]]>

Kursus

Personskadeerstatning A-Z

Du får en praktisk indføring i personskadeerstatningsret med særligt fokus på ansvarsdelen.

Startdato og sted

05. marts 2025
København K

Varighed

1 dag
09:30-16:30

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du kommer i berøring med personskadeerstatningsret som en del af dit arbejde. Du er advokat eller jurist i et forsikringsselskab, en organisation eller lignende. 

For at få det bedste udbytte af kurset er det en forudsætning, at du er bekendt med juridisk metode.

På kurset får du:

 • viden om de grundkundskaber, du skal bruge for at arbejde med personskadeerstatning
 • indsigt i regler og praksis, som gælder på området
 • praktiske forslag og en tjekliste til, hvordan du arbejder med de problemstillinger, som denne type sager rejser.

Kursets indhold

På kurset får du den grundlæggende viden om regler og praksis, der er nødvendig for, at du kan arbejde med personskadeerstatning. Du får også en række praktiske forslag til, hvordan du håndterer de problemstillinger, som personskadeerstatningssager kan medføre.

Beregninger, opgørelsesmetoder og dokumentationskrav er i mindre grad en del af kurset. Du kan derfor med fordel kombinere det med kurset ’Personskade – dokumenteret og opgjort korrekt’. 

 • Dagens opbygning

  Den grundlæggende jura, du skal kende, når du arbejder med sager om personskadeerstatning

  5. marts 2025, kl. 9.30 - 16.30
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På kursusdagen får du en kort gennemgang af ansvarsreglerne med hovedvægt på culpa og lovreguleret ansvar og en introduktion til erstatningsansvarsloven (EAL).

  Dagen giver dig en gennemgang af EAL:

  • hvilke behandlingsudgifter kan kræves erstattet, hvor længe, og med hvilke beløb samt aldersreduktion?
  • hvordan opgøres tabt arbejdsfortjeneste, og hvor længe består kravet?
  • hvornår er man berettiget til svie og smerte, og hvor længe består kravet?
  • hvornår er man berettiget til godtgørelse for varigt mén? Gennemgang af hovedtrækkene i ASK’s méntabel, herunder kort introduktion til, hvordan mén vurderes, hvor der foreligger multiple skader og årsagskonkurrence samt aldersreduktion.
  • hvornår er man berettiget til erstatning for varigt tab af erhvervsevne?
  • hvornår er man berettiget til erstatning for tab af forsørger?
  • hvad er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvordan arbejder AES, og hvad kan AES tage stilling til?
  • hvornår kan en afsluttet sag genoptages?
  • hvordan regulerer vi erstatnings- og godtgørelsesbeløbene, og hvordan forrenter vi ved forsinket betaling?
  Læs mindre

Hvem underviser?

Søren Vagner Nielsen

Søren Vagner Nielsen
Advokat, Partner, Plesner Advokatpartnerselskab

Søren beskæftiger sig primært med retssager og konfliktløsning. Han er specialist i behandling af arbejdsskadesager for en række forsikringsselskaber, og han behandler arbejdsskadesager efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven. Sideløbende fører Søren et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld.
Anders Munk Zacho

Anders Munk Zacho
Advokat (H), HjulmandKaptain

Anders er advokat og rådgiver inden for erstatnings- og forsikringsret. Han har specialiseret sig inden for alle personskaderetlige områder og rådgiver særligt om erstatning i forbindelse med bl.a. trafikulykker, patientskader, arbejdsskader og erstatning til voldsofre. Anders har ført et stort antal retssager på det personskaderetlige område. Han har omfattende undervisningserfaring indenfor personskadeerstatning og har siden 2010 været fast underviser for Djøf.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 5. marts 2025, kl. 9:30 - 16:30
 • Kursets referencenr.
 • 39256
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  5. februar 2025 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  5. februar 2025
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle