]]>

Kursus

Sundhedsret og persondata

Få indblik i sundhedslovgivningen og sundhedsvæsenets aktører, og lær samspillet med persondatareglerne.

Startdato og sted

08. oktober 2024
København K

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med sundhedsfaglige spørgsmål i en offentlig myndighed, fx en region, en kommune eller en statslig styrelse. 

Det kan også være, at du arbejder i en interesseorganisation, eller at du løser sundhedsfaglige opgaver i en privat virksomhed, et privathospital eller lignende. 

Du er velkommen uanset din faglige baggrund, men vi anbefaler, at du har en grundlæggende indsigt i almindelig forvaltningsret.

På kurset får du:

 • redskaber til at håndtere og vurdere væsentlige sundhedsretlige spørgsmål 
 • indsigt i og overblik over regelgrundlaget og sammenhængen i sundhedslovgivningen
 • viden og værktøjer til at kunne behandle databeskyttelsesretlige problemstillinger inden for sundhedsområdet
 • kendskab til grundlæggende patientrettigheder og aktindsigtsreglerne på sundhedsområdet
 • mulighed for at diskutere egne problemstillinger eller cases med ligesindede og eksperter.
 

Kursets indhold

Kurset ’Sundhedsret og persondata’ giver dig overblik over de centrale områder i den sundhedsretlige lovgivning og sundhedsvæsenets mange aktører. Du bliver klædt på til at navigere sikkert i væsentlige problemstillinger inden for sundhedslovgivningen. 

Du får praktiske værktøjer til at håndtere en lang række af de særlige databeskyttelsesretlige problemstillinger, der kan opstå, når du arbejder med helbredsoplysninger, fx i forvaltningen og sagsbehandlingen, ved tilsyn og kontrol og ikke mindst i forbindelse med kvalitets- og forskningsprojekter.

 

 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en survey om dine erfaringer og udfordringer med sundhedsretten og databeskyttelsesret inden for sundhedsområdet. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviseren med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov.
  Læs mindre
 • Dag 1

  8.  oktober 2024 - kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Den første dag på ’Sundhedsret og persondata’ får du overblik over sundhedsvæsenets organisering, økonomi og prioriteringer. Du får også indblik i de væsentligste juridiske problemstillinger og de mange forskellige hensyn og interesser, der er i spil i arbejdet med større sundhedsrelaterede projekter.   

  Dagen giver dig indsigt i:

  • sundhedsvæsenets struktur og det omkringliggende regellandskab 
  • de grundlæggende regler for adgang til, brug og deling af helbredsoplysninger 
  • håndtering af retlige og etiske problemstillinger i projekter om fx kvalitetsudvikling, forskning og sundheds-it og i forbindelse med brug af ny teknologi (AI) 
  • rammerne for og kravene til sundhedsretlige afgørelser og dispositioner i samspil med persondataretten
  • krav til afgørelser i forholdet mellem sundhedsvæsenet og sundhedspersoner. 
 • Dag 2

  9. oktober 2024 - kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 2 får du overblik over de grundlæggende patientrettigheder, og hvordan du håndterer dem i samspil med andre relevante hensyn. Du arbejder med de væsentligste retlige problemstillinger og klagesager, der kan opstå, når patienten møder sundhedsvæsenet. 

  Dagen giver dig indsigt i:

  • de grundlæggende retsprincipper, som har betydning i relationen mellem sundhedsvæsen og patienter
  • de grundlæggende patientrettigheder inden for sundhedslovgivningen, fx ret til sundhed/lighed i sundhed, selvbestemmelse, informeret samtykke, fortrolighed og behandling af helbredsdata og aktindsigt, klage og erstatning
  • rammerne for og kravene til sundhedsretlige afgørelser og dispositioner over for patienter i samspil med persondataretten
  • særområder som dødshjælp, organdonation, forsøg og forskning og brug af ny sundhedsteknologi (AI).
 • Spørgesession

  Cirka to måneder efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at stille spørgsmål til underviseren både ud fra det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviseren vil også uddybe eventuelle pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis.

  Sessionen foregår via platformen Zoom og har en varighed af cirka 30 minutter.

Hvorfor lære om sundhedsret?

Sundhedsretten er et juridisk område, der får større og større opmærksomhed som et af velfærdssamfundets hurtigst voksende områder. Sundhedsretten har derfor et stort politisk og økonomisk fokus. 

Sundhedsområdet er præget af en enorm udvikling inden for ny teknologi. Der er en stor stigning i brugen af sundhedsdata og kunstig intelligens (AI), som nødvendiggør viden om persondataregler, ikke mindst i forbindelse med fx kvalitets- og forskningsprojekter. 

Det er samtidig et område påvirket af samspillet med en række andre retsområder, fx forvaltningsret, strafferet og erstatningsret, menneskeret og EU-ret, som det også er vigtigt at være opmærksom på.

 

Hvem underviser?

Anna Murphy

Anna Murphy
Sundheds-, forvaltnings- og databeskyttelsesretlig konsulent

Anna har arbejdet inden for sundhedsområdet siden 1997. I centraladministrationen har hun behandlet klager fra patienterne og været med til at udarbejde en del af den gældende lovgivning på sundhedsområdet. Hun har i Region Hovedstaden været ansvarlig for det sundhedsjuridiske område og har været med til at implementere de databeskyttelsesretlige regler. Hun har flere års erfaring i at undervise, bl.a. på Københavns Universitet, og hun sætter en ære i at formidle svært juridisk stof på en enkel og pragmatisk måde. 

Kursets form

På kurset ’Sundhedsret og persondata’ vil der både være oplæg, opgaver og casearbejde, gerne cases spillet ind af dig som deltager. Formålet med casearbejdet er at ruste dig til selv at identificere problemstillinger og finde løsninger. Vi bruger også praksis fra aktørerne inden for sundhedsvæsenet til at give dig en forståelse for problemerne og udfordringerne. Formålet er at give dig en større forståelse for de forskellige hensyn og interesser, der er i spil.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 
 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 8. og 9. oktober 2024 - begge dage kl. 9.00 - 16.00

  Kurset er uden overnatning

 • Kursets referencenr.
 • 38197
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  8. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle