]]>

Kursus

Organisation, udvikling og samskabelse - KK

Modul 3 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Du udvikler din evne til at forstå og håndtere ledelsesmæssige, organisatoriske og strategiske udfordringer og arbejde med forandringer og forankring, der skaber værdi for organisationen.

Startdato og sted

13. september 2024
København K

Varighed

6 dage
09:00-16:00

Pris

16.445 kr. momsfri
Medlemmer

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder, uformel leder eller kommende leder hos Københavns Kommune, og du har brug for en solid indføring i strategi- og organisationsforståelse.

Du ønsker at udvikle dine evner til at igangsætte og vurdere styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisation.

På modulet får du:

 • indblik i organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter
 • viden om de mange måder at tænke strategi og styring på som leder
 • forståelse for organisatoriske og strategiske processer
 • kompetencer til at vurdere ledelsesbeslutninger og organisatoriske konsekvenser
 • kompetencer til at kommunikere beslutninger til organisationens forskellige aktører
 • viden om de 17 verdensmåls betydning i en organisatorisk og strategisk sammenhæng
 • færdigheder i at analysere problemstillinger og handlemuligheder på organisatorisk, taktisk og strategisk niveau.
 

Modulets temaer og indhold

På ’Organisation, udvikling og samskabelse’ arbejder du reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier for at kunne realisere målsætninger i din organisation.

Du får et bredt samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser og -teorier. Du lærer, hvordan du tilfører mening på forskellig vis til centrale organisatoriske udfordringer i din organisation, og hvordan du kan handle i egen ledelsespraksis. 

Du får indblik i temaerne:

 • Rammevilkår 
 • Organisationsforståelse
 • Ressourceforståelse
 • Strategi – stakeholdere – netværk
 • Styring og ledelsesteknologier.

Opbygning

Undervisningsdage: 6 dage 
ECTS-point: 10 ECTS-point 

Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det obligatoriske modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Før start

  Du skal medbringe et opdateret organisationsdiagram fra egen organisation på den første dag.
  Læs mindre
 • Dag 1

  13. september 2024, kl. 9.00-16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På den første dag arbejder du med begreberne organisation og ledelse, og du får indblik i både traditionelle og mere moderne tilgange til organisering og ledelse. 

  Du får en introduktion til forskellige videnskabsteorier og til fire perspektiver på ledelses- og organisationsudfordringer, som danner rammen for de første tre dage på modulet. Du arbejder med de fire ledelsesmæssige perspektiver i konkrete cases.

  Teorier og metoder bliver præsenteret gennem bl.a. historiefortælling, test, gruppearbejde, plenumdrøftelser og casearbejde.

  Dagen giver dig:

  • introduktion til det organisatoriske felt og videnskabsteori
  • en udfordring af den konventionelle tilgang til organisation (og i stedet organisering)
  • en anden måde at tænke lederen på (og i stedet ledelse)
  • fire perspektiver på ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer og dine muligheder for at agere og handle i disse.

  Som forberedelse til dag 2 afprøver du en perspektivanalyse i egen organisation.

   
 • Dag 2

  27. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  Dag 2 går i dybden med, hvordan du kan få øje på og agere i forhold til det kulturelle i din organisation. Du arbejder med, hvordan det symbolske perspektiv giver helt nye muligheder for at bedrive ledelse på i organisationen.

  Fokus er særligt på meningsskabelse og på, hvordan du kan arbejde med at forankre forandringer.

  Dagen giver dig:

  • træning i at få øje på det kulturelles og symbolskes betydning i organisationen
  • handlekompetence ud fra det kulturelle og symbolske perspektiv 
  • kompetencer til at arbejde med meningsskabelse
  • muligheder for at arbejde med forandringer i organisationer og forankre ændringer.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at eksperimentere med elementer fra dagens emner. Dine observationer tager du med på dag 3.

 • Dag 3

  11. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På dag 3 er omdrejningspunktet de to store perspektiver: det humanistiske og det politiske perspektiv. Du får indblik i, hvad du kan få øje på ud fra de to perspektiver, og hvordan du kan agere.

  Du bliver præsenteret for forskellige typer af beslutningsprocesser, og hvordan du bruger dem. Du får også en introduktion til at forstå etik i organisationer og konkrete værktøjer til at arbejde med etiske hensyn.

  I løbet af dagen arbejder du med cases og med dine egne erfaringer, og som afrunding afprøver du perspektiverne på en større case.

  Dagen giver dig:

  • værktøjer til at arbejde med de humanistiske og politiske perspektiver
  • værktøjer (de fire perspektiver) til at håndtere organisatoriske udfordringer
  • modeller for at agere etisk
  • indsigt i og handlemuligheder i forhold til beslutningsprocesser. 

  Til dag 4 skal du medbringe mission, vision og strategi for din organisation eller enhed.

 • Dag 4

  25. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  Dag 4 går i dybden med strategibegrebet og de mange måder at tænke strategi på. Du får en introduktion til forskellige strategimodeller, og du får indblik i, hvor bredt du kan tænke strategi. 

  Du bliver præsenteret for begrebet legitimitet og dets centrale betydning i forhold til ledelse og strategi, og du arbejder med forskellige ledelses- og styringskoncepter.

  Dagen igennem arbejder du med forskellige metoder, bl.a. test, cases, video og gruppedrøftelser.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for det brede strategifelt
  • evnen til at skelne mellem relevante strategitilgange
  • mulighed for at arbejde med legitimitet på en strategisk måde
  • forståelse af ledelseskoncepter og deres betydning i organisationen.

  Som forberedelse til dag 5 har du en dialog om strategi med din chef – med udgangspunkt i dagens emner.

 • Dag 5

  8. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På dag 5 arbejder du med otte forskellige strategiske arenaer og med forskellige former for samskabelse/co-creation. Du får konkret indblik i, hvordan du tilrettelægger samskabelsesforløb med brugerdreven innovation.

  Dagens metoder er videoklip, dine egne cases, oplæg, gruppearbejde og fælles opsamlinger.

  Dagen giver dig:

  • træning i at arbejde strategisk på flere arenaer
  • viden om at arbejde med samskabelse på forskellig vis
  • mulighed for at tilrettelægge processer med brugerdreven innovation
  • baggrund for at handle proaktivt i forhold til at inddrage organisationens interessenter. 

  Mulighederne for at bedrive samskabelse i egen organisation undersøges frem mod sidste undervisningsgang.

 • Dag 6

  22. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På modulets sidste dag arbejder du med forskellige teorier om styring og styringens betydning for arbejdet i organisationer. Du får indblik i, hvordan du implementerer strategier, og hvordan du bruger forskellige oversættelsesteknikker i strategiarbejdet.

  Du bliver præsenteret for oplæg, cases og øvelser, der belyser udfordringerne med at få strategi til at leve i dagligdagen. 

  Dagen giver dig:

  • forståelse for de elementer, der er på spil i styring i organisationer
  • kompetencer til at håndtere arbejdet med dilemmaer, krydspres og paradokser 
  • værktøjer til implementering og forankring af strategier.

Hvem underviser?

Troels Schmitto

Troels Schmitto
Lektor i strategi og ledelsesudvikling, DTU

Troels er er cand.scient.pol. fra KU og MPA fra CBS. Troels har bl.a. været økonomichef i Vejdirektoratet, chef for økonomi og IT hos Socialpædagogerne og ledelseskonsulent hos Muusmann.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis.

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved.

Undervisningen på ’Organisation, udvikling og samskabelse’ består af en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis gennem forelæsninger, øvelser og eksperimenter. Du arbejder i en studiegruppe efter din ledelsesmæssige stil fra begyndelsen, men bliver senere blandet med andre, så du får indblik i forskellighederne i kommunikation og diskurser. Det øger din bevidsthed om blinde pletter, og du bliver bedre til at se de mange nuancers muligheder.

Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation til refleksion og til at forankre din læring og ledelsesudvikling. Dine problemstillinger, erfaringer og fortællinger med refleksioner kan indgå i eksamensprojektet. Derfor får du i løbet af modulet øvelser mellem undervisningsdagene, som fokuserer på at observere og indsamle data, du kan bruge til eksamen.

Eksamensform

Du afslutter ’Organisation, udvikling og samskabelse’ med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Med udgangspunkt i en valgt problemstilling inden for det organisatoriske/ledelsesmæssige/strategiske analyserer du den pågældende udfordring og opstiller handleforslag. Eksamensopgaven indeholder desuden en konkret afprøvning i egen organisation. Her skal det konkrete eksperiment beskrives, og der reflekteres herover i opgaven.

Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to, tre eller fire studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  16.445 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  16.445 kr. (momsfri)
 • I tilmeldingsflowet skal du vælge din arbejdsgiver som betaler, men du skal klikke nej ved e-faktura. Du vil modtage en intern faktura fra Koncernservice. Prisen på 16.445 kr. er vejledende og afhænger af det præcise deltagerantal. Københavns Kommune betaler en samlet holdpris for hvert af grundmodulerne. Prisen er ekskl. litteratur.
 • Dato og tidspunkt
 • 13. september 2024
  27. september 2024
  11. oktober 2024
  25. oktober 2024
  08. november 2024
  22. november 2024

  Alle dage fra 9.00 til 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 39347
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  6. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  13. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursuskoordinator
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Du kunne også være interesseret i:

Se alle