]]>

Kursus

Ledelse i en ny kommunal virkelighed

Skab resultater i krydsfeltet mellem faglig ledelse og digitalisering.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har kommunal ledelse, udvikling og driftsledelse tæt inde på livet. Forandringer og digitalisering er en del af din hverdag.

Som kommunal leder eller chef har du personaleansvar, og du er fx sektionsleder, centerchef, afdelingsleder, enhedschef eller institutionsleder.

Det er en forudsætning, at du har kendskab til grundlæggende ledelse.

På kurset får du:

 • metoder til at omsætte politiske mål til konkrete resultater
 • viden og redskaber til at håndtere de forandringer, den digitale udvikling skaber
 • indsigt i styringsparadigmer og metoder til at designe styringen i din egen organisation
 • metoder til samskabelse
 • inspiration og nye metoder til faglig ledelse
 • indsigt i at navigere i komplekse organisationer eller styrings- og beslutningsprocesser
 • inspiration til at udvikle dig selv i lederrollen.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

’Ledelse i en ny kommunal virkelighed’ er et personligt lederudviklingsforløb målrettet dine ledelsesopgaver i kommunen.

På forløbet lærer du nye metoder og redskaber inden for tre aktuelle emner, der fylder i kommunal ledelse:

 • ledelse af fagligheder
 • digitalisering og de forandringer, der følger med
 • styring og organisation med særlig vægt på samskabelse.

På hvert modul kommer du i dybden med et emne gennem oplæg fra nogle af landets førende eksperter, og du arbejder aktivt med at koble teori og metoder til din egen kommunale ledelsespraksis. En gennemgående kursusleder og coach sikrer forløbets røde tråd og skaber sammenhæng mellem din personlige læring og de faglige oplæg.

 

Kursets form

’Ledelse i en ny kommunal virkelighed’ starter med en anerkendt test af din ledelsesprofil, der kortlægger dine kompetencer og din tilgang til ledelse. 

Under hele forløbet får du personlig sparring fra kursuslederen, og du udvider dit netværk af kommunale ledere med samme opgaver og udfordringer som dig.

Hvert modul er bygget op omkring faglige oplæg, som knytter sig til ledelsesmæssige udfordringer fra din dagligdag. Teori og træning bliver bundet sammen af både eksperter og kursusleder, som har indgående kendskab til kommunal ledelse. 

Lederudviklingsforløbet indeholder:

 • Viden på et højt fagligt niveau fra eksperter
 • Tydelig kobling mellem teori og egen praksis 
 • Nye værktøjer og mulighed for at afprøve dem
 • En ledelsestest og løbende sparring og feedback
 • Aftenarbejde og networking på modulernes første dag
 • Forberedelse i form af test og litteraturlæsning
Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Se alle