]]>

Djøf

Djøfs Diplomuddannelse i ledelse

Tag en fleksibel kompetencegivende lederuddannelse, som matcher de ledelsesmæssige udfordringer du møder i Københavns Kommune.

Hvorfor tage en diplomuddannelse i ledelse?

På "Diplomuddannelsen i ledelse" styrker du dine ledelsesmæssige kompetencer strategisk, taktisk og operationelt. Du lærer de nyeste ledelsesteorier og metoder, som aktivt bliver koblet til din hverdag som leder.

Du får en fleksibel, kompetencegivende lederuddannelse med ECTS-point, som du kan kombinere med et travlt arbejdsliv. På de valgfrie moduler kan du arbejde med udvalgte områder, som er særligt relevante for dig og din lederkarriere.

Gennem teori, refleksion og træning bliver du en mere bevidst og kompetent leder. Du udvikler samtidig dit personlige lederskab, så du står stærkere, når du møder udfordringer og dilemmaer.

Særligt tilpasset Købehavns Kommune

På de tre obligatoriske moduler bliver eksempler og cases tilpasset de organisatoriske vilkår og strategiske udfordringer, som danner rammerne for dit ledelsesrum i Københavns Kommune.

Når du tager et obligatorisk modul, er du udelukkende på hold med kolleger fra Københavns Kommune. På de valgfrie moduler deltager du sammen med ledere fra andre organisationer på Djøfs åbne uddannelse.

Det får du hos Djøf

Hos Djøf får du en diplomuddannelse fra et universitet via vores samarbejde med DTU. Du bliver undervist af håndplukkede undervisere med konkret erfaring inden for ledelse og stor indsigt i læring. Samtidig styrker du dit netværk sammen med andre ledere, hvis udfordringer ligner dine.

Sådan er 'Diplomuddannelsen i ledelse' opbygget

Du kan tilrettelægge din 'Diplomuddannelse i ledelse', så den passer bedst til dine behov og din dagligdag. Vi anbefaler dog, at du starter med de obligatoriske moduler og tager dem i rækkefølge for at opnå det største læringsudbytte. Men rækkefølgen er faktisk valgfri, så længe du afslutter med afgangsprojektet.

Du bestemmer selv tempoet. Du skal bare afslutte uddannelsen inden for seks år. Du tilmelder dig og betaler for et enkelt modul ad gangen.

Grundmoduler, i alt30 ECTS-point

Når du tilmelder dig et obligatorisk modul, skal du oplyse et PSP-element (YX-xxxxxxxxxx-xxxxx). Du kan få hjælp til finde PSP-elementet af din nærmeste leder eller den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads. 

Københavns Kommune betaler en samlet holdpris for hvert grundmodul. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra Djøf, når du tilmelder dig, men vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Det personlige lederskab og forandring

6 dage = 10 ECTS-point

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

6 dage = 10 ECTS-point

Organisation, udvikling og samskabelse

6 dage = 10 ECTS-point

Du skal vælge 3 valgfrie moduler i alt 15 ECTS point

Som medarbejder i Københavns Kommune deltager du på Djøfs valgfrie moduler til medlemspris, uanset om du er medlem eller ej.

Du skal vælge 3 valgfrie moduler af i alt 15 ECTS-point.

Inden du tilmelder dig et valgfrit modul eller afgangsprojektet, skal du kende rammeindkøbsordrenummeret eller have oprettet et.

Din Kvantumansvarlige kan oprette en ny rammeindkøbsordre i Kvantum og oplyse, hvis der allerede eksistere en for Djøf. Når rammeindkøbsordren er oprettet, angiver du rammeindkøbsordrenummeret, når du tilmelder dig hos Djøf.

Spørg din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om, hvem din Kvantumansvarlige er. Se vejledningen for oprettelse af et rammeindkøbsordrenummer.

Forandrings­ledelse

3 dage = 5 ECTS-point

Kommunikation og organisation

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse af digital transformation

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse af implementering

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og bæredygtighed

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og filosofi

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og økonomistyring

3 dage = 5 ECTS-point

Strategisk Ledelse

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse i relationel kompleksitet

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og forhandling

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse med data

3 dage = 5 ECTS-point

Afgangsprojekt, i alt 15 ECTS-point

Når du har tilmeldt dig et afgangsprojekt, skal du bruge et rammeindkøbsnummer.

Afgangsprojekt inkl. workshop og vejledning

15 ECTS-point

Derfor skal du tage din 'Diplomuddannelse i ledelse' hos Djøf

Når du tager din uddannelse hos Djøf, er du sikker på høj kvalitet. Det gælder pensum, undervisere, faciliteter og læringsmiljø.

Vi tilbyder individuel rådgivning om, hvordan du bedst sammensætter uddannelsen efter dit behov og dine fremtidige karriereønsker som leder.

Du får en diplomuddannelse fra et universitet, fordi vi samarbejder med DTU – det eneste universitet, der tilbyder uddannelsen i Danmark.

Derfor møder du undervisere, som er fagligt velkvalificerede inden for hvert sit felt. De formår pædagogisk at sætte det teoretiske stof i relation til de praktiske udfordringer, du møder som leder.

Vi lægger vægt på, at du får mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din udvikling. Du er altid på hold med ligesindede djøfere, som har ledelsesudfordringer, der ligner dine egne.

Vil du vide mere?

Charlotte Løfberg Paakjær
Charlotte Løfberg Paakjær, Kursuskoordinator
Telefon: 33 95 96 78
Christina Louise Thomsen
Christina Louise Thomsen, Kursuskoordinator
Telefon: 33 95 98 34

Afbestilling

Deltagere, der er tilmeldt et åbent valgfrit modul eller afgangsprojekt, kan uden beregning afmelde sig frem til 2 uger før kursusstart.
Afmelding 1-2 uger før kursusstart kan ske ved enten betaling af 50% af kursusprisen eller ved betaling af kr. 1.000 pr. kursusdag og samtidig bindende flytning til senere kursusafholdelse med ledig plads.

Afmelding op til 1 uge før kursusstart er mod fuld betaling. Helt frem til kursusstart kan kursuspladsen gives til en anden medarbejder fra KK uden beregning.

Deltagere, der er tilmeldt grundmodulet, kan læse om afbestillingsbetingelserne på Københavns Kommunes hjemmeside.

Vejledning til de to delaftaler

Københavns Kommune har indgået aftale med to forskellige leverandører om diplom i ledelse: Købehavns Professionshøjskole og Djøf/DTU.

 Begge delaftaler omfatter:

 • Særligt tilpassede grundmoduler til KK
 • Et antal valgmoduler på åbne hold
 • Afgangsprojekt på åbne hold

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i Københavns Kommune, hvor den nærmeste leder har godkendt tilmelding og deltagelse.

Til hver delaftale er knyttet et sæt af valgmoduler, der kun kan tages hos den ene leverandør. Hver aftale omfatter desuden yderligere en række valgmoduler, hvoraf nogle af dem udbydes af begge leverandører.

Tilmelding til moduler i Diplomuddannelsen i Ledelse på delaftale 2 her på siden.

Tilmelding til moduler i Diplomuddannelsen i Ledelse på delaftale 1 skal foretages hos Københavns Professionshøjskole.

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende digitalisering og data, strategi og økonomi. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af Djøf/DTU. 

 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse og økonomistyring
 • Strategisk ledelse
 • Ledelse med data
 • Ledelse og forhandling

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende ledelse og relationer og ledelse af borgernære organisationer. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af KP. Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Skoleledelse
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse
 • Ledelse af social kapital
 • Faglig ledelse
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse og coaching

Valg af delaftale

Vurdér, hvilke valgmoduler du ønsker nu eller på et senere tidspunkt. Valg af valgmoduler afgør, hvilken delaftale, du skal tage uddannelsen på.

Hvis du er i tvivl om, hvilke valgmoduler du senere får brug for, ønsker valgmoduler, der går på tværs af de to delaftaler eller ønsker valgmoduler, der ikke fremgår af ovenstående oversigt, skal du som udgangspunktet vælge den delaftale, der samlet giver den laveste pris for de ønskede moduler.

Typiske spørgsmål ved Djøf/DTU´s Diplomuddannelse i Ledelse

Vi skaber rammerne for et godt læringsmiljø, som vi forventer, at du tager et medansvar for. Du øger din læring ved at møde velforberedt til undervisningen, ved at bringe dine egne erfaringer i spil, ved at deltage aktivt i diskussioner og ved at være åben over for medstuderende og nye perspektiver.

Underviserne er fagligt og pædagogisk dygtige, og de er vant til at undervise på universitetsniveau. De har selv erfaring med ledelse, og de formår at sætte det teoretiske stof i relation til praktiske ledelsesudfordringer.

'Diplom i ledelse’ er for nuværende eller kommende ledere, der ønsker at arbejde professionelt som linje- eller funktionsleder med personaleansvar. Du lærer om lederrollen, kommunikation, personaleledelse, forandringsledelse, strategi og organisation.

'Diplom i projektledelse’ er for nuværende eller kommende projektledere, der ønsker at styrke deres kompetencer i styring og ledelse af projekter. Du lærer, hvordan du leder og motiverer medarbejdere, der oftest er til låns og skal fungere i projektteams, og hvordan du lykkes med at levere resultater inden for en given tidsramme.

Nej, du kan frit vælge rækkefølgen på modulerne, blot du afslutter med afgangsprojektet. Men vi anbefaler, at du tager modulerne i den rækkefølge, de er skitseret, for at få det største læringsudbytte.

Du skal beregne ca. 2.000 kr. pr. obligatorisk modul og ca. 1.500 kr. pr. valgfrit modul.