]]>

Kursus

Proceskonsulentuddannelsen

På Proceskonsulentuddannelsen bliver du trænet i at sikre fremdrift i forandringsprocesser.

Startdatoer

02/09-24
København K
11/11-24
København K

Varighed

9 dage
09:00 - 16:00

Pris

44.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker at styrke din tilgang til at arbejde struktureret og målrettet med processer, forandringsledelse og procesledelse med fokus på praktisk træning.

Din rolle i egen organisation kræver, at du kan orkestrere processer og møder på en effektiv og konstruktiv måde og du ønsker at blive bedre til at facilitere dialoger og igennem disse opnå bedre resultater

På uddannelsen møder du andre akademikere, der kan være fagspecialister i forretningsudvikling eller HR

Du kan enten have lidt eller meget erfaring med at fungere som intern konsulent i en organisation eller som ekstern konsulent hos kunder eller brugere. Det vigtigste er, at du har en træningsbane i dine hjemmeorganisation.

På uddannelsen får du:

 • metoder til at designe, facilitere og gennemføre processer og optimere samarbejdet mellem forskellige faggrupper
 • træning i at designe og gennemføre større og mindre processer
 • større autenticitet og gennemslagskraft som proceskonsulent, fordi du forstår rollen i spændingsfeltet mellem faglighed og legitimitet
 • afklaring om dine styrker og faldgruber som proceskonsulent
 • større ro i rollen til at kunne navigere stilsikkert i komplekse organisatoriske sammenhænge
 • personlig indsigt og handlekraft, der har en afsmittende effekt på alle dine organisatoriske relationer
 • træning i kommunikative kompetencer i kraft af spørge- lytte- og feedbackteknikker
 • netværk af kompetente proceskonsulenter, du også kan sparre med efter forløbet
 • viden om en bred vifte af organisatoriske og ledelsesmæssige teorier og metoder.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

9 Undervisningsdage. 7 moduler.

ECTS-point: Du kan tilkøbe en diplomeksamen på 5 ECTS-point. Du går til eksamen i det valgfrie modul ’Ledelse og Facilitering’ på Diplomuddannelsen i ledelse.

Antal deltagere: Max. 12 deltagere. Der er 2 undervisere for at sikre optimal læring og fokus på den enkeltes udvikling som Proceskonsulent

Filosofien bag Proceskonsulentuddannelsen er, at du skal lære at gøre, frem for at tale om at gøre. Derfor kan du forvente høj inddragelse i undervisningen, løbende refleksioner over praksis og et højt tempo. Der er ikke et fast pensum, du vælger selv med undervisernes hjælp, hvad du vil fordybe dig i som selvstudie. Til gengæld kan du forvente, at værktøjer og metoder bliver trænet, når vi mødes, så du bliver sikker i dit ståsted som proceskonsulent.

Du kan også læse om Djøfs Faciliteringsuddannelse, hvor du lærer at levere god mødefacilitering og mødeledelse med effektive og dynamiske metoder.

Vælg startdato

 • Før start

  Inden første modul skal du læse et kompendium og besvare nogle spørgsmål.

  Læs mindre
 • Modul 1

  2. - 3. september 2024
  Sted: Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5., 1358 København K

   

  Modul 1 kickstarter Proceskonsulentuddannelsen ved at definere, hvad der karakteriserer den succesfulde proceskonsulent både teoretisk, metodemæssigt og i praksis. Du arbejder med dit mindset, og du begynder på at træne konkrete metoder og teknikker.

  Modulet giver dig:

  • indblik i proceskonsulentens teoretiske og metodemæssige baggrundstæppe
  • afsæt for at udarbejde individuelle mål og motivationer for forløbet, fx dine læringsmål
  • træning i effektiv spørgeteknik
  • etablering af et konstruktivt sparrings- og feedbackmiljø 
  • afsæt for at tydeliggøre egen rolle og ståsted som proceskonsulent
  • introduktion til og træning af effektive faciliterings- og procesteknikker.
 • Modul 2

  24. september 2024 , kl. 9.00 - 16.00
  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Modul 2 styrker din indsigt i organisationers kompleksitet som præmis for proceskonsulentens arbejde. 

  Modulet giver dig: 

  • indblik i, hvordan du kan forstå organisationens liv
  • introduktion til fire forskellige proceskonsulenttilgange til organisationer
  • individuelle indsigter i egen organisation og arbejdskontekst
  • træning i organisationsanalyse og valg af proceskonsulenttilgange baseret på egne cases. 
 • Modul 3

  23. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Modul 3 er dedikeret til proceskonsulentens vigtigste greb: intervention. Vi introducerer dig til 10 konkrete greb, som kan være en katalysator til fremdrift og udvikling, hvis din proces går i stå eller er på vildveje. 

  Modulet giver dig:

  • viden om, hvad spontan intervention er og kan
  • introduktion til ti forskellige interventionsgreb
  • praktisk træning i anvendelse og vurdering af intervention på egne cases.
 • Modul 4

  5. - 6. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Modul 4 har autentisk procesledelse og -design i centrum. Du forfiner din rolle som proceskonsulent gennem praktisk træning i at designe procesforløb.

  Modulet giver dig:

  • indsigt i personlige karakterstyrker for at styrke din proceskonsulentrolle
  • introduktion til læringsstile og transfer
  • træning i at designe effektive forløb og processer via fx drejebøger
  • afsæt for at udvikle din helt egen personlige stil som proceskonsulent.
 • Modul 5

  2. december 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Modul 5 er en dedikeret simulatordag, hvor du træner i at bruge alle de greb, uddannelsen har budt på indtil nu. Du får konstruktiv feedback og supervision.

  Modulet giver dig:

  • praktisk træning i proces- og workshopfacilitering
  • praktisk træning i effektiv spørgeteknik og lytning
  • praktisk træning i interventioner og feedback
  • finpudsning af individuelle proceskonsulentkarakterstyrker og proceskonsulentfærdigheder.
 • Modul 6

  15. januar 2025, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  Et af proceskonsulentens væsentligste værktøjer er spørgsmål. Men ingen gode spørgsmål uden god lytning. På modulet kortlægger vi, hvad god lytning er og består af. Modulet byder endvidere på perspektiver til design og tilrettelæggelse af længere udviklingsforløb.

  Modulet giver dig:

  • forståelse for lytningens svære kunst
  • indsigt i, hvordan du tilrettelægger lange procesforløb
  • træning i design af længere procesforløb.
 • Modul 7

  11. februar 2025, kl. 9.00 - 17.00
  Sted: Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5., 1358 København K

  Modul 7 er sat af til generalprøve og en praktisk eksamen, hvor du får lejlighed til at demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser, opgaver og pædagogiske benspænd.
  Eksamen består af en casebaseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter. 

  Modulet giver dig:

  • individuel test og gruppetest i praktiske proceskonsulentfærdigheder
  • praktisk genopfriskning af hele uddannelsens pensum
  • evaluering og perspektivering af uddannelsen
  • diplomer og social afslutning.

Hvem underviser?

Peter Hjermind

Peter Hjermind
MA i strategisk og finansiel styring , Senior consultant, Sales Force 1

Peter har igennem de sidste 20 år fungeret som direktør og partner i forskellige konsulenthuse og har primært samarbejdet med større private danske virksomheder, både nationalt og internationalt. Hans spidskompetence er facilitering, men i de senere år har han specialiseret sig inden for læringsdesign og transfer. Ud over en lang række certificeringer, deriblandt den højest mulige internationale coachingakkreditering, har han netop afsluttet sin master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet.
Eva Jakobsen

Eva Jakobsen
Selvstændig proceskonsulent, JakobsenConsulting

Eva har en lang lederkarriere bag sig og har som selvstændig konsulent de sidste mange år arbejdet med mennesker og gruppers motivation, interaktion, selvforståelse og udvikling i offentlige og private virksomheder. Eva er uddannet cand.comm. og har en Master i Organisationspsykologi (MPO). Hun er endvidere certificeret executive coach og stresscoach. 

Uddannelsens form

Undervisningen er praksisnær og veksler mellem refleksion, personlig feedback, læring og træning, så du opbygger en værktøjskasse med mange facetter.

Hør Eva og Peter fortælle om uddannelsen.

Uddannelsen giver dig:

 • Konkrete værktøjer: Din træning er hands-on, og du arbejder med cases fra din egen virkelighed, som øger din selvrefleksion.
 • Personlig feedback: Du får kontinuerligt vedkommende og relevant feedback fra både undervisere og medkursister.
 • Ansvar for egen læring: Du indgår i en parallelproces med underviserne, så du får indsigt i og indflydelse på uddannelsens design og er medansvarlig for din egen læring.

Du forbereder dig til hvert modul på den teori, der danner afsæt for dagen. På første modul bliver du præsenteret for en del litteratur som inspiration, men du vælger selv, hvad du vil fokusere på teoretisk i dit selvstudie.

Tilkøb en eksamen på diplomniveau

Du kan tilkøbe en kompetencegivende diplomeksamen mod en merbetaling på 5.500 kr. ekskl. moms. Diplomeksamen bliver afholdt samtidig med den praktiske eksamen af Zealand Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Djøfs læringsportal

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 47 tidligere deltageres tilfredshed.

De mange praktiske øvelser bevirkede, at tingene flyttede sig fra papiret og ud i virkeligheden. Efter hver kursusgang var der nye teknikker, der skulle hjem og afprøves og blev afprøvet, fordi kursets relativt lange varighed tillod det, og der blev fulgt op på erfaringerne. Kurset er meget praksisorienteret, og jeg tager mange ting med i mit arbejde. Underviserne er troværdige, erfarne, velforberedte, uhøjtidelige, lyttende og bevidste om læring og transfer.
Nynne Daugaard-Petersen, Fuldmægtig, Hjemmeværnskommandoen

Proceskonsulentuddannelsen er det bedste kursus jeg nogensinde har været på. Det er den helt rette balance mellem varighed, tid på kursus og tid til at adaptere det lærte og prøve det af på sin arbejdsplads. Underviserne er engagerede og dygtige. De har oceaner af erfaringer og vil gerne dele, samtidig med, at der er stor fokus på at gøre sig sine egne erfaringer. Kurset er dejligt praksisnært og anvendelsesorienteret, og du bliver klædt godt på til at bedrive succesfulde processer i din egen organisation. Jeg kan kun anbefale dette kursus på det varmeste, og min holdning er, at alle organisationer har brug for dygtige proceskonsulenter på lige fod med projektledere og andre fagligheder, som nogle gange italesættes mere.
Anna Fuchs, Proceskonsulent, HOFOR A/S

Jeg kan varmt anbefale kurset til alle, der arbejder med processer i deres organisation. Jeg har fundet alle moduler relevante og yderst anvendelige, nærmest 1:1. Du får ikke kun værktøjer til, hvordan du kan arbejde med processer og de mennesker, der deltagere i processerne, men også værktøjer til at arbejde med dig selv og hvordan du agere som proceskonsulent.
Stine Madsen, Programme Cycle Management Advisor, International Media Support (IMS)

Proceskonsulentuddannelsen giver viden, træning og refleksion og stiller dig stærkere som proceskonsulent - både internt og eksternt.
Tanja Eiberg, Virksomhedskonsulent, Gentofte Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  49.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  44.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 2. - 3.  september 2024  
  Modul 2: 24. september 2024 
  Modul 3: 23. oktober 2024 
  Modul 4: 5. - 6. november 2024 
  Modul 5: 2. december 2024  
  Modul 6: 15 januar 2025 
  Modul 7: 11. februar 2025 
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38480
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  5. august 2024 kl. 15:00


  Afmeldingsfrist
  2. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Mette Loft
  Kursuskoordinator
  mel@djoef.dk
  33 95 98 30

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle