]]>

Kursus

Forældelse i personskadesager

Bliv sikker, når du håndterer spørgsmål om og problemer med forældelsesreglerne på det personskaderetlige område.

Startdato og sted

10. december 2024
København K

Varighed

1 dag
09:30-16:30

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er advokat, jurist eller sagsbehandler, og du arbejder med personskadesager, fx i et forsikringsselskab, i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, i en kommune eller for en anden offentlig myndighed.

Du har i forvejen et vist kendskab til reglerne om udmåling af personskadeerstatning.

På kurset får du:

 • overblik over det relevante lovgrundlag og de væsentligste særregler
 • et brushup på den seneste retspraksis
 • viden og metoder til at undgå, at der indtræder forældelse i sagen, hvor du rådgiver skadelidte
 • indsigt til at vurdere, om et synspunkt om indtrådt forældelse kan og bør gøres gældende, når du rådgiver skadevolder eller træffer myndighedsafgørelser.

Kursets indhold

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne i forældelsesloven og særregler i bl.a. forsikringsaftaleloven og arbejdsskadesikringsloven. Du får også undervisernes bud på, hvordan du håndterer de praktiske og teoretiske udfordringer, som forældelsesreglerne giver på både skadelidte- og skadevoldersiden.

Du kommer igennem gældende retspraksis, hvor der i løbet af 2019 og 2020 er afsagt en række interessante og principielle højesteretsdomme.

Kurset fokuserer udelukkende på de forældelsesmæssige problemer, der kan opstå i forhold til krav om personskadeerstatning.

 • Dagens opbygning

  Regler og praksis ved forældelse i personskadesager

  10. december 2024, kl. 9.30 - 16.30
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På kurset arbejder du med de forældelsesmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med personskadeerstatning.

  Dagen giver dig:

  • et fokuseret indblik i krav efter erstatningsansvarsloven, arbejdsskadesikringsloven og forsikringsaftaleloven
  • viden om reglerne i forældelsesloven
  • viden om de væsentligste særregler, der kan opfattes som ’lex specialis’ i forhold til forældelseslovens regler
  • gældende retspraksis. 
  Læs mindre

Hvem underviser?

Søren Vagner Nielsen

Søren Vagner Nielsen
Advokat, Partner, Plesner Advokatpartnerselskab

Søren beskæftiger sig primært med retssager og konfliktløsning. Han er specialist i behandling af arbejdsskadesager for en række forsikringsselskaber, og han behandler arbejdsskadesager efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven. Sideløbende fører Søren et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld.
Anders Munk Zacho

Anders Munk Zacho
Advokat (H), HjulmandKaptain

Anders er advokat og rådgiver inden for erstatnings- og forsikringsret. Han har specialiseret sig inden for alle personskaderetlige områder og rådgiver særligt om erstatning i forbindelse med bl.a. trafikulykker, patientskader, arbejdsskader og erstatning til voldsofre. Anders har ført et stort antal retssager på det personskaderetlige område. Han har omfattende undervisningserfaring indenfor personskadeerstatning og har siden 2010 været fast underviser for Djøf.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 10. december 2024, kl. 09.30 - 16.30
 • Kursets referencenr.
 • 38072
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. november 2024 kl. 16:30


  Afmeldingsfrist
  10. november 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle