]]>

Kursus

NIS2 Master-certifikat

Få indgående kendskab til NIS2-kravene med en kompetencegivende uddannelse på masterniveau. Du lærer at planlægge og sikre, at din organisation når i mål med de skærpede krav til cybersikkerhed.

Startdatoer

02/09-24
København K
13/01-25
København K

Varighed

4 dage
09:00-16:00

Pris

21.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du arbejder i en privat eller offentlig organisation, der er omfattet af NIS2. 

Du er fx jurist eller compliance- eller it-medarbejder. Du kan også være leverandør eller rådgiver. Måske er du en del af ledelsen/ledelsesorganet i din organisation og vil sikre din egen efterlevelse af uddannelseskravet i NIS2. 

Du kan deltage uanset din faglige baggrund. Det er en fordel, hvis du enten har erfaring med opgaver inden for fx cyber- og informationssikkerhed eller GDPR, eller hvis du har en juridisk baggrund.

Med uddannelsen får du:

 • praktisk og forskningsbaseret indsigt i hele NIS2-reguleringen 
 • forståelse for regelsættets formål og indre sammenhæng
 • kendskab til at identificere, hvilke behov din organisation har (og ikke har) for at leve op til regelsættet
 • kompetencer til at bruge din viden i din organisation til at arbejde med efterlevelse af NIS2, fx undervisning af andre.
 

Uddannelsens opbygning

’NIS2 Master-certifikat’ klæder dig på til at håndtere de krav, som NIS2 stiller til at tilrettelægge et kontinuerligt arbejde, der hindrer, at sikkerhedssvagheder fører til uoverskuelige konsekvenser for både den enkelte organisation og for samfundets stabile drift.

Du får en kompetencegivende uddannelse på masterniveau og et eksamensbevis fra Københavns Universitets juridiske fakultet med gyldighed i hele Europa.

Undervisningsdage: 4 dage. 
ECTS-point: 10 ECTS-point. 

Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder ’NIS2 Master-certifikat’ i samarbejde med Københavns Universitets juridiske fakultet.

Adgangskravene til ’NIS2 Master Certifikat’ er minimum to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau.  

Vælg startdato

 • Før start

  Inden start overvejer du, hvilke udfordringer din egen organisation har i forhold til informations- og cybersikkerhed, og du læser dele af pensum, som du får adgang til. Pensum består af en lærebog og en materialesamling. Du skal forvente at læse ca. 500 sider i alt.
  Læs mindre
 • Dag 1

  2. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  Den første dag får du et overblik over NIS2-reguleringen og regelsættets anvendelsesområde og et mere indgående kendskab til de mange legaldefinitioner, som regelsættet gør brug af. Det giver dig et solidt fundament for at finde rundt i regelsættet, så du både læser reglerne korrekt og kan anvende dem på en rigtig og afpasset måde i din virksomhed. 

  Dagen giver dig:

  • et overblik over NIS2-reguleringens placering i den cyber- og informationsretlige regulering
  • indblik i regelsættets forbindelse til internationale standarder
  • viden om og indsigt i NIS2-reguleringens anvendelsesområde
  • viden om og indsigt i NIS2-direktivets legaldefinitioner. 
 • Dag 2

  3. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På dag 2 starter du med at få et overblik over lovkravene til risikostyring af cybersikkerhedsrisici på forskellige niveauer i en organisation. Derefter går vi videre til det strategiske niveau og ser nærmere på kravene til at fastlægge en samlet risikotilgang, fx risikoforståelse, risikovurdering og risikokvantificering. 

  Du får indblik i de konkrete ledelsesforpligtelser, der følger med NIS2-direktivets overordnede krav om en høj grad af ledelsesforankring. Du bliver klædt på til at kunne gennemføre en modenheds- og GAP-analyse mellem din organisations nuværende tiltag og de kommende krav. 

  Dagen giver dig:

  • overblik over krav til risikostyring 
  • indgående kendskab til kravene om ledelsesforankring
  • indblik i metoder til risikovurdering, tilsyn og styring
  • værktøjer til og træning i modenheds- og GAP-analyser.
 • Dag 3

  16. september 2024, kl. 9.00 -16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  Den tredje dag får du indblik i de minimumsforanstaltninger, som NIS2 stiller krav om. Vi ser nærmere på, hvordan du udarbejder politikker, planer og procedurer, der samlet kan føre til en kontinuerlig cyklus i din organisation. 

  Du får viden og redskaber til at arbejde proaktivt med sikkerhed på alle niveauer i din organisation, og hvordan du sikrer, at din organisation har et velfungerende beredskab, når der opstår sikkerhedshændelser. 

  Til sidst sætter vi særligt fokus på kravene til forsyningskædesikkerhed og på, hvordan organisationen koordinerer arbejdet med at efterleve NIS2 med sikring af eksisterende GDPR-compliance.

  Dagen giver dig:

  • indblik i minimumsforanstaltningerne i NIS2
  • viden til at udvikle og etablere procedurer, der understøtter et compliant beredskab
  • indblik i at håndtere kravene til forsyningskædesikkerhed
  • redskaber til og øvelse i at koordinere arbejdet med NIS2 med eksisterende GDPR-arbejde.
   
 • Dag 4

  17. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På dag 4 får du indblik i, hvilke standarder der egner sig til at støtte op om efterlevelse af kravene i NIS2, og hvilke elementer du skal være opmærksom på at tilføje i forhold til de standarder, din organisation allerede arbejder indenfor. Du får også viden om kravene i NIS2 til indrapportering af sikkerhedshændelser til forskellige aktører og pligten til at underrette offentligheden. 

  Dagen giver dig:

  • indblik i relevante standarders styrker og mangler i forhold til at efterleve kravene i NIS2
  • værktøjer til at sikre, at din organisation lever op til rapporteringsforpligtelserne i NIS2.

Hvorfor lære om NIS2?

Den globale trussel mod cyber- og informationssikkerhed er ikke længere noget, der kan henvises til it-afdelingen eller overlades til eksterne konsulenter at tage stilling til. Fra ledelsen og hele vejen ned i en organisation ud til samarbejdspartnere i andre organisationer skal bevågenhed og beredskab øges. 

Formålet med NIS2-direktivet er at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU’s medlemslande. Det gælder både i forhold til krav om et generelt højt beredskabsniveau på tværs af virksomheder og sektorer og i forhold til et skærpet personligt ansvarsniveau og uddannelseskrav for medlemmer af ledelsen i de omfattede virksomheder.

Derfor bør en virksomhed prioritere og investere i uddannelse i cyber- og informationssikkerhed, så viden og bevidsthed om krav og ansvar er til stede blandt de relevante medarbejdere, og virksomheden skaber en passende compliancekultur og minimerer risici for sikkerhedsbrud. Netop det kan du lære om på uddannelsen.

Hvem underviser?

Charlotte Bagger Tranberg

Charlotte Bagger Tranberg
CEO, Lex Futura, og Director of Digital Compliance hos Cookie Information

Charlotte har arbejdet med databeskyttelse, teknologi og digitalisering siden 2000 på både Aalborg Universitet og som persondataspecialist, managing associate og partner hos advokatfirmaet Bech-Bruun. Hun blev ph.d. i databeskyttelse og EU-ret i 2006. Charlotte har dyb indsigt i spændingsfeltet mellem sundhedsret og GDPR og har udarbejdet en række rapporter om juridiske barrierer for at bruge data inden for sundhedsområdet. Charlottes baggrund fra forskningsverdenen giver hende en god praktisk indsigt i forskningsområdet, og hun sætter – ligesom Anna Murphy – en ære i at formidle svært juridisk og teknologisk stof på en enkel og pragmatisk måde.  
Hanne Marie Motzfeldt

Hanne Marie Motzfeldt
Professor i forvaltningsret og digitalisering, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Hanne Marie er den første, der har udgivet lærebogsmateriale om NIS2 og regelsættets samspil med andre regelsæt, herunder GDPR og den kommende AI Act. Det skyldes, at hun har arbejdet forskningsbaseret med at se på tværs af de forskellige regelsæt inden for techretten som en compliancedisciplin.

Uddannelsens form

’NIS2 Master-certifikat’ har et stærkt fokus på at give dig både et teoretisk grundlag og praktiske redskaber til at arbejde med NIS2-kravene i egen organisation. Her spiller eksamenen en stor rolle, fordi du bedømmes på, hvordan du arbejder eller forventer at arbejde med kravene i en konkret sammenhæng.   

Eksamensform: Du afslutter uddannelsen med en skriftlig ’projekteksamen’, som du kan skrive alene eller i en gruppe. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået. Din individuelle besvarelse må maks. fylde 20 sider. Den skriftlige eksamensopgave skal du aflevere ca. 14 dage efter sidste undervisningsgang.

Undervejs på uddannelsen forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende, allerede før undervisningen starter. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  24.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  21.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 2. - 3. september 2024, kl. 9.00 - 16.00 begge dage
  Modul 2: 16. - 17. september 2024, kl. 9.00 - 16.00 begge dage
  Skriftlig eksamen: 2. oktober 2024 
 • Kursets referencenr.
 • 39051
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  2. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle