]]>

Kursus

Filosofikum for ledere

Bliv en del af et skabende, engageret fællesskab, hvor du diskuterer og reflekterer over grundlæggende eksistentielle problemstillinger i et ledelsesperspektiv. Vi mødes fem eftermiddage i København.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder med en intellektuel nysgerrighed, som rækker ud over den traditionelle faglighed.

Du ønsker at træde et skridt tilbage fra drifts- og organiseringsopgaver og blive en del af et fællesskab, hvor abstraktion og refleksion bidrager til klarhed, nye idéer og nye perspektiver på konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

 

På kurset får du:

 • en filosofisk indføring i relevante og aktuelle problemstillinger, der rummer forskellige filosofiske strømninger og historisk tankegods 
 • indsigt og øvelse i eksistentielle udfordringer, som har betydning for dit lederskab
 • sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer i et filosofisk perspektiv
 • indsigt i en filosofisk praksisform, som udvider din dialogiske kapacitet 
 • et fællesskab, som åbner din bevidsthed for helt nye forestillinger om eksistensen og dens sammenhængskraft
 • en øget bevidsthed om de filosofiske problemstillinger, som vil præge vores liv og arbejdsliv fremadrettet.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

’Filosofikum for ledere’ er mere et refleksivt samtalefællesskab end et kursus, som du normalt kender det. Du får ikke ledelsesmodeller og -redskaber, til gengæld øger du din filosofiske kapacitet og din evne til at abstrahere og reflektere. Undervejs arbejder du med dit filosofiske lederskab og med ledelsesmæssige udfordringer af eksistentiel karakter. 

Den grundlæggende idé er at koble de konkrete eksistentielle udfordringer, som præger vores liv, sammen med en ledelsesmæssig tilgang. Koblingen gør vi til en ramme for, hvordan vi skaber viden, sammenhængskraft og en visionær tilgang til ledelse. 

Gennem filosofiske samtaler med underviseren og de andre ledere genfinder du overblikket og ser nye sammenhænge – i ledelse og i livet.

I samtalefællesskabet beskæftiger vi os med fem hovedområder:

 • Psykologi og filosofi i et ledelsesperspektiv
 • Bevidsthedsfilosofi
 • Etiske dilemmaer og den menneskelige værdi
 • Den videnskabelige udvikling og dens ledelsesmæssige betydning
 • Livskraften og dens ontologiske status.
Kurset består af fem halve eftermiddage fordelt over tid og med læsestof og refleksion til hver gang.

Download ekstra materiale

Her kan du downloade ekstra materiale

Kursets form

’Filosofikum for ledere’ er et reflektorium, hvor vi sammen udvikler en indsigt i nogle grundlæggende erkendelser omkring livets sammenhængskraft og deres ledelsesmæssige implikationer. Undervisningen veksler mellem cases, filosofiske oplæg og præsentation af metoder kombineret med refleksioner, diskussioner og træning i forhold til ledelsespraksis. 

Vi fokuserer på filosofiens abstraktionsværdi og dens relevans i forhold til de nuværende og kommende eksistentielle udfordringer, som kan spille en rolle i ledelsesgerningen. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og bidrager med egne refleksioner, cases og udfordringer. Vi vil også benytte ’talkshow-formatet’ i forbindelse med refleksionen over de indleverede essays.

Kurset bliver afholdt i vores egne mødelokaler centralt i København. Den sidste dag runder vi af med cocktails på legendariske Library Bar på hotellet Copenhagen Plaza.

Du får adgang til litteratur og andet undervisningsmateriale på Djøfs digitale læringsportal, som forstærker din læring undervejs. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 
 

Se alle