]]>

Kursus

Præjudicielle forelæggelser fra danske domstole og nævn

Få praktisk anvendelig viden til at anvende og håndtere præjudicielle forelæggelser fra danske domstole og nævn.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der ønsker at kende reglerne, mulighederne samt fordelene og ulemperne ved præjudicielle forelæggelser.

Du er fx dommer, anklager, advokat, ankenævnsmedlem eller ansat i et nævnssekretariat eller en lignende supportfunktion.

På kurset får du:

  • kendskab til reglerne for præjudicielle forelæggelser
  • indsigt i de muligheder og udfordringer, der ligger i præjudicielle forelæggelser
  • praktisk anvendelig viden, du kan bruge direkte i retssager og i din sagsforberedelse.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kursets formål er at give dig en både praktisk og teoretisk fyldestgørende indsigt i præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen.

 

Kursets form

Undervisningen veksler mellem præsentationer fra underviserne, cases og diskussioner. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer, og sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Det siger tidligere deltagere


Et særdeles anbefalelsesværdigt kursus, der giver mange brugbare praktiske anvisninger og et solidt teoretisk grundlag for håndtering af spørgsmål om præjudiciel forelæggelse.
Jonas Michael Refn

Se alle