]]>

Kursus

Visuel facilitering af komplekse data

Brug visuel facilitering til at formidle dine pointer på en overbevisende og levende måde. Visualiseringer styrker læring og engagement og kan omsætte komplekse data til en overskuelig fortælling med klare budskaber.

Startdato og sted

03. oktober 2023
København Ø

Varighed

3 dage
09:30 - 15:30

Pris

10.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du skal formidle komplekse pointer og argumenter til forskellige modtagere. Du arbejder fx med projekter, processer, undervisning eller HR. 

Du savner redskaber til at gøre dine argumenter og belæg overskuelige med visualiseringer og skitser, og du vil gerne understøtte din kommunikation med hurtige håndtegnede skitser. 

Du vil visualisere dine pointer og underbyggende data overskueligt på møder og workshops, i undervisningssituationer, i beslutningsprocesser eller i artikler og rapporter.

Der er ingen krav til dine tegnefærdigheder. Vi sætter niveauet efter den enkelte deltager.

På kurset får du:

 • en tilgang til at oversætte komplekst materiale og komplekse data til en klar visualisering 
 • viden om og træning i at bruge de ni primære typer visualisering og deres grammatik 
 • kendskab til visuelle virkemidler, der vækker svært eller kedeligt stof til live og gør det lettere at forstå 
 • træning i at kombinere forskellige visualiseringstyper til at beskrive komplekst materiale overskueligt 
 • træning i at tegne hurtige visualiseringer i hånden 
 • input til at udvikle din egen personlige og professionelle visualiseringsstil, der matcher dit behov 
 • professionel sparring og feedback på dine opgaver. 

Kursets indhold

Akademikere er vant til at bruge mange ord, både når vi skriver og taler. Dermed overser vi nemt muligheden for at udnytte visuel kommunikation som et stærkt redskab til at formidle vores budskaber enkelt og præcist. Alle husker den grønne og den røde coronagraf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020 – gode visualiseringer fanger øjet og leverer en pointe overbevisende. 

Kurset hjælper dig til at blive tryg ved at tage tuschen og forklare din pointe visuelt – uanset om du står ved et flipchart eller forbereder en artikel, og uanset om du arbejder med brugercentrerede udviklingsprojekter eller personalejura.  

Du lærer principperne bag visuel facilitering, så du let kan formidle data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesign visuelt. En sidegevinst ved at kunne visualisere materiale hurtigt er, at du bliver mere fri i din måde at præsentere på. Du kan lettere improvisere og hurtigt tegne idéer og sammenhænge og skabe overblik over det, der bliver talt om. 

Data er andet og mere end tal. Det er de kvantitative eller kvalitative informationer, du bruger som belæg for dine påstande, når du skal fremføre en pointe. Men det kan være svært at omdanne komplekse data til en koncis, visuel formidling.  

På kurset bliver du trænet i, hvordan du kan skabe en hurtig fælles forståelse af fx et budskab, en proces eller en samling data med simple visuelle greb.  

Kort sagt lærer du, hvordan du supplerer dine ord med visualiseringer, når du skal formidle komplekse budskaber på en klar og overskuelig måde, og hvordan du fjerner unødig ’støj’, der kan sløre dit budskab.

 • Dag 1

  Visuel facilitering – fra simple til komplekse visualiseringer

  3. oktober 2023, kl. 9.30-15.30

  På den første kursusdag får du en introduktion til de ni primære typer af datavisualisering: tabel, statistisk oversigt, tidsoversigt, gruppediagram, linkdiagram, kort, symbol, billedmotiv og tekst. Du får også indblik i datavisualiseringstypernes individuelle grammatik, og hvordan du kombinerer forskellige typer til komplekse visualiseringer. Du lærer at anvende en række teknikker, der får dine visualiseringer til at fremstå professionelle og med autoritet.   

  Vi indleder kurset med at give dig: 

  • viden om de ni primære typer af datavisualisering 
  • viden om og træning i visualiseringstypernes individuelle grammatik 
  • viden om materialer og teknikker til at visualisere med håndtegnede skitser 
  • redskaber til at træne tænkning og teknik 
  • træning i at analysere dine data og pointer ved hjælp af de primære visualiseringstyper  
  • individuel vejledning og sparring på dine opgaver 
  • bogen ’Professionel visuel facilitering’. 
  Læs mindre
 • Dag 2 og 3

  4. oktober og 13 november 2023, kl. 09:30 - 15:30

  På kursets anden og tredje dag bliver du trænet i at kombinere de primære visualiseringstyper i hybriddiagrammer, der lader dig vise fx kausalitet, progression og varighed samtidigt og professionelt. 

  Dagene giver dig: 

  • træning i at kombinere forskellige visualiseringstyper til at beskrive komplekse data og argumenter overskueligt, fx en kombination af statistik og kategorier af udvalgte personaledata 
  • praktisk erfaring med at forstå komplekse data med skitser, fx en visualisering af en digitaliseringsproces med hovedvægt på tidslige perspektiver som varighed, rækkefølge og frekvens kombineret med aktører og deres indbyrdes relationer 
  • praktisk erfaring med at planlægge og producere visualisering af komplekse data og argumenter  
  • individuel vejledning og sparring på dine opgaver. 

Hvem underviser?

Mie Nørgaard

Mie Nørgaard
Ph.d. i Computer Science

Mie er specialist i at bruge hurtige skitsemetoder til at analysere og formidle komplicerede data. I virksomheder og på universiteter underviser hun bl.a. forskere, programmører, advokater og projektledere i, hvordan de kan bruge visualisering til at gøre komplicerede data som systemsammenhænge, lovgivning og arbejdsprocesser overskuelige uden at miste information.

Kursets form

Undervisningen består af:  

 • plenumundervisning i teknik og genregrammatik 
 • praktisk træning med individuelle opgaver, som du selv er med til at identificere 
 • individuel hjælp og sparring på dine opgaver.  

Du skal træne med individuelle opgave mellem modul 1 og 2.  

I løbet af kurset arbejder du på papir, fordi det er den hurtigste måde at træne datavisualisering på, og fordi papir ikke begrænser måden, du kan repræsentere data på. Principperne og genrerne er dog de samme, uanset om du arbejder digitalt eller i hånden. Din træning vil derfor også være nyttig, uanset hvilke softwarepakker du ellers benytter på dit arbejde. 

Din træning fortsætter imellem og efter kursusgangene, og du har mulighed for at få hjælp og sparring i kursets online læringsrum. 

Når kurset slutter, har du et eller flere færdige produkter med hjem, lige til at bruge i dit daglige arbejde. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.085 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Dag 1: 3. oktober 2023

  Dag 2: 4. oktober 2023

  Dag 3: 13 november 2023

  Alle dage fra kl. 09:30 - 15:30

 • Kursets referencenr.
 • 37854
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  3. september 2023 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  3. september 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle