennem de sidste 20 år og underviser i en bred vifte af projektledelsesværktøjer og -metoder. Han hjælper virksomheder med at få etableret udviklingsmetoder, som er tilpasset virksomhedernes behov.

Kasper Saunders Bang

Kasper Saunders Bang
Markedschef, Charlie Tango

Kasper har i mere end 15 år beskæftiget sig indgående med strategi, it governance, kontraktforhandlinger, udbud og anskaffelse af offentlige og private digitale projekter på både kunde og leverandørsiden. Det har givet Kasper et tværsektorielt blik for udbud, forhandlinger og kontraktanvendelser set fra begge parters synspunkt. De seneste 3 år har Kasper arbejdet som den primære kommercielle og kontraktuelle forhandlingspart hos Charlie Tango, der løser opgaver for både statslige og private kunder.

Kursets form

Du kommer igennem et intensivt metodekursus, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion, anvendelse i egen organisation og erfaringsudveksling. Kurset ’Juridisk rådgiver i digitale projekter’ tager udgangspunkt i relevante cases, og du kommer så vidt muligt til at arbejde med dine egne cases. 

Juridisk chefkonsulent Britt Vonger er gennemgående underviser på kurset, og hun faciliterer alle undervisningsdage. På dag 1 underviser desuden it-professor Thomas Hildebrandt, og på dag 2 møder du Managementkonsulent Jakob Rasmussen. På netværksdagen får vi besøg af CCO Kasper Saunders Bang fra Charlie Tango.

Du skal læse ca. 50 sider som forberedelse til kurset.

Undervejs på kurset forstærker du din læring gennem forskellige læringsaktiviteter og materialer på Djøfs digitale læringsportal. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før uddannelsen. 

Kurset svarer til 25 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  22.300 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  19.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 1. modul: 5. og 6. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  2. modul: 13. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  3. modul: 3. oktober 2024, kl. 12.00 - 17.00

 • Kursets referencenr.
 • 38261
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  19. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  5. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursuskoordinator
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle