]]>

Kursus

Storytelling i forandringer

Brug storytelling, når du holder oplæg, præsenterer eller afrapporterer i forandringsprocesser og projekter, og få dine stakeholders til at lytte og engagere sig.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der leder, driver, rapporterer eller på anden vis arbejder med organisatoriske projekter og forandringsprocesser. Du ønsker at kommunikere endnu mere effektivt, overbevisende og engagerende. 

Du har styr på alt det grundlæggende omkring præsentationer, men måske har du en tendens til at forsvinde i detaljer, måske kommer du til at bruge dine PowerPoints som talepapir, eller måske mangler den røde tråd indimellem i dine oplæg. 

Derfor vil du gerne skærpe og løfte dine oplæg med en anerkendt og forskningsbaseret metode, så du kan skabe bedre resultater gennem storytelling.

På kurset lærer du at:

  • bruge en effektiv arbejdsmetode til at se den gode historie i netop dit materiale
  • bygge oplæg, afrapporteringer og mødebidrag op som en god fortælling, der bidrager til bedre beslutninger
  • bruge en anerkendt metode til at frigøre dig fra dræbende powerpointpræsentationer
  • gå fra fyldestgørende og detaljeorienteret til fokuseret og tydelig kommunikation
  • finde de relevante historier, der bringer projektet eller forandringerne i den rette retning
  • fortælle målrettet om handlinger og forvandlinger uden hverken at oversælge eller underspille indsatserne
  • gå fra traditionel kommunikation til moderne, effektiv og overbevisende formidling, der virker.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Hvornår har du sidst holdt et (møde)oplæg, der fik dine stakeholders til at rykke frem på stolen? Som engagerede dem i din idé, dit projekt eller din proces? Og som motiverede dem til forandringer?

På kurset løfter du dig fra en god til en markant bedre formidler med træning i forskningsbaseret storytelling. Du får en effektiv metode til at bearbejde og forbedre dine oplæg og præsentationer, så du undgår at fortabe dig i detaljer og sidespor, der forplumrer budskaber og faglige pointer. Du arbejder med materiale fra din egen case, og du får sparring og konstruktiv feedback primært på dit eget oplæg. Du lærer, hvordan du bedst udvikler din fortælling og den røde tråd i dit materiale, og hvordan du bruger fortællekunst til at kommunikere målrettet og moderne. 

Efter kurset har du et robust grundlag til at finde og fortælle en god historie, der effektivt, motiverende og overbevisende bidrager til bedre beslutninger, får processen framet på den rette måde eller driver forandringer i organisationen konstruktivt frem. Fortælleteknikkerne kan du bruge til både interne og eksterne oplæg og på store såvel som små møder.

Hvorfor lære storytelling?

Storytelling er en effektfuld og anerkendt tilgang til at forbedre og fokusere ens kommunikation. Hvor det tidligere var en kompetence, kommunikationsfolk skulle mestre, er det nu blevet en væsentlig disciplin for videnarbejdere. 

Behovet for fokuseret og målrettet formidling er stigende i et informationssamfund, hvor viden er eksponentiel. Her vinder de bedst fortalte, fagligt relevante historier. Du har som videnarbejder en opgave i at sikre, at netop din formidling ikke taber modtageren i detaljer, men giver klare og vægtige argumenter og pointer til at sikre gode beslutninger og processer i projekter og forandringer.

Kursets form

Kurset består af to dage med to ugers mellemrum. Den første dag får du forskningen, tænkningen og processen bag storytelling og fortælleteknik, så du finder historien i dit eget materiale. Den anden dag er en workshopdag med fokus på træning, hvor du arbejder med at fremføre din historie.

Du får et robust grundlag at stå på, når undervisningen veksler mellem forskning, øvelser og konstruktiv feedback. Hovedvægten er på praktiske øvelser. Mellem de to dage vil du få en mindre, kreativ opgave som forberedelse til dag 2.

Du er som deltager aktiv, og du lærer gennem øvelser, konstruktiv feedback, forskning og teatersport at koble storytelling til præsentationer i projekter eller forandringer. Du afslutter kurset med at lægge en plan for, hvordan du følger op på dine mål.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Se alle