]]>

Kursus

Lederudviklingsprogrammet - nye dagsordener i offentlig ledelse

Forny og udvid dit ledelsesrepertoire, og bliv klædt på til at møde tidens krav til dig som offentlig leder.

Hvem henvender kurset sig til?

Lederudviklingsprogrammet er for dig, som oplever, at nye dagsordener på ledelsesområdet har ændret kravene til din ledelsespraksis. 

Du ønsker en mere helhedsorienteret måde at balancere dit lederskab på i forhold til samarbejde, prioritering, involvering og handling. 

Du har nogle års erfaring som leder og ønsker at opdatere dit lederskab. 

Kurset er særligt til dig, der er leder i staten, en region, en kommune, en medlemsorganisation eller en organisation, der samarbejder tæt med det offentlige.
 

På kurset får du:

 • en dybere forståelse af de nye dagsordener, der indrammer offentlig ledelse i dag
 • indsigt i kravene til dig som leder og i udvikling af nye, tidssvarende ledelseskompetencer
 • indsigt i ledelse af fornyelse, innovation og samskabelse
 • et skærpet analytisk blik på dine ledelsesmæssige udfordringer og et udvidet handlerepertoire
 • indsigt i og kompetencer til meningsskabende og frisættende lederskab i komplekse sammenhænge
 • en professionalisering af dit etiske og værdimæssige grundlag som leder
 • en grundig afdækning af dit ståsted som leder og en professionalisering af dit etiske og værdimæssige grundlag et netværk med andre erfarne ledere. 
   

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Lederudviklingsprogrammet tager afsæt i, hvordan samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling har sat nye dagsordener og ændret kravene til ledelse. Du får indsigt i, hvilken betydning det har, når I, som organisation, skal tænke nyt i samarbejde med borgere og kunder, som ønsker mere individualiserede løsninger. Du får også indblik i, hvordan I kan bringe medarbejderne aktivt i spil, så I øger sandsynligheden for at lykkes.

Som leder skal du kunne agere på tværs af traditionelle organisatoriske grænser og hierarkier. Du skal kunne afgive kontrol, vise tillid og uddelegere beslutningskraft til selvkørende og i stigende grad veluddannede medarbejdere. Du skal også kunne geare din organisation til at møde de høje forventninger til offentlig driftssikkerhed og brug af innovation og nye servicedesign.

Over fem dage arbejder du på lederudviklingsprogrammet med de nye dagsordener teoretisk, praktisk og etisk. 
Du bliver skarpere på, hvilken betydning de nye dagsordener har for dit lederskab, og du skærper din dømmekraft, din proportionssans og din timing. Du bliver bedre til at prioritere, involvere, samarbejde og handle hensigtsmæssigt.

Alt i alt genfinder du dit ledelsesmæssige ståsted, samtidig med at du øger din handlekraft i forhold til at agere i en dagligdag med modsætningsfyldte krav og en forventning om begavede og legitime løsninger på organisationens og brugernes udfordringer. 
 

Hør mere om lederudviklingsprogrammet

Vil du høre med om indholdet, de tidligere deltagere og det du kan få ud af at deltage på programmet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Rikke Holst på telefon 33 95 99 69.

Kursets form

Lederudviklingsprogrammet er sammensat af en række elementer, som styrker din læring:

 • Dialog - Undervisningen indeholder en række ledelsesfaglige oplæg og vægter samtidig dialog mellem kursister og oplægsholdere. Arbejdsformen lægger op til og er afhængig af dit aktive bidrag og engagement.
 • Refleksion - Oplæggene åbner op for diskussion af og refleksion over det tidssvarende lederskab, og hvordan du videreudvikler dit personlige lederskab.
 • Forberedelse - Til hver undervisningsgang skal du forberede dig ved at læse cases eller litteratur og registrere temarelevante observationer fra din egen organisation og ledelsespraksis.
 • Konkrete cases - Vi tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Hvordan kunne du også tackle problemstillingen? Alt foregår i et fortroligt rum.

Se alle