]]>

Konference

Klimaretskonferencen 2024

Spænder juraen ben for den grønne omstilling? Vær med, når myndigheder, aktører og juridiske eksperter diskuterer udfordringer og løsninger på regulering af grønne initiativer.

Dato og sted

13. marts 2024
København V

Afholdt

Varighed

09:00-17:00

Pris

4.700 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Kom med på vores nye klimaretskonference, hvor vi dykker ned i et emne, der er på manges læber: grøn omstilling. Vi giver dig indblik i, hvordan nuværende regler kan være en hindring for bæredygtige og grønne initiativer, og præsenterer dig for konkrete bud på, hvordan nye regler og løsninger kan hjælpe stat, kommune og industri til at gennemføre den grønne omstilling effektivt.  

Dagen igennem møder du eksperter og fremtrædende repræsentanter fra statslige myndigheder, kommuner og industri, der alle arbejder indgående med klimaudfordringer og klimaløsninger. 
 
Få unikke perspektiver på, hvilke udfordringer vi står over for, og hvordan vi løser dem.  

Glæd dig bl.a. til at få indsigt i:  

 • hvordan meget ambitiøse klimamål drives igennem af omfattende dansk klimaregulering og EU’s Fit for 55-plan – i sidste instans af domstolene
 • hvad de næste store grønne indsatsområder og projekter bliver
 • hvor reglerne gør vejen lang for sol, vind og Power-to-X, og hvordan vi kan gøre den kortere
 • hvordan grønne indkøb kan understøtte den grønne omstilling
 • hvordan ESG kan og bør integreres i virksomhedernes drift og rapportering.

Konferencen er en oplagt mulighed for at netværke med andre specialister, og undervejs får du rig mulighed for at byde ind med spørgsmål og refleksioner til oplægsholdere og debatpanel. 

‘KlimaretsKonferencen’ er udviklet i samarbejde med Poul Schmith/Kammeradvokaten. 

Hvem bør deltage? 

Du er selvskrevet til at deltage, hvis du arbejder med reguleringen af den grønne omstilling. Du beskæftiger dig allerede med klimaret og bæredygtighed, og du søger nye perspektiver og inspiration til at løse udfordringer i din hverdag. Du kan fx være jurist i staten eller en kommune, eller måske arbejder du i en virksomhed eller interesseorganisation.  

Tilmeld jer flere samtidig, og spar 25% 

Tag dine kolleger med, og få 25% rabat på hver ekstra tilmelding, når I tilmelder jer samtidig og senest den 13. februar.

 

Program

 • Kl. 8.30

  Tjek ind, og tank op med lidt at drikke og spise
 • Kl. 9.00

  Moderator Nynne Bjerre Christensen byder velkommen 

 • Kl. 9.10

  Når klimapolitik bliver til klimaret – fra målsætninger til hårde regler

  Danmark og EU har nogle af verdens mest ambitiøse klimamål, og den grønne omstilling skal levere på målene. Det kommer til at kræve meget store samfundsmæssige forandringer og ditto investeringer. Ingen af delene kommer af sig selv. Det kræver et omfattende nyt regelkatalog. Store dele er allerede vedtaget, og mere er på vej, både i rent dansk lovgivning og med implementering af EU’s Fit for 55-plan. Ved siden af udvikler domstolene ny praksis om klimaforpligtelser både for regeringer og virksomheder.  

  Vi giver et overblik over den samlede regulering og forpligtelserne for Danmark, danske myndigheder og virksomheder, og vi ser på den sideløbende udvikling ved domstolene.  

  Sune Fugleholm indleder dagen med at stille skarpt på den omfattende regulering fra EU og Folketinget, som skal drive den grønne omstilling igennem – i sidste instans ved domstolene. 

  Mød Sune Fugleholm, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten.

 • Kl. 9.45

  Vejen til 70%-målet. Nye grønne projekter og ny regulering – del 1

  På regeringens arbejdsprogram for klimahandling er en række konkrete projekter:

  • Mere sol og vind på land og gentænkning af Energiø Nordsø
  • Udbygning af elnettet, grøn varme og CO2-fangst Omstillingsstøtte til industrien
  • Grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
  • Grøn vejtransport og luftfart
  • Nye teknologier og løsninger i landbruget og en skovplan. 

  Få et overblik over, hvad de næste store projekter i den grønne omstilling konkret betyder for ny regulering i 2024 og 2025. Hvem skal indstille sig på både nye muligheder og nye forpligtelser?

  Mød Lars Frelle-Petersen, departementschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

 • Kl. 10.30

  Pause
 • Kl. 10.45

  Regeringens klimatilpasningsplaner. Nye grønne projekter og ny regulering – del 2 

  På regeringens arbejdsprogram for klimatilpasning er en række konkrete store projekter: 

  • Kystsikring i særligt udsatte områder og sandfodring på vestkysten
  • Bedre vilkår for kommunale kystprojekter
  • Nabotjek om klimatilpasning

  Løsninger på højtstående grundvand i byerne og fremtidens stormfloder. 

  Vi giver et overblik over regeringens planer om konkrete projekter, initiativer og analyser. Hvad betyder det af ny regulering på den korte og mellemlange bane? Og hvem skal indstille sig på både nye muligheder og nye forpligtelser? 

  Mød Paolo Perotti, retschef, Miljøministeriet. 

 • Kl. 11.15

  Hurtigere vind- og solenergi. Står reglerne i vejen – og hvad gør EU? 

  Den grønne omstilling skal ske hurtigt, men opstilling af vedvarende energianlæg som vindmøller, solceller og Power-to-X er underlagt en kompleks lovgivning. Bl.a. giver Danmarks EU-retlige forpligtelser i forhold til natur og miljø udfordringer. Processen for tilladelser til større anlæg er så kompleks og ressourcekrævende – for både ansøgere og myndigheder – at det giver forsinkelser. 

   Du får bl.a. svar på følgende: 

  • Hvordan spiller hensyn til natur og miljø sammen med hensynet til hurtig grøn omstilling? 
  • Kan vi bruge nye metoder for tidlig lokalinddragelse af borgere og virksomheder? Og hvordan? 
  • Kan vi effektivisere processer, uden at vi overser eller træder centrale hensyn under fode?  
  • Har EU også ’set lyset’? Er der opblødninger på vej, hvor hensynet til natur og miljø må træde i baggrunden for hurtigere tilladelser til VE-anlæg? 

  Mød Kim Christian Højmark, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten, og Jakob Kamby, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten. 

 • Kl. 12.00

  Frokost
 • Kl. 13.00

  Power-to-X – hvad er de juridiske udfordringer?

  Etablering af et stort, potentielt farligt industrianlæg, som PtX er, kan kræve mere end 20 tilladelser fra en række kommunale og statslige myndigheder. Alt er stadig nyt og kræver, at vi udvikler nye løsninger og nye samarbejdsformer. Der er endnu ikke nogen ’roadmap model’ eller fast model for tilladelser, og måske er projekterne for individuelle og komplekse til, at standardiseringer giver mening.

  Hør erfaringerne, og få de bedste råd til både myndigheder og fremtidige projektejere fra én, der har oplevet udfordringerne på tætteste hold.

  Mød Emil Vikjær-Andresen, EVP, Head of Power-to-X, European Energy. 

 • Kl. 13.30

  Vi sørger for, at reglerne ikke er i vejen for 2030-målet. Hør hvordan. 

  Frem mod 2030 skal vi firedoble sol- og vindenergi på land og sikre 4-6 GW PtX-elektrolysekapacitet i 2030. Vi diskuterer, om det bliver på bekostning af naturværdier og lokal forankring, og om tilladelsesprocesserne kan følge med. Det kan og skal de. 

  Hør hvordan, når panelet debatterer:

  • Martin Hansen, vicedirektør, Energistyrelsen
  • Kristina Lee, forperson for arbejdsgruppen ’Hurtigere udbygning af elnettet’, NEKST
  • Søren Søndergaard Kjær, kommunaldirektør, Lemvig Kommune
  • Pernille Christensen, juridisk chef, Kommunernes Landsforening
  • Christian Ibsen, direktør, CONCITO. 
 • Kl. 14.15

  Pause
 • Kl. 14.30

  ESG og grønne indkøb  

  Hvert år bruger den offentlige sektor omkring 380 milliarder kroner på indkøb. Det svarer til 12 millioner tons drivhusgasudledning. Det gør den offentlige sektor til en stor motor i den grønne omstilling. 

  Den offentlige sektor kan bl.a. stille krav til sin værdikæde. Mange virksomheder har dog endnu ikke forstået, hvor stort et ansvar der hviler på dem, eller hvor stor påvirkning EU-taksonomien har på de krav, der stilles. Hvis virksomhederne ikke skal drukne i krav, skal bæredygtighedsarbejdet udføres på en måde, der effektivt understøtter de krav, der stilles, samtidig med at virksomhedens mål for vækst og indtjening understøttes. Det hårde arbejde giver en forretningsmæssig gevinst. 

   Du får svar på: 

  • Hvordan kan det offentlige fremme grønne og bæredygtige initiativer i sine indkøbsstrategier?  
  • Hvad kan lade sig gøre inden for gældende udbudsregler? 
  • Hvordan kan det offentlige bruge EU’s Green Public Procurement-kriterier i praksis? 
  • Hvordan sikrer vi os mod greenwashing på skatteydernes regning?
  • Hvilket ansvar har man, både for sin egen virksomhed og for sin værdikæde? 


  Mød Flemming Pristed, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten, og Milena Anguelova Krogsgaard, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten. 

 • Kl. 15.00

  Er klima et alment sagligt hensyn i forvaltningsretten? 

  En del af vores forvaltningsretlige fælleseje er grundlæggende hensyn, som altid er saglige, uanset om de udtrykkeligt fremgår af love og forarbejder – værdier, som vi i myndighedsudøvelsen altid kan og måske skal passe på. Men hvor meget vægt de får, afhænger af den specifikke situation og vores forståelse af, hvor vigtige de er for vores samfund.  

  Gælder det også hensyn til klimaet? Det spørgsmål undersøger vi og konkluderer på. 

  Mød Thomas Haugsted, Ph.d. studerende på Det juridiske fakultet og fuldmægtig, Poul Schmith/Kammeradvokaten.
 • Kl. 15.30

  Nynne Bjerre Christensen samler op på dagen 

 • Kl. 16.00

  Farvel og på gensyn
 • Lars Frelle-Petersen

  Lars Frelle-Petersen
  Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

  Lars er den øverste ansatte og administrative leder i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Han fungerer bl.a. som rådgiver for ministeren på området. Han har tidligere været medlemsdirektør og direktør for digitalisering i Dansk Industri, afdelingschef i Finansministeriet og direktør i Digitaliseringsstyrelsen. 

  Paolo Perotti

  Paolo Perotti
  Retschef, Miljøministeriet

  Paolo startede som fuldmægtig i Miljøministeriet i 1998, hvor han har været siden, dog med tre år i Kirkeministeriet som kontorchef. 

  Martin Hansen

  Martin Hansen
  Vicedirektør, Energistyrelsen 

  Ud over at være vicedirektør i Energistyrelsen har Martin ansvaret for bl.a. Center for Grøn Forsyning, Center for Elektrificering og Center for Beredskab. Han har været i Energistyrelsen siden 2015 og inden da i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Miljøministeriet. Han er uddannet kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi fra Københavns Universitet. 
  Nynne Bjerre Christensen

  Nynne Bjerre Christensen
  Journalist og moderator

  Nynne er journalist og tidligere vært på DR2-programmet ’Deadline’. Hun har arbejdet som freelancer i en årrække for bl.a. Månedsbladet PRESS, Europa-Kommissionen og Berlingske Tidende. 

  Søren Søndergaard Kjær

  Søren Søndergaard Kjær
  Kommunaldirektør, Lemvig Kommune

  Søren er stifter af og direktør for virksomheden Den mobile grønne tænketank. Han er kommunaldirektør i Lemvig Kommune siden april 2023 og tidligere kommunaldirektør i Sorø Kommune samt direktør for Plan, Teknik og Kultur i Dragør Kommune. Derudover er han tidligere afdelingschef og kontorchef for Landbrug og bioteknologi i Miljøministeriet. 
  Pernille Christensen

  Pernille Christensen
  Juridisk chef, Kommunernes Landsforening

  Pernille har tidligere været formand for Natur- og Miljøklagenævnet. Inden da har hun bl.a. arbejdet som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet med ansvar for ministeriets juridiske, arbejdsretlige og internationale center og som kontorchef for det kommunaljuridiske center i Indenrigsministeriet.

  Emil Vikjær-Andresen

  Emil Vikjær-Andresen
  EVP, Head of Power-to-X, European Energy

  Emil har arbejdet med vedvarende energi siden 2013. Han har tidligere arbejdet som Head of Legal hos Eksport Kredit Fonden. Han er uddannet cand.jur. og har tidligere arbejdet for bl.a. Poul Schmith/Kammeradvokaten. 
  Christian Ibsen

  Christian Ibsen
  Direktør i CONCITO

  Christian er uddannet cand.polit. med fokus på miljøøkonomi og har arbejdet en årrække i henholdsvis Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet med fokus på særligt den nationale og internationale klimadagsorden. Frem mod 2009 havde Christian særligt fokus på den faglige forberedelse af COP15 i København. Christian har senest – fra 2010 til 2014 – været plan- og klimachef i Fredensborg Kommune, hvor han bl.a. har haft fokus på klimatilpasning og byudvikling samt implementering af en fælles klima- og energivision for hovedstaden. 
  Kristina Lee

  Kristina Lee
  Forperson for NEKST-arbejdsgruppen ’Hurtigere udbygning af elnettet’

  Kristiana er Corporate Vice President i Novo Nordisk. Med sin store ledelseserfaring, heraf næsten to årtiers erfaring fra Novo Nordisk, har hun et relevant kendskab til grøn omstilling og solid erfaring med energikrisehåndtering. 
  Sune Fugleholm

  Sune Fugleholm
  Advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Sune har rådgivet statslige energimyndigheder om regeladministration i mere end 20 år. Han har bistået med ny regulering, gennemførelse af projekter, konkrete afgørelser og retssager, fx om opstilling af vindmøller på land. Senest har Sune bistået på klimaområdet, bl.a. med lagring af CO2 i Nordsøen. Han er forfatter til juridiske artikler og analyser om klimaret og har belyst udviklingen i klimaretssager på menneskerettighedsområdet i en række episoder i podcasten ’Retlig Interesse’.  

  Jakob Kamby

  Jakob Kamby
  Advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Jakob er leder af Kammeradvokatens offentligretlige og miljøretlige team. Han rådgiver om offentligretlige og miljøretlige problemstillinger i bred forstand. Jakob rådgiver derudover om klimaretlige spørgsmål og bistår statslige myndigheder med anlægsprojekter og de regulatoriske rammer for den grønne omstilling. Han er forfatter til juridiske artikler om klimaret.  

  Kim Christian Højmark

  Kim Christian Højmark
  Advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Kim er en del af Kammeradvokatens afdeling for miljø-, energi- og klimaret, som er et af landets største og mest erfarne specialistteams. Han har over ti års erfaring med at yde specialiseret rådgivning til både den private og offentlige sektor om miljøretlige forhold, planlægning, energiforsyning og klimarelaterede forhold. Kim er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Miljøret, og han holder jævnligt oplæg og kurser om miljø- og energiret. Han faciliterer Poul Schmiths Netværk om Miljø og Forum om Ledninger. 
  Flemming Pristed

  Flemming Pristed
  Advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Flemming rådgiver danske og internationale klienter om den finansielle lovgivning og bæredygtighed (ESG). Han rådgiver desuden om forretningskritiske problemstillinger inden for it-ret, erhvervsret og M&A. Flemming trækker i sin rådgivning på sin mangeårige erfaring som general counsel og inhouse-advokat. Han gæsteunderviser på Københavns Universitet, Det Juridisk Fakultet, i fagene finansret og bæredygtighedsret og er medforfatter til lærebogen ’Bæredygtighedsret’ (Djøf Forlag). 
  Milena Anguelova Krogsgaard

  Milena Anguelova Krogsgaard
  Advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Milena bistår offentlige og private klienter med udarbejdelse af strategier for og tilrettelæggelse og gennemførelse af komplekse anskaffelser, bl.a. it, herunder hvordan man gør sine indkøb grønnere. Milena har fokus på at forstå og understøtte kundernes konkrete forretning og behov med henblik på at skabe konkret værdi.  
  Thomas Haugsted

  Thomas Haugsted
  Thomas Haugsted, Ph.d. studerende på Det juridiske fakultet og fuldmægtig, Poul Schmith/Kammeradvokaten

  Thomas beskæftiger sig med retssager og rådgivning angående miljøretlige spørgsmål. 

  Thomas er ansat efter et samfinansieret ph.d.-stipendium, hvor Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet har indgået en aftale med Poul Schmith/Kammeradvokaten. Thomas’ afhandling undersøger EU-rettens betydning for danske myndigheders håndhævelse af miljølovgivningen.  

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Ikke-medlemmer
   5.700 kr. (ekskl. moms)
  • Medlemmer
   4.700 kr. (ekskl. moms)
  • referencenr.
  • 38770
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   11. marts 2024 kl. 12:00
  • Yderligere info, kontakt
  • Line Holm Vang

   Line Holm Vang
   Kursuskoordinator
   lic@djoef.dk
   33 95 01 96

  • Tag en ven med/mulighed for ledsager
  • Tag dine kolleger med, og få 25% rabat på hver ekstra tilmelding, når I tilmelder jer samtidig og senest den 10. marts. 
  • Samarbejdspartnere
  • Poul Schmith/Kammeradvokaten
  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle