]]>

Kursus

Ledelse og nye organisationsformer

Få metoder til at gentænke ledelse og organisation i retning af mindre hierarki og mere selvledelse.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker som erfaren leder at styrke din viden om nye organisations- og ledelsesformer. Du vil have inspiration og redskaber til at afprøve nye initiativer i din egen organisation. 

Du er leder i en politisk styret organisation i det offentlige eller i en interesse- eller medlemsorganisation. Du kan også være ansat i en stabsfunktion, fx HR. 

På kurset får du:

  • viden om nye ledelses- og organisationsformer med mindre hierarki og mere selvledelse
  • metoder, der understøtter decentralisering af beslutningskompetence
  • perspektiver på dit mindset som leder og din egen lederrolle
  • præsentation af cases, hvor der er afprøvet nye ledelses- og organisationsformer
  • inspiration og metoder til at iværksætte initiativer i din egen organisation
  • sparring og feedback på dine ledelsesdilemmaer og organisationsudfordringer
  • et netværk med andre ledere, der er optaget af moderne ledelse og organisation.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Ledelse og nye organisationsformer’ bliver du introduceret til nye ledelses- og organisationsforståelser. Du møder organisationer, som har eksperimenteret med et fladere hierarki og øget selvledelse, og du får mulighed for at lære af deres erfaringer. 

Kurset giver dig et godt indblik i, hvordan den teknologiske udvikling, kampen om talenter og foranderlige krav fra fx politikere, borgere eller brugere stiller stigende krav til organisationers evne til at tilpasse sig i et hastigt tempo. 

Derfor afprøver flere organisationer nye måder at organisere arbejdet på og nye måder at bedrive ledelse på, hvor handle- og beslutningskraft lægges ud i organisationen. Et fællestræk er, at de nye måder gør op med nogle af de naturlove, som konventionelle organisationer er bygget op efter.

Du får indblik i, hvad den nye bevægelse betyder for din organisations effektivitet og for din rolle som leder, og hvilke gevinster, dilemmaer og faldgruber der kan opstå. Du får desuden inspiration og konkrete metoder til, hvordan du selv kommer godt i gang. 

Kursets form

Kurset ’Ledelse og nye organisationsformer’ er opbygget af forskellige elementer til at understøtte din læring:

  • Dialog: I undervisningen får du korte teoretiske oplæg, og du drøfter forskellige emner i plenum og i mindre grupper. Erfaringsudveksling og dialog mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
  • Refleksion: Du får rig mulighed for at reflektere undervejs på kurset, og underviserne bidrager til, at du bedre kan koble teorierne til din egen praksis.
  • Konkrete cases: Du møder relevante cases, og du arbejder med dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du lærer de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Få mere viden

Du kan allerede nu blive klogere på nye organisationsformer i publikationen Ledelse og nye organisationsformer - hvordan kan de se ud? Her har kursets gennemgående underviser Frank Iversen medvirket i en ekspertgruppen i arbejdet med udgivelsen.

Du kan også læse interviewet: Danske organisationer er fanget i et forstenet hierarki med kursets medunderviser Andreas Granhof Juhl.

Det siger tidligere deltagere


Kurset havde et godt og passende niveau med en god blanding af teori og praktiske eksempler, hvilket gav gode fælles refleksioner.
Majbritt Veise, Områdechef Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg. Tidligere deltager på ’Ledelse og nye organisationsformer'

Se alle