]]>

Kursus

Python 2 - databehandling og visualisering

Dette overbyggende kursus i Python er for dig, der allerede har eksperimenteret med basal Python og har et ønske om at udvide dine kompetencer inden for brugen af Python til databehandling og visualisering.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der har en smule erfaring med Python og ønsker en introduktion til databehandling med Pandas biblioteket  samt redskaber til visualisering af data med MatPlotLib. Du vil arbejde hands-on med at skabe overblik over data, klargøre data til analyse og visualisere det.

Kurset er kun for medlemmer af Djøf Studerende.

På kurset får du:

  • erfaring med at indlæse data fra forskellige kilder og importere biblioteker
  • værktøjer til at skabe overblik over data og generere deskriptiv statistik
  • kendskab til Pandas biblioteket og en vifte af relevante funktioner til databehandling og kolonnemanipulation
  • kendskab til MatPlotLib biblioteket samt værktøjer, der kan bruges til at visualisere data på forskellig vis.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På dette kursus  får du engrundig introduktion til effektiv databehandling i Python ved hjælp af en række af programmets tilhørende biblioteker og funktioner. Du vil forlade kurset med en værdifuld værktøjskasse, der giver dig evnen til at indlæse, transformere, manipulere og visualisere data Uanset, hvor rå dataen er vil du have fået redskaberne til, hvordan du kan omdanne dataen til et struktureret og overskueligt format. Således bygger det ovenpå dit basale kendskab til Python.

Vigtig info

Python er et gratis open-source program, der skal være downloadet før kursets begyndelse via Anaconda Navigator.  Du vil få tilsendt en installationsguide dagen før kursets start. Du kan også vælge at anvende Python online via Google Collab.

På dette kursus antages det, at du har et grundlæggendekendskab til Python, herunder brugen af funktioner i generel forstand, diverse datatyper og lister. Mangler du grundlæggende viden om Python,   anbefales det, at du først deltager i kurset ’Python 1 – Grundlæggende’.

Kursets form

Kurset forløber over 3 timer, og undervisningen veksler mellem gennemgang af ovenstående emner samt øvelsesopgaver inden for hvert emne.
På kurset udleveres datamateriale, som skal benyttes til øvelsesopgaverne.  Efter kurset modtager du en rettefil.

Se alle