]]>

Kursus

ESG i byggeriet

Bidrag til en mere bæredygtig og ansvarlig byggesektor, hvor du arbejder både med compliance og værdiskabelse.

Startdato og sted

05. november 2024
København K

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.750 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at styrke din viden om ESG-rapportering, og hvordan du bidrager til at implementere en bæredygtighedspraksis i din organisation.

Du er fx jurist, advokat, bæredygtighedsansvarlig, projektleder eller ingeniør eller har en anden faglig baggrund inden for byggesektoren.

På kurset får du:

 • en grundlæggende forståelse for ESG med fokus på byggesektoren
 • kendskab til relevant lovgivning og regelsæt
 • redskaber til at håndtere de nye ESG-regler, fx rapporteringskravene efter direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD)
 • viden om juridiske udfordringer og andre faldgruber, fx greenwashing
 • indsigt i, hvordan din virksomhed eller organisation kan bidrage til at fremme bæredygtighed og ansvarlighed i byggeriet.

Kursets indhold

Byggesektoren spiller en væsentlig rolle i miljøpåvirkning og i samfundsmæssig udvikling. Med en stigende global opmærksomhed omkring bæredygtighed, ansvarlig forretningspraksis og de nye lovgivningsmæssige krav er og bliver ESG (Environmental, Social, Governance) og korrekt håndtering af ESG-rapportering afgørende for mange virksomheder og organisationer. Mængden af ESG-parametre er enorm og spænder fra fx energieffektivitet og affaldssortering til arbejdsforhold og samfundsansvar, ledelse og risikostyring.

Kurset er designet til at give dig en dybdegående forståelse for ESG inden for byggesektoren. Du bliver rustet til at navigere i kompleksiteten af ESG-rapportering og bidrage til en mere bæredygtig og ansvarlig byggesektor.

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med ESG. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at tilpasse kurset til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dagens program

  5. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

   


  På kursusdagen får du overblik over kravene til ESG-rapportering og de specifikke standarder inden for bygge- og anlægssektoren. Du kommer igennem grundbegreberne for bæredygtigt byggeri, og vi ser på en række byggerirelaterede ESG-temaer og de juridiske udfordringer og løsninger.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • ESG-grundbegreber og deres indvirkning på byggesektoren
  • tendenser og udfordringer for bæredygtighed
  • ESG-regulering og -standarder, fx compliance, rapporteringskrav og sanktioner
  • identifikation af ESG-parametre i byggeprojekter, både de miljømæssige, de sociale og de styringsmæssige
  • metoder og værktøjer til dataindsamling og analyse af relevante ESG-data og verificering af performance
  • de særlige juridiske udfordringer med fx ansvar og forsikring, genanvendelse af nye eller uprøvede materialer og metoder, udbudsretlige forhold og greenwashing
  • kommunikation og stakeholder engagement i rapporteringen.

Hvem underviser?

Henrik Ingeman Nielsen

Henrik Ingeman Nielsen
Kontraktchef, Enemærke & Petersen A/S

Henrik har oparbejdet en stor erfaring inden for byggeriet. Han har praktisk erfaring med de stigende kontraktuelle krav til brug af nye bæredygtige løsninger i byggeriet, og han kender de nye krav om ESG-rapportering, som byggeriets parter bliver mødt af.
Kim Ørnstrup Rasmussen

Kim Ørnstrup Rasmussen
Advokat, partner, SIRIUS advokater

Kim beskæftiger sig dagligt med byggeri og anlæg, hvor han rådgiver bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører. Kim har specialiseret sig inden for byggeriet, og han har særlige kompetencer og viden inden for rammerne for bæredygtigt byggeri og ESG-rapportering.
Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen
Advokat, associeret partner, SIRIUS advokater

”Kira bistår en række små og store organisationer med at implementere og sikre løbende compliance inden for GDPR og finansiel regulering, bl.a. hvidvask og PSD2. Hun rådgiver om governance-strukturer til brug for compliance inden for ESG, jf. bl.a. CSRD-direktivet og CSDD-direktivet, og hun bistår med at implementere og administrere whistleblowerordninger. Kira har været advokat siden 2011. Inden da arbejdede hun mere end ti år i Datatilsynet, i Domstolsstyrelsen og som dommerfuldmægtig i Højesteret.”
Rob Marsh

Rob Marsh
Bæredygtighedschef, C.F. Møller

Rob har arbejdet med energi og bæredygtighedsområdet i mere end 25 år. Han er i dag leder af Bæredygtighedsafdelingen hos C.F. Møller, hvor han har været ansat siden 2017. Rob har tidligere arbejdet med bæredygtighed hos Arkitema og har før det bl.a. været ansat som projektleder og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut. Rob er arkitekt, MAA ph.d.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.750 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.750 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 5. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 39273
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  5. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  5. oktober 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle