]]>

Kursus

Offentligt lederskab i forandring

Styrk din personlige kapacitet som topleder i det offentlige.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er en erfaren chef i den offentlige sektor, og du vil gerne bruge dig selv og dine kompetencer bedre og med mere gennemslagskraft.

Du vil have mere viden og inspiration kombineret med værktøjer og metoder til at håndtere aktuelle og kommende udfordringer.

Du har minimum seks-syv års erfaring som offentlig chef.

På kurset lærer du at:

 • analysere dine mønstre og handlemuligheder i forskellige roller, situationer og relationer
 • identificere autoritetspositioner i samspillet med medarbejdere, ledergrupper, kolleger og overordnede
 • håndtere grænser og agere i komplekse situationer som offentlig leder
 • håndtere presset på lederrollen fra flere vinkler
 • udvikle og inspirere lederteams og din egen organisation
 • forstå medierne og håndtere pressen
 • forstå sociale medier og din rolle som offentlig leder i en digital verden. 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Du får indsigt i og udvikler dine lederevner på et ambitiøst chefudviklingsprogram. Du bliver bevidst om, hvordan du håndterer de nye vilkår for forandringsledelse. Du udvider dit ledelsesrum med konkrete handlemuligheder til at arbejde konstruktivt med de store udfordringer, der vil påvirke den offentlige sektor i de kommende år. I løbet af et år styrker du dine lederevner gennem træning, sparring og coaching side om side med andre erfarne offentlige chefer.

Hvorfor lære om sig selv som leder?

Til syvende og sidst er du prisgivet dig selv som leder: din adgang til at bruge dig selv og dine kompetencer; din evne til at læse andre og læse komplekse situationer; din evne til at skabe og vedligeholde de relationer, som alt arbejde foregår i; og din evne til at få andre til at knytte sig forpligtende til opgaver eller samarbejdspartnere.

Derfor skal du lære dig selv at kende på et dybere niveau som offentlig leder, så du får blik for dine ’blinde vinkler’. Og når du gør dig fri af fastlåsende mønstre, kan dine kompetencer blive til handlinger hos dig selv eller hos andre.

Kursets form

Modul 1 og 2 stiller skarpt på din rolle som offentlig chef. Du bliver klogere på, hvad din personlighed betyder for din lederrolle, og hvilken værdi og virkning ledelse og autoritet har i moderne organisationsformer.

På de tre sidste moduler bliver du præsenteret for aktuelle udfordringer fra eksperter og ressourcepersoner. Ledelsesfilosof Tommy Kjær Lassen perspektiverer og peger på nye indgangsvinkler til de udfordringer, du arbejder med.

Forløbet består af elementer, som sikrer et højt personligt udbytte:

 • oplæg, debat, refleksioner, anvendelsesgrupper, storgrupper og øvelser
 • udviklingsperspektiver fra nøje udvalgte og højaktuelle forskere, praktikere, chefer og førende eksperter
 • fordybelse og inspiration fra forløbets egen filosofiske mediator
 • tre individuelle coachingsessioner med de gennemgående undervisere
 • et fagligt netværk med andre ledere på tværs af stat, regioner og kommuner
 • en opfølgningsworkshop.

Den røde tråd på 'Offentligt lederskab i forandring' bliver skabt af to gennemgående undervisere og en programleder, der sikrer sammenhæng gennem forløbet.

Se alle