]]>

Kursus

Mediation og konfliktmægling

Mediation løser konflikter effektivt, billigt, holdbart og til alles tilfredshed.

Startdatoer

28/10-24
København K
31/03-25
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

14.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at mægle effektivt og professionelt i andres konflikter som tredjepart gennem mediation, rådgivning og vejledning.

Du er fx leder eller koordinator af tværfaglige teams, praktiserende advokat, forhandler eller jurist, der ønsker en alternativ tilgang til konfliktløsning, eller du er konsulent, der skal navigere i andres konflikter. 

På kurset får du:

 • træning i forskellige mediationsmetoder
 • træning i at rådgive og vejlede i konflikter
 • forståelse for procesretfærdighed 
 • professionaliseret styring af processer, der giver tilfredshed og gode resultater 
 • redskaber til konfliktdeeskalering som tredjepart
 • kendskab til forskning på mediationsområdet
 • sparring og feedback på egen case.

Kursets indhold

Mediationskurset giver dig en både teoretisk og praktisk indføring i området for alternativ konfliktløsning gennem tredjepartsintervention. Du arbejder med metoder og de værktøjer og virkemidler, en konfliktmægler/mediator bruger. 

Teoretisk får du indblik i forskellige modeller og alt fra hverdagskonflikter til højkonfliktsager. Du får den optimale kombination af teoretisk viden og praktisk kunnen, som sikrer et højt niveau for din læring.

Vælg startdato

 • Før start

  Før start udfylder du en test og et spørgeskema, hvor du forholder dig til en konflikt. Dine svar bliver løbende inddraget på kurset. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  28. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Du bliver ført rundt både i mediationsteori og i praksis. Du får en introduktion til vigtige hjørner af forskningen og i mediationsmetodens værktøjer og virkemidler. Du arbejder med konflikthåndteringens paradigmer, hvor jura er en måde at løse konflikter på, og mediation er en anden alternativ løsningsmetode. Du lærer, hvilken betydning processen har for, hvordan parterne vurderer et resultat, og du bliver trænet i at optimere processen for at understøtte både parternes tilfredshed og deres positive vurdering af resultatet.

  Dagen giver dig:

  • træning i mediationsmetoden
  • metoder til deeskalering af konflikter
  • redskaber til at styre selv komplekse mediationsprocesser
  • viden om forskning på mediationsområdet
  • indsigt i procesretfærdighed 
  • overblik over anvendelsesmuligheder for mediation. 
 • Dag 2

  29. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Du får en introduktion til en række grundredskaber i mediatorens værktøjskasse. Som mediator eller tredjepart i interventions- og konfliktsituationer skal du kunne navigere professionelt i konflikten. Du skal forstå konflikters udspring og forløb, og du skal kende sammenhænge mellem fx sygefravær, mistrivsel, stress og konflikter.

  Du lærer at analysere konflikter, vurdere interventionsmulighederne og vælge en procesform, og hvordan du analyserer konflikter i forskellige kontekster, fx erhvervssager, nabostridigheder, skilsmisser, arbejdspladskonflikter eller lignende. 

  Dagen giver dig:

  • redskaber til at analysere konflikten
  • træning i vejledning og rådgivning i konflikter
  • værktøjer til at afkode sproget og positioneringer i sproget
  • viden om psykologiske mekanismer i konflikter
  • evner til at kortlægge interventionsmuligheder
  • værktøjer, der deeskalerer konflikter
  • indsigt i konfliktadfærd
  • forståelse for forskellen mellem kulturelle, personlige og fagkonflikter
  • en styrket evne til selvregulering som tredjepart i konflikter.
 • Dag 3

  30. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Du træner dine evner som tredjepart i konflikter gennem øvelse, feedback og kobling til yderligere teori. På dagen arbejder du med konflikter i organisationer, og hvordan du håndterer en asymmetrisk magtbalance eller en strukturelt betinget konflikt. I forhold til en organisatorisk kontekst lærer du at vurdere, om andre kilder i organisationen eskalerer konflikter, fx i deres skriftlige kommunikation.

  Dagen giver dig:

  • træning i mediationsmetoden
  • forståelse for konflikthåndtering i komplekst tværfagligt samarbejde
  • refleksioner over lederen som mediator
  • viden om konflikthåndtering i organisatorisk kontekst
  • indsigt i din egen rolle som tredjepart 
  • fokus på implementering af din konflikt- og mediationsfaglige viden og kunnen.

Hvorfor lære mediation og konfliktmægling?

Som leder, forhandler, konsulent eller rådgiver interagerer du løbende med medarbejdere, kunder, medlemmer og klienter. Din styring af mediationsprocessen er afgørende for de resultater, du skaber.

Du kan fx opnå bedre forhandlingsresultater med viden om processens betydning, du kan skabe motivation og effektivitet gennem din konstruktive og rettidige tilgang til konflikter, eller du kan få tilfredse klienter ved at bruge mediatorens værktøjer.

Hvem underviser?

Mie Marcussen

Mie Marcussen
Cand.merc.jur., mediator og master i konfliktmægling, forfatter og indehaver af Marcussen & Company

Mie underviser på KU’s masteruddannelse i konfliktmægling og er ekstern lektor på KU og SDU. Hun har mange års erfaring som mediator. Hendes primære område er konflikter på arbejdspladser, men hun har også mæglet i erhvervssager, volds- og drabssager, nabostridigheder og familiekonflikter. 

Mie har undervist i mange kommuner og styrelser med fokus på konflikter med borgere og forbedret borgerkontakt. Tidligere har hun været personalejuridisk rådgiver, forhandler for bl.a. DI og vært på DR’s program ’I krig med naboen’.

Kursets form

Mediationskurset er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Forberedelse: Læringen starter allerede inden kurset, når du reflekterer over de stillede opgaver. Opgaverne kvalificerer undervisningen ved at bringe teori og din egen praksis sammen. 
 • Dialog: Der vil være dialoger, som binder refleksioner, teori og praksis sammen.
 • Oplæg: I undervisningen vil der være teoretiske oplæg, der relaterer sig til din praksis. 
 • Træning: Du møder praksisnære øvelser på alle kursusdage, der sætter dig i stand til at implementere din viden fra kurset.
 • Refleksion: Mediation uden refleksion er en utænkelig konstellation. Du skal derfor løbende reflektere over både teori og praksis. 
 • Konkrete cases: Undervisningen tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer og i underviserens mange cases. 

På kursets første dag får du bogen 'Mellem os - ABC til konflikt', der er skrevet af Mie Marcussen.

Kurset svarer til 21 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater. Kurset er forhåndsgodkendt hos Dansk Advokatsamfund. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 33 tidligere deltageres tilfredshed.

Mie Marcussen er en fantastisk formidler og forstår at gøre et top aktuelt stof til en nødvendighed, når man skal fungere som formidler eller mægler i konflikter.
Monika Nielsen, Jurist, Københavns kommune

Mie Marcussen er en suveræn underviser, der har hjulpet mig til at udvikle mig i forhold til konflikthåndtering både arbejdsrelateret og personligt!
Rita Helmich-Olesen, Cand.scient.pol. / Statskundskab, Københavns kommune

Utroligt spændende og lærerigt kursus. Mie formidlede stoffet på en nærværende og relevant måde, hvor hun formåede at imødekomme temmelig forskellige ønsker fra gruppen. Hun havde tilrettelagt undervisningen, så der var en god balance mellem at blive introduceret teori og at øve mediation. Alt dette i et trygt læringsrum, som hun havde formået at skabe. De varmeste anbefalinger herfra.
Anne-Katrine Pedersen, Udviklingskonsulent, Faxe Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  17.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  14.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 28. - 30. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00 alle dage

  Kurset er uden overnatning

 • Kursets referencenr.
 • 38311
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  14. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  28. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursuskoordinator
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle