]]>

Kursus

Socialforvaltningsret

Bliv en efterspurgt rådgiver på socialområdet, som kan hjælpe med at undgå fejl og klager og at sikre gode sagsprocesser og et helhedsorienteret blik på sagerne.

Startdato og sted

24. oktober 2024
København V

Varighed

2 dage
kl. 9.00 - 16.00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du har brug for et skarpere socialforvaltningsretligt overblik, når du rådgiver, og når du arbejder med andre opgaver på det socialretlige område.
 
Du arbejder decentralt eller centralt i en offentlig myndighed, fx en kommune, region eller statslig styrelse. I dit arbejde indgår rådgivning om sager på det sociale område, det kan være i konkrete sager, eller måske skriver du indstillinger til det politiske niveau eller i tværgående projekter.
 
Du behøver ikke have kendskab til socialforvaltningsret i forvejen, men du får mest ud af kurset, hvis du har et grundlæggende kendskab til den generelle forvaltningsret.

På kurset får du:

 • indsigt i sammenhængene på tværs af de love, der udgør sociallovgivningen
 • indsigt i de særlige forvaltningsretlige regler på socialområdet, bl.a. retssikkerhedsloven
 • indsigt i de byggesten, de enkelte sociale love består af, så du hurtigt kan sætte dig ind i sociale love, du ikke kender på forhånd
 • træning i at understøtte helhedsorienteret sagsbehandling og finde løsninger på tværs af de enkelte love
 • overblik over aktørlandskabet, både i og uden for forvaltningen
 • forståelse for samspillet mellem jura og socialfaglighed og de retssikkerhedsmæssige problemstillinger på det socialretlige område
 • viden om, hvordan du bidrager til juridisk korrekt håndtering af socialretlige sager
 • sparring og feedback på nogle af de problemstillinger, du kan opleve, når du rådgiver på socialområdet.

Kursets indhold

Fokus på socialområdet er stort i disse år. Der er løbende undersøgelser fra bl.a. Ankestyrelsen, Ombudsmanden og Rigsrevisionen, der viser, at der især på nogle områder er mange fejl i sagsbehandlingen i sociale sager. Når der træffes afgørelser i socialretlige sager, er der også andre hensyn i spil end de juridiske, og nogle gange kan de opleves modsatrettede. Her bliver dit overblik og den juridiske faglighed helt central og vigtig for din gennemslagskraft.

Kurset fokuserer på, hvordan du understøtter sagsbehandlingen på socialområdet. Du får et godt overblik over og lærer at navigere i de sociale love, når vi inddrager eksempler fra fx Serviceloven og Barnets Lov, så du kan understøtte et helhedsorienteret perspektiv på den sociale sag.

’Socialforvaltningsret’ giver dig redskaberne til at fungere som sagsbehandler og rådgiver eller til at deltage i projekter på socialområdet. Kurset giver dig indsigt i socialområdets mange aktører samt deres roller og kompetencer og fokuserer på juraen som brobygger mellem fagligheder.

 

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey. Her får du mulighed for at fortælle om dine erfaringer, og hvad du oplever som vanskeligt ved at rådgive på socialområdet.

  Surveyen bidrager til, at du reflekterer over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.

  Læs mindre
 • Dag 1

  24. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
  Dag 1 giver dig indsigt i de regler og principper, der særligt gælder for sager på socialområdet.
   
  Dagen giver dig:
  • viden om retskilderne på socialområdet, og hvordan de er særlige
  • indsigt i sammenhængene på tværs af de love, der udgør sociallovgivningen
  • indsigt i forvaltningsretten på socialområdet, og hvordan du behandler sagerne
  • overblik over de elementer og byggesten, de enkelte sociale love består af, så du let kan sætte dig ind i en lov, du ikke kender.
 • Dag 2

  25. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
  På dag 2 får du en juridisk og praktisk brugbar indsigt i organiseringen af socialområdet. Du arbejder med, hvordan du som rådgiver navigerer med størst mulig gennemslagskraft blandt områdets mange aktører.
   
  Dagen giver dig:
  • overblik over aktørlandskabet, roller og kompetenceforhold, både i og uden for forvaltningen
  • indsigt i din rolle som rådgiver på området
  • indsigt i samspillet med andre fagligheder
  • metoder til, hvordan du bruger din juridiske viden til at forbedre dialogen internt i organisationen og med borgerne
  • viden om forebyggelse og håndtering af klager
  • viden om, hvordan du kan forebygge systematiske fejl i sagsbehandlingen
  • kendskab til, hvordan du hjælper med at forkorte sagsbehandlingstider i sociale sager i forskellige afdelinger
  • sparring og feedback på nogle af de problemstillinger, du kan opleve som rådgiver på socialområdet.

Hvem underviser?

Britt Vonger

Britt Vonger
Forfatter og juridisk chefkonsulent, Gentofte Kommune

Britt har arbejdet i Gentofte Kommunes juridiske afdeling siden 2011 og i en række år som chefkonsulent i KL’s juridiske afdeling. Britt har erfaring inden for en lang række juridiske fagområder, bl.a. socialforvaltningsretten. Britt er forfatter til en række bøger, bl.a. ’Juridisk rådgivning i kommuner’, som udkom i en 2.-udgave i 2019, og ’Juridisk grundbog for socialrådgivere’ fra 2022. Hendes seneste bog er ’Jura for offentlige ledere’ fra september 2023.

Pernille Bischoff

Pernille Bischoff
Cand.jur., adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Pernille har 20 års erfaring på det kommunale og sociale område som konsulent, underviser og borgerrådgiver. Hun arbejder nu på socialrådgiveruddannelsen med undervisning og forskningsopgaver, navnlig med fokus på socialforvaltningsretlige emner. Pernille har bl.a. bidraget til bogen ’Den nødvendige etik’, der udkom i 2021, med kapitlet ’Etik og myndighedsforvaltning’.

Kursets form

Du kommer igennem et involverende kursus, der veksler mellem teorioplæg, øvelser, refleksion og erfaringsudveksling.

Inden kursusstart skal du læse ca. 50 sider som forberedelse.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 24. - 25. oktober 2024, begge dage fra kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 38549
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  24. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  24. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle