]]>

Kursus

EU-pakken - lovgivning, implementering og forvaltning

Gå i dybden med EU-retlige problemstillinger. I løbet af de tre kurser i kursuspakken kommer du igennem både lovgivningsprocessen, gennemførelse af direktiver og forvaltningen i det offentlige.

Startdatoer

26/09-24
København V
17/03-25
København K

Varighed

4 dage
09:00-16:00

Pris

19.000 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kursuspakken er til dig, der ønsker at komme hele vejen rundt om EU-retlige problemstillinger.

Du er ansat i den offentlige forvaltning, og du arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret. 

Du får mest ud af kursuspakken, hvis du allerede har et grundlæggende forhåndskendskab til almindelig forvaltningsret.

På kurset lærer du:

 • hvordan selve lovgivningsprocessen i EU foregår, og hvordan du håndterer den 
 • hvordan vedtagne EU-regler bliver implementeret i Danmark 
 • hvordan du løser konflikter mellem EU-regler og danske regler i sagsbehandlingen.
 

Kursets indhold

Kursuspakken består af tre kurser på i alt fire kursusdage, hvor du lærer at forstå den delte lovgivningsmagt i EU, hvem der skaber kompromiser og sætter dagsordenen, og hvordan Europa-Parlamentet fungerer i praksis. EU-pakken giver dig et indgående kendskab til at implementere EU-regler, og du lærer, hvordan du anvender EU-retten korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden.

De tre kurser i EU-pakken fokuserer på hver sit emne, som tilsammen giver dig EU-retlig dybde og et stort overblik:

Du kan også tilmelde dig kurserne et ad gangen.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Europa-Parlamentet og EU’s lovgivningsproces

  26. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På det første kursus i EU-pakken lærer du, hvordan EU-lovgivningen bliver til.

  Du kommer fx igennem:

  • hvordan samspillet mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen reelt foregår
  • hvordan forhandlinger i Bruxelles foregår i praksis
  • hvordan du skaber forståelse for egne synspunkter.
  Læs mindre
 • Dag 2

  22. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På det andet kursus i EU-pakken lærer du, hvordan du implementerer direktiver i dansk ret. 

  Du kommer fx igennem:

  • hvordan din implementering lever op til EUF-traktatens krav 
  • hvordan EU-Domstolens praksis og den danske regerings principper og procedurer om implementering fungerer
  • hvilke problemstillinger du kan møde ved udstedelse af supplerende regler i tilknytning til forordninger.
 • Dag 3 og 4

  9. og 10. december 2024, kl. 9.00 - 16.00 begge dage

  På det sidste kursus i EU-pakken lærer du, hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret.

  Du kommer fx igennem:

  • hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler helt må vige for særlige EU-regler
  • hvordan du rent praktisk finder frem til relevant EU-materiale
  • hvordan EU-Domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning fungerer
  • hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer.

Hvem underviser?

Christel Ann-Sophie Maertens

Christel Ann-Sophie Maertens
Kontorchef, Udenrigsministeriet

Christel har mange års erfaring i Udenrigsministeriet, senest som kontorchef for EU-ret og international sagsførelse. Christel har også været udsendt, bl.a. to udsendelser til den danske faste EU-repræsentation i Bruxelles.

Christian Østrup

Christian Østrup
Teamleder og chefkonsulent, Miljøministeriet

Christian har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet, og han har indgående viden om arbejdet i centraladministrationen og de juridiske discipliner, der er relevante for ministerier og styrelser, fx inden for aktindsigt, lovteknik og implementering af EU-regulering i dansk ret. Christian er leder af Miljøministeriets lovgivningsteam, der har ansvaret for ministeriets lov- og bekendtgørelsesarbejde. Han er desuden ekstern lektor i EU-ret, og han underviser i institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret på Københavns Universitet. Christian er medforfatter til ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ (Djøf Forlag) og ’Miljøoplysningsloven med kommentarer’ fra 2023 (Djøf Forlag).
Morten Broberg

Morten Broberg
Professor, ph.d., Københavns Universitet

Morten forsker og underviser i EU-ret på Københavns Universitet. Han har omfattende undervisningserfaring og en stor international erfaring fra EU-Domstolen og forskellige udenlandske forskningsinstitutioner og universiteter. Morten har undervist i flere år for Djøf.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner og cases. Tag gerne eksempler med fra dit daglige arbejde, så undervisningen bliver så praktisk anvendelig som muligt. Du møder fagligt velfunderede undervisere, som selv arbejder med EU-retlige og forvaltningsretlige emner i praksis.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kursuspakken er på 4 dage og svarer til 28 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  22.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  19.000 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Europa-Parlamentet og EU's lovgivningsproces: 26. september 2024, kl. 9.00 - 16.00, afholdes hos IDA Conference

  Implementering af EU-regulering: 22. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00, afholdes hos IDA Conference

  EU og dansk forvaltningsret: 9. og 10. december 2024, kl. 9.00 - 16.00 begge dage, afholdes hos IDA Conference

 • Kursets referencenr.
 • 38412
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  12. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursuskoordinator
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle