]]>

Kursus

Visuel facilitering af komplekse data

Brug visuel facilitering til at formidle dine pointer på en overbevisende og levende måde. Visualiseringer styrker læring og engagement og kan omsætte komplekse data til en overskuelig fortælling med klare budskaber.

Hvem henvender kurset sig til?

Du skal formidle komplekse pointer og argumenter til forskellige modtagere. Du arbejder fx med projekter, processer, undervisning eller HR. 

Du savner redskaber til at gøre dine argumenter og belæg overskuelige med visualiseringer og skitser, og du vil gerne understøtte din kommunikation med hurtige håndtegnede skitser. 

Du vil visualisere dine pointer og underbyggende data overskueligt på møder og workshops, i undervisningssituationer, i beslutningsprocesser eller i artikler og rapporter.

Der er ingen krav til dine tegnefærdigheder. Vi sætter niveauet efter den enkelte deltager.

På kurset får du:

  • en tilgang til at oversætte komplekst materiale og komplekse data til en klar visualisering 
  • viden om og træning i at bruge de ni primære typer visualisering og deres grammatik 
  • kendskab til visuelle virkemidler, der vækker svært eller kedeligt stof til live og gør det lettere at forstå 
  • træning i at kombinere forskellige visualiseringstyper til at beskrive komplekst materiale overskueligt 
  • træning i at tegne hurtige visualiseringer i hånden 
  • input til at udvikle din egen personlige og professionelle visualiseringsstil, der matcher dit behov 
  • professionel sparring og feedback på dine opgaver. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Akademikere er vant til at bruge mange ord, både når vi skriver og taler. Dermed overser vi nemt muligheden for at udnytte visuel kommunikation som et stærkt redskab til at formidle vores budskaber enkelt og præcist. Alle husker den grønne og den røde coronagraf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020 – gode visualiseringer fanger øjet og leverer en pointe overbevisende. 

Kurset hjælper dig til at blive tryg ved at tage tuschen og forklare din pointe visuelt – uanset om du står ved et flipchart eller forbereder en artikel, og uanset om du arbejder med brugercentrerede udviklingsprojekter eller personalejura.  

Du lærer principperne bag visuel facilitering, så du let kan formidle data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesign visuelt. En sidegevinst ved at kunne visualisere materiale hurtigt er, at du bliver mere fri i din måde at præsentere på. Du kan lettere improvisere og hurtigt tegne idéer og sammenhænge og skabe overblik over det, der bliver talt om. 

Data er andet og mere end tal. Det er de kvantitative eller kvalitative informationer, du bruger som belæg for dine påstande, når du skal fremføre en pointe. Men det kan være svært at omdanne komplekse data til en koncis, visuel formidling.  

På kurset bliver du trænet i, hvordan du kan skabe en hurtig fælles forståelse af fx et budskab, en proces eller en samling data med simple visuelle greb.  

Kort sagt lærer du, hvordan du supplerer dine ord med visualiseringer, når du skal formidle komplekse budskaber på en klar og overskuelig måde, og hvordan du fjerner unødig ’støj’, der kan sløre dit budskab.

Kursets form

Undervisningen består af:  

  • plenumundervisning i teknik og genregrammatik 
  • praktisk træning med individuelle opgaver, som du selv er med til at identificere 
  • individuel hjælp og sparring på dine opgaver.  

Du skal træne med individuelle opgave mellem modul 1 og 2.  

I løbet af kurset arbejder du på papir, fordi det er den hurtigste måde at træne datavisualisering på, og fordi papir ikke begrænser måden, du kan repræsentere data på. Principperne og genrerne er dog de samme, uanset om du arbejder digitalt eller i hånden. Din træning vil derfor også være nyttig, uanset hvilke softwarepakker du ellers benytter på dit arbejde. 

Din træning fortsætter imellem og efter kursusgangene, og du har mulighed for at få hjælp og sparring i kursets online læringsrum. 

Når kurset slutter, har du et eller flere færdige produkter med hjem, lige til at bruge i dit daglige arbejde. 

Se alle