]]>

Kursus

Finance Business Partner

Forløs dit potentiale som værdiskaber gennem forretningspartnering. Bliv trænet i at være en aktiv sparringspartner for forretningen, og få succes som finance business partner.

Startdato og sted

22. april 2025
København K

Varighed

5 dage
09:00-16:00

Pris

22.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med økonomi i en central eller decentral økonomifunktion i en privat virksomhed. 

Du er sandsynligvis controller, finance business partner eller teamleder, men kurset er relevant for alle funktioner i økonomifunktionen.

Du har værktøjskassen i orden og ønsker at bringe din økonomifaglighed bedre i spil. Du vil øge din indflydelseskraft og din evne til at skabe indsigt og derigennem skabe mere værdi i din organisation.

Er du controller i det offentlige, kan du med fordel deltage på kurset "Offentlig økonomipartner"

På kurset får du:

 • indsigt i det mindset og den adfærd, der kendetegner en god finance business partner
 • viden til at bidrage til værdiskabelse i din virksomhed
 • træning i at agere kundefokuseret og skabe værdi for dine interne kunder
 • redskaber til at håndtere og influere interessenter
 • øvelse i at drive effektive interessentmøder målrettet mod win-win-resultater
 • træning i at omdanne data og information til konkrete indsigter og anbefalinger
 • metoder til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel og effektiv måde.
Overbevis din chef

Kursets indhold

På kurset lærer du at bringe din økonomifaglighed bedre i spil, og du forbedrer dine evner som sparringspartner for forretningen.

Kurset er et læringsforløb over to måneder, hvor du styrker din rolle som aktiv og værdiskabende sparringspartner for forretningen. Forløbet kombinerer engagerende træning, praktiske værktøjer, feedback fra din leder og dine kunder, best practice, sparring på tværs af virksomheder og direkte anvendelse af metoder og koncepter i din organisation.
 • Før start

  Inden kursusstart gennemfører din leder og en eller flere nøgleinteressenter i virksomheden en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker dine kompetencer. Undersøgelsen giver dig værdifulde input om dine personlige styrker, udviklingsområder og værdiskabelsesmuligheder.
  Læs mindre
 • Dag 1

  22. april 2025, 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På kursets første dag arbejder du med at definere din rolle som finance business partner i organisationen, og hvordan du bidrager til at realisere virksomhedens mål med dine unikke styrker og leverancer.  

  Dagen giver dig svar på:

  • hvad forretningspartnering er – definition og ambition
  • om forretningspartnering er en rolle eller et mindset
  • hvorfor forretningspartnering er en genvej til værdiskabelse
  • hvordan vi sætter forretningspartnering på formel
  • hvordan du agerer i rollen som finance business partner og skaber værdi og impact
  • hvad dit fokus og dine succeskriterier skal være som forretningspartner
  • hvordan du finder din virksomheds målsætninger og primære value drivers
  • hvilke tre roller økonomifunktionen varetager
  • hvad du egentlig producerer som finance business partner, og hvordan det skaber værdi
  • hvordan du bruger din tid bedst som forretningspartner
  • hvordan du influerer andre – det er ikke nok at have ret
  • hvilke konkrete tiltag der kan øge din indflydelseskraft
  • hvilke barrierer der kan holde dig og andre i virksomheden fra at handle.

  Sidst på dagen får du udleveret din 360-graders-kompetenceundersøgelse. Den giver dig indsigt i dine styrker og udviklingsmuligheder som finance business partner. Du får også anbefalinger til, hvilke forretningsmæssige områder du skal fokusere på. 

 • Dag 2

  23. april 2025, 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 2 arbejder du med inspiration fra konsulenters tilgang til kundehåndtering og kundeudvikling, og du træner og dokumenterer, hvordan du kan identificere kundebehov og skabe værdi for dine kunder i virksomheden som finance business partner.

  Du starter dagen med at reflektere over den feedback, du har fået af din leder og dine interne kunder på din kompetenceundersøgelse.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i kundecentricitet – forretningspartnerens DNA
  • viden om kundecentricitet som et mindset
  • indblik i forskellen på at arbejde kundecentrisk versus produktcentrisk
  • metoder til at arbejde struktureret med kundeudvikling af dine interne kunder
  • inspiration fra account management-tilgangen
  • metoder til at afdække og prioritere dine vigtigste kunder i organisationen og deres behov
  • træning i at lave hypoteser for, hvordan du bedst kan hjælpe dine kunder
  • træning i at afdække kundebehov gennem kundedialog
  • introduktion til og træning i at bruge BALA-modellen, en velafprøvet salgsteknik til at afdække kundebehov og afsøge matchende behov
  • værktøjer til at finde muligheder for kundeværdiskabelse
  • indsigt i og eksempler på, hvorfor økonomifunktionen er unikt positioneret til at identificere forbedringsmuligheder
  • en brainstorm på forbedringspotentialer i din egen organisation.
 • Mellem dag 2 og 3 arbejder du tilbage i virksomheden med at: 

   

  • debriefe din nærmeste leder om feedback fra undersøgelsen
  • gå i dialog med dine nærmeste kunder om deres feedback og behov
  • udarbejde en præsentation af en case, som du skal præsentere på dag 4.

   

  Du får også mulighed for at sparre virtuelt med en læringsgruppe bestående af andre kursister.

 • Dag 3

  19. maj 2025, 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 3 arbejder du med, hvordan du sikrer, at dine interessenter bakker op om dine idéer. Vi drøfter vigtigheden af at få buy-in og accept af dine anbefalinger. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer til at influere dine interessenter, og du træner at bruge værktøjerne i praksis som finance business partner.

  Dagen giver dig: 

  • indsigt i indflydelseskraft, og hvordan vi influerer hinanden
  • viden om forskellen på indflydelse versus manipulation
  • en forståelse af dig selv og dine præferencer
  • introduktion til de fire arketyper i DISC-modellen, indsigt i forskelle i præferencer og identifikation af egen profil
  • øvelse i at afdække styrker, svagheder og præferencer for de forskellige profiler
  • træning i at identificere profiler via adfærd og skriftlig kommunikation
  • træning i at se en situation fra forskellige vinkler og sætte sig i andres sted
  • forståelse for vigtigheden af at tilpasse din tilgang til situationen og præferencer
  • en introduktion til en mødetjekliste og win-win-konceptet
  • træning i dine kompetencer via rollespil.
 • Dag 4

  20. maj 2025, 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 4 får du en introduktion til pyramideprincippet, en simpel struktur, der kan hjælpe dig til at kommunikere komplekse budskaber på en enkel og effektiv måde. 

  Du giver en kort præsentation, som du har forberedt hjemmefra. Du får feedback og arbejder med at forbedre din præsentation.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i forskellen på data, information, indsigt og anbefalinger
  • træning i at skære overflødig information fra og finde ind til kernebudskaberne
  • træning i brug af pyramideprincippet til at bygge din historie
  • indblik i SCQA-strukturen til at introducere dit problem og dine anbefalinger
  • metoder til at understøtte med argumenter og fakta
  • træning i at skabe et klart call to action
  • metoder til at bygge præsentationer – udseendet betyder faktisk noget
  • introduktion til principper for og eksempler på den gode præsentation
  • en række ’aktiver’, som kan hjælpe dig til at lave bedre præsentationer
  • øvelse i at bygge eget storyboard
  • træning i at forberede og levere præsentationer – kom ud over rampen.

  Ved slutningen af dagen leverer du din præsentation igen, og du får input til yderligere forbedringer.

  Vi runder af med at evaluere på læringen fra de fire træningsdage, og du vælger to-tre forandringer, som du vil implementere i dit arbejde.

 • Efter dag 4 skal du fokusere på at få indarbejdet de nye værktøjer og koncepter i din hverdag. 

  Vi anbefaler, at du: 

  • debriefer din leder
  • indarbejder to-tre forandringer i hverdagen
  • fortsætter med at mødes med din læringsgruppe.
 • Dag 5

  12. juni 2025, 9.00 - 10.30 (online)

  'Finance Business Partner' slutter med en onlinesession på to timer, hvor vi følger op på, hvordan du og de andre deltagere har brugt værktøjer og metoder fra kurset.

  Onlinesessionen giver dig:

  • konkrete eksempler på, hvordan alle deltagerne har brugt koncepterne 
  • indsigt i de erfaringer, du og de andre deltagere har gjort jer
  • en diskussion af, hvordan vi sammen fortsætter læringsrejsen efter kurset.

Hvem underviser?

Michael Bülow

Michael Bülow
Partner i Business Partnering Institute

Michael er stifter af og managing partner i BPI, hvor han træner og rådgiver organisationer omkring business partnering. Han har varetaget forskellige positioner i økonomifunktionen og arbejdet som leder af business partnering. Michael har som konsulent i Deloitte rådgivet og gennemført projekter inden for økonomistyring samt designet og gennemført finanstransformationer i større organisationer. 
Benita Ulrichs

Benita Ulrichs
Partner i Business Partnering Institute

Benita er partner og CFO i BPI, hvor hun er ekspert i at udvikle organisationer og individer til at blive mere værdiskabende. Hun har tidligere arbejdet med finansorganisationer i både det private og det offentlige. Benita har en lang baggrund som aktiv business partner og rådgiver hos Deloitte. 
Christian Frantz Hansen

Christian Frantz Hansen
Director i Business Partnering Institute

Christian er director i BPI og ansvarlig for at udvikle leverance af læringsprogrammer til økonomer. Han er passioneret omkring økonomistyring, og hvordan man skaber værdi gennem mennesker. Christian har en karriere som ledelseskonsulent i EY og Implement Consulting Group bag sig, og han har leveret projekter og undervisning i en bred række af organisationer. 

Kursets form

Kurset ’Finance Business Partner’ er et læringsforløb, der løber over to måneder. I undervisningen får du relevante værktøjer og metoder, og du træner med udgangspunkt i virksomhedsspecifikke eksempler og cases. Du møder både teori, praktiske cases, øvelser og virksomhedseksempler, og du får individuel feedback.

Mellem kursusdagene arbejder du med koncepterne i praksis i din organisation, og du får mulighed for at sparre med andre deltagere i en læringsgruppe. 

Undervejs forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Det siger tidligere deltagere


Et kursus som absolut kan anbefales til finans/-økonomifolk, som skal ud på rejsen fra økonomital/-rapporter til mere storytelling og årsagsforklaring; med stor vægt på hvordan DU kommer i mål. Du kommer hjem med en værktøjskasse med gode redskaber, som kan bruges fra dag 1. Kurset afveksler godt mellem teori, praktiske øvelser og gruppe arbejde
Henrik Pold, Business Finance Partner, Falck Danmark A/S

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  26.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  22.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Dag 1 og 2: 22. - 23. april, 2025

  Dag 3 og 4: 19. - 20. maj, 2025

  Online opfølgning: 12. juni 2025, 9.00 - 10.30
 • Kursets referencenr.
 • 39830
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. april 2025 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  22. marts 2025
 • Yderligere info, kontakt
 • Mette Loft
  Kursuskoordinator
  mel@djoef.dk
  33 95 98 30

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle