]]>

Kursus

Ledelse med data

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at vurdere og anvende data og dokumentation til at kvalificere ledelsesmæssige beslutninger, der støtter op om kerneopgaverne.

Startdato og sted

02. september 2024
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

9.450 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du ønsker at kunne anvende data og dokumentation til at kvalificere ledelsesmæssige beslutninger i forbindelse med udviklingen af din organisations kerneopgaver.

Du er chef eller mellemleder for fx et team, en afdeling, en enhed eller en organisation. Du kan også være kommende leder, konsulent eller projektleder.

Du kan tage ’Ledelse med data’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • kompetencer til at arbejde systematisk med udvikling af organisationens kerneopgaver ved hjælp af en datainformeret ledelsespraksis
 • indsigt i metoder til etablering af datagrundlag til empirisk viden og dokumentation
 • færdigheder til at planlægge indsamling og bearbejdning af relevante data til dokumentation og begrundelse for ledelsesmæssige tiltag
 • færdigheder til at vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af forskellige datatyper, og hvordan de kan skabe værdi i organisationen.

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse med data’ bliver du i stand til at anvende data og dokumentation til at skabe afsæt for ledelsesmæssige beslutningsprocesser og til at arbejde systematisk med udvikling af din organisations kerneopgaver med fokus på kvalitet, service og trivsel.

Du lærer at arbejde systematisk med dataindsamling og databearbejdning med kvalitetsudvikling af organisationens kerneopgaver for øje. Du bliver klædt på til at gå i dialog med andre både inden for og uden for organisationen for at kunne træffe kvalificerede og dataunderstøttede beslutninger. Du lærer at skabe et overblik over de mange tilgængelige data, og du får indsigt i at vælge de data, der skal indgå i vejen mod de strategiske mål. 

Du får indblik i temaerne:

 • data, viden og dokumentation
 • dataindsamlingsmetoder og datadesign
 • databaseret kvalitetsudvikling
 • big data.

Opbygning:

 • Undervisningsdage: 3 dage .
 • ECTS-point: 5 ECTS-point.
 • Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

 • Dag 1

  Data, viden og dokumentation

  2. september 2024, kl. 9.00-16.00

  På førstedagen får du indblik i datatyper og dataformer, og hvordan du bruger den viden og dokumentation i en ledelsesmæssig kontekst i relation til evaluering og udvikling af organisationens kerneopgaver. Vi tager fat på det faktum, at det ikke kun er et felt baseret på hårde facts, men at analyser, statistikker og undersøgelser kan benyttes på mange måder alt efter kontekst og formål i relation til organisationens kerneopgave og dermed involverer flere videnskabsteoretiske perspektiver. Vi arbejder bl.a. med cases, der synliggør, at data og dokumentation ikke altid er entydige størrelser.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over, at de såkaldte objektive data fra det positivistiske paradigme skabes og benyttes, hvis de giver mening for de involverede parter
  • viden om forskellige datatyper, og hvordan de kan skabe værdi, viden og dokumentation både inden for og mellem organisationer og over for borgere/kunder og samfundet
  • forståelse af datadisciplin som nødvendigt værktøj
  • refleksioner over, hvordan databaseret dokumentation kan lede til de ’forkerte’ beslutninger.
  Læs mindre
 • Dag 2

  16. september 2024, kl. 9.00-16.00

  På dag 2 arbejder du videre med, hvordan du ved hjælp af viden om teorier, begreber og metoder inden for dataindsamling kan lede og implementere metoder, der styrker kerneopgaverne.  

  Dagen giver dig:

  • viden om evaluering og dataindsamling i relation til forskellige typer af data og formålet med dem
  • diskussioner om og indsigt i en række problemstillinger, der er forbundet med dataindsamling i den daglige ledelsespraksis og på det strategiske niveau
  • refleksioner over de problemstillinger, der kan være forbundet med at udvikle kerneopgaverne
  • indsigt i, hvordan du bruger forskellige dataindsamlingsdesign afhængigt af konteksten.
 • Dag 3

  30. september 2024, kl. 9.00-16.00

  På tredjedagen får du indsigt i, hvordan du kan prioritere mellem aktiviteter i udviklingsprocessen. Vi diskuterer, hvilke muligheder du som leder har for at foretage en kvalificeret dataindsamling og organisering med udgangspunkt i de aktiviteter, I ønsker gennemført i organisationen. Vi diskuterer potentialet i big data og AI i relation til den strategiske indsats og værdiskabelse for både interne og eksterne interessenter og for samfundet.

  Dagen giver dig:

  • viden om, hvordan din organisation kan arbejde med at sikre, at de rette data er til stede i det rette omfang og på det rette tidspunkt
  • refleksioner over, hvordan I kan bruge big data til strategisk at integrere målestokke på en række områder, der fortjener speciel opmærksomhed
  • forståelse af, at beslutninger skal ses i relation til jeres kerneopgaver.

Hvem underviser?

Hjarn von Zernichow Borberg

Hjarn von Zernichow Borberg
Samfundsdebattør og tidligere lektor på polit

Modulets form og didaktik

På valgmodulet ’Ledelse med data’ arbejder vi med samspillet mellem dokumentation, udvikling af kerneopgaver, viden og ønskede data. Historisk set har databehandling haft sit udspring i det positivistiske paradigme, som bygger på antagelsen om, at beslutninger træffes på baggrund af givne facts, og at der eksisterer en linearitet mellem aktioner og effekt. Med udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme lægger vi i undervisningen op til, at de såkaldte hårde facts fra det positivistiske paradigme skabes, og at databaserede beslutninger i relation til kvalitetsudviklingen af kerneopgaver kun kan gennemføres, hvis de giver mening for de involverede parter.

Undervisningen tilrettelægges, så både undervisers og deltagernes faglighed og praksis kommer i spil. Det sker gennem teoretiske bidrag, cases, deltagernes praksisfortællinger, egne refleksioner over daglige udfordringer set i lyset af de teoretiske bidrag og gennem samspillet med de øvrige deltagere.

Eksamensform

Mundtlig eksamen kombineret med en skriftlig projektrapport på syv sider med fokus på udvikling af organisationens kerneopgaver ved hjælp af en datainformeret ledelsespraksis.
Den enkelte deltager finder en relevant og enkel problemstilling i egen organisation, som deltageren analyserer for at kunne opstille ét eller flere løsningsforslag. Til analysen skal deltageren benytte begrundet relevant teori, modeller og metoder, herunder empiri.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 33 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.450 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 2. september 2024
  16. september 2024
  30. september 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.

 • Kursets referencenr.
 • 38997
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  2. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle