]]>

Kursus

Forvaltningslov og offentlighedslov

Når du har brug for at kende alle de væsentlige regler for den almindelige sagsbehandling i det offentlige. Du får et bredt indblik i de vigtigste love.

Startdatoer

27/05-24
København K
Afholdt
23/09-24
København V
18/11-24
København V
16/06-25
København V

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er ansat i den offentlige forvaltning og kommer i berøring med forvaltnings- og offentlighedsloven som fx sagsbehandler eller leder. 

Du er også velkommen, hvis du er advokat eller ansat i en privat organisation, og du har sager med offentlige myndigheder.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du har et forhåndskendskab til praktisk forvaltning.

På kurset får du:

 • stor indsigt i de love, der er vigtige for den almindelige sagsbehandling – forvaltningsloven, offentlighedsloven og dele af databeskyttelsesreglerne
 • et grundigt kendskab til den nyeste praksis, primært ud fra udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, domme og administrative udtalelser og afgørelser.

Kursets indhold

Kurset giver dig indblik i de centrale områder i den forvaltningsretlige lovgivning, så du er klædt på til dit daglige arbejde i forvaltningen. 

Vælg startdato

 • Før start

  Før kursusstart deltager du i en survey om dine erfaringer og udfordringer med forvaltningsretten. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde med området, og det hjælper underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Du læser også enkelte udvalgte materialer som forberedelse. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  27. maj 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5, 1358 København K

  Dag 1 giver dig overblik over regellandskabet og lovenes anvendelsesområder. Du kommer igennem de forvaltningsretlige grundsætninger og principper og deres praktiske betydning for den almindelige sagsbehandling. 

  Du får også indblik i bl.a. aktindsigt efter både forvaltningsloven og offentlighedsloven, og hvornår der opstår overlap i forhold til miljøoplysningsloven og egenacces efter databeskyttelsesreglerne.
   
  Dagen giver dig indsigt i:

  • lovvalgsspørgsmålet
  • de forskellige love og reglers anvendelsesområder
  • partsbegrebet
  • afgørelsesbegrebet
  • officialprincippet
  • tavshedspligt
  • notatpligt
  • journalisering
  • aktindsigt.
 • Dag 2

  28. maj 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5, 1358 København K

  På dag 2 er fokus på mange af de væsentligste sagsbehandlingsregler, der gælder for forvaltningsprocessen. Du får indblik i kontrol af forvaltningens dispositioner og afgørelser, og hvilke konsekvenser sagsbehandlingsfejl kan medføre. 

  Dagen giver dig indsigt i: 

  • inhabilitet
  • partsrepræsentation
  • partshøring
  • begrundelse
  • klagevejledning
  • afgørelsens meddelelse og identifikation
  • genoptagelse, remonstration og rekurs
  • prøvelse.

Hvem underviser?

Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan
Højesteretsdommer

Ahsan har indgående indsigt i den forvaltningsretlige lovgivning. Han har været ansat som kontorchef i Justitsministeriets Lovafdeling i det kontor, der havde ansvaret for bl.a. den forvaltningsretlige lovgivning. Som tidligere chef for Juridisk Afdeling i Statsministeriet har han behandlet en lang række sager om forvaltnings- og offentlighedsloven.

Ahsan har omfattende undervisningserfaring, bl.a. fra Københavns Universitet og Djøf-kurser. Han har skrevet ’Offentlighedsloven med kommentarer’ og var med til at skrive Offentlighedskommissionens betænkning, der dannede grundlag for den nye offentlighedslov i 2014.

Anders Sparholt Jørgensen

Anders Sparholt Jørgensen
Afdelingschef, Justitsministeriet

Anders er chef for Justitsministeriets Lovafdeling, der har ansvaret for bl.a. den forvaltningsretlige lovgivning, og som rådgiver andre ministerier om forvaltningsretlige emner. Anders har været i Justitsministeriet siden 2014, og han har bl.a. været chef for Stats- og Menneskeretskontoret. Anders har betydelig undervisningserfaring fra Københavns Universitet og Djøfs lovteknikkursus. Tidligere har Anders været advokat hos Kammeradvokaten.
Pernille Christensen

Pernille Christensen
Juridisk chef, KL

Pernille står i spidsen for KL’s juridiske rådgivning til Danmarks 98 kommuner. Hun har sine rødder i kommunal- og forvaltningsretten med en fortid som kontorchef for Indenrigsministeriets kommunaljuridiske center. Pernille har været formand for Natur- og Miljøklagenævnet, og hun har solid erfaring som underviser fra Københavns Universitet og Djøf.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne, cases og diskussioner. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer, og sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 81 tidligere deltageres tilfredshed.

Et fremragende og meget intensivt kursus, hvor man som deltager ledes igennem både centrale- og specifikke dele af lovgivningen i fin balance med relevante eksempler på den praksis, der har udviklet sig på området. Kan absolut anbefales.
Michael Rasmussen, borgerrådgiver, Greve Kommune

Et rigtig godt kursusforløb hvor man følte sig behagelig tilpas hele vejen igennem, samtidig med at man fik den læring man havde skrevet sig på. Underviserne var særdeles dygtige og rigtig gode til at holde den røde tråd og inddrage deltagerne, så man også var aktiv på den måde. Kan klart anbefale det til personer, som beskæftiger sig med forvaltningsloven og ofentlighedsloven, og især folk der sidder i den offentlige sektor.
Maryam Rahimi, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Spændende og udbytterigt kursus med tre kompetente undervisere. Jeg har fået ny viden, som jeg kan bruge direkte i mit arbejde som borgerrådgiver i Frederiksberg Kommune.
Annette Gregersen, Borgerrådgiver, Frederiksberg Kommune

Højt niveau og fremragende undervisere.
Erik Engel, Konsulent, Byggeriets Uddannelser

Rigtig godt kursus. Underviserne er meget kompetente og rigtig gode til at give relevant udlægning af lovgivningen for deltagerne.
Dorthe Vartdal, Jurist, Familieretshuset, Afdeling Ringkøbing

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 27. og 28. maj 2024, begge dage kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 38543
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  22. maj 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  27. april 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle