]]>

Kursus

Ny jurist på Slotsholmen

Skyd genvej, og bliv hurtigt fortrolig med rammerne, tankegangen og arbejdet som jurist i et departement eller en styrelse. Du lærer om juridisk ministerbetjening og de vigtigste opgaver, procedurer og principper for dit arbejde i embedsværket.

Startdatoer

06/11-24
København K
26/03-25
København K

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er jurist ansat i et departement eller en styrelse. Enten er du blevet færdig fra universitetet inden for de seneste par år, eller også har du været ansat i det private og er skiftet til et job i et departement eller en styrelse.

På kurset får du:

 • praktisk og teoretisk indsigt i juridisk ministerbetjening
 • indblik i opgavetyper, procedurer og principper for juridisk arbejde i embedsværket
 • viden om vigtige juridiske opmærksomhedspunkter, du skal kende i sager og ministerforelæggelser
 • viden til hurtigt at komme ind i organiseringen af sagsgange og godkendelser
 • kendskab til alle de do's and don'ts, du som ny i det offentlige skal være opmærksom på
 • ’insiderviden’ fra praktikere med solid juridisk erfaring fra departementerne.

Kursets indhold

Du kan lære meget gennem egne erfaringer, men på kurset her får du et solidt fundament, så du hurtigere kan navigere på et sikkert grundlag i rollen som jurist. Du bliver fortrolig med de vigtigste regler, principper og opmærksomhedspunkter, og du får adgang til ’best practice’ og ’insiderviden’, så du kan virke effektivt og sikkert som jurist i et departement eller en styrelse.

På kurset fokuserer vi på de overordnede rammer og de opgavetyper, du møder som jurist. Underviserne giver dig ’sikre’ genveje og ballast til at komme godt på plads i din stilling og begå dig som ny jurist på Slotsholmen.

Vælg startdato

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer som ny jurist i et departement eller en styrelse. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at tilpasse kurset til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  6. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På kursusdagen kommer du igennem temaer, som giver dig en praktisk og teoretisk indføring i juridisk ministerbetjening og indblik i de vigtigste opgavetyper, procedurer og principper for juridisk arbejde i departementer og styrelser:

  Regeringen og regeringsarbejdet

  • Regeringsgrundlaget i teori og praksis
  • Regeringens organisation og de forskellige regeringsudvalg, fx K-udvalg, Ø-udvalg og G-udvalg
  • Ministerialsystemet og ministerstyret – ministrenes ansvar for eget ressort
  • Forholdet mellem de forskellige ministerier og Justitsministeriets, Finansministeriets og Statsministeriets roller
  • Delegation af ministerkompetencer.

   

  Forholdet mellem regeringen og Folketinget

  • Hjemmel og legalitetsprincippet
  • Ministrenes samarbejde med Folketinget
  • Samråd, udvalgsspørgsmål og § 20-spørgsmål
  • Behandling af folketingsbeslutninger
  • Ministres politiske og retlige ansvar.

   

  Cases og vigtige sagsgange

  • Tværministerielt samarbejde, koordination og regeringssager
  • Samråd, udvalgsspørgsmål og § 20-spørgsmål
  • Embedsværkets rådgivning og bistand samt Kodex VII
  • Jura i ministerforelæggelser (’cover’)
  • Opmærksomhedspunkter i juridiske vurderinger.
 • Spørgesession

  1-2 måneder efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at stille spørgsmål til underviserne, både ud fra det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviserne vil også uddybe pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis.

  Sessionen foregår via platformen Zoom og har en varighed af ca. 30 min.

Hvem underviser?

Christian Østrup

Christian Østrup
Teamleder og chefkonsulent, Miljøministeriet

Christian har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet, og han har indgående viden om arbejdet i centraladministrationen og de juridiske discipliner, der er relevante for ministerier og styrelser, fx inden for aktindsigt, lovteknik og implementering af EU-regulering i dansk ret. Christian er leder af Miljøministeriets lovgivningsteam, der har ansvaret for ministeriets lov- og bekendtgørelsesarbejde. Han er desuden ekstern lektor i EU-ret, og han underviser i institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret på Københavns Universitet. Christian er medforfatter til ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ (Djøf Forlag) og ’Miljøoplysningsloven med kommentarer’ fra 2023 (Djøf Forlag).
Christian Hust Stigel

Christian Hust Stigel
Specialkonsulent, Miljøministeriet

Christian har et indgående praktisk kendskab til regeringsarbejdet og samspillet mellem Folketinget og regeringen fra mange års arbejde på Slotsholmen, bl.a. som ministersekretær i Kirkeministeriet. Christians praktiske forståelse er understøttet af en solid teoretisk indsigt i de institutionelle forfatningsretlige forhold, som han har fra sit arbejde som underviser i institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret på Københavns Universitet. I dag arbejder Christian med traktatbrudssager, retssager ved EU-Domstolen, EU-regulering og lovteknik i Miljøministeriets departement.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg, opgaver og diskussioner.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 6. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 39513
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  6. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  6. oktober 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle