]]>

Kursus

Ledelse med data

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at vurdere og anvende data og dokumentation til at kvalificere ledelsesmæssige beslutninger, der støtter op om kerneopgaverne.

Startdatoer

23/10-23
København K
05/02-24
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

9.150 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du ønsker at kunne anvende data og dokumentation til at kvalificere ledelsesmæssige beslutninger i forbindelse med udviklingen af din organisations kerneopgaver.

Du er chef eller mellemleder for fx et team, en afdeling, en enhed eller en organisation. Du kan også være kommende leder, konsulent eller projektleder.

Du kan tage ’Ledelse med data’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • kompetencer til at arbejde systematisk med udvikling af organisationens kerneopgaver ved hjælp af en datainformeret ledelsespraksis
 • indsigt i metoder til etablering af datagrundlag til empirisk viden og dokumentation
 • færdigheder til at planlægge indsamling og bearbejdning af relevante data til dokumentation og begrundelse for ledelsesmæssige tiltag
 • færdigheder til at vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af forskellige datatyper, og hvordan de kan skabe værdi i organisationen.

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse med data’ bliver du i stand til at anvende data og dokumentation til at skabe afsæt for ledelsesmæssige beslutningsprocesser og til at arbejde systematisk med udvikling af din organisations kerneopgaver med fokus på kvalitet, service og trivsel.

Du lærer at arbejde systematisk med dataindsamling og databearbejdning med kvalitetsudvikling af organisationens kerneopgaver for øje. Du bliver klædt på til at gå i dialog med andre både inden for og uden for organisationen for at kunne træffe kvalificerede og dataunderstøttede beslutninger. Du lærer at skabe et overblik over de mange tilgængelige data, og du får indsigt i at vælge de data, der skal indgå i vejen mod de strategiske mål. 

Du får indblik i temaerne:

 • data, viden og dokumentation
 • dataindsamlingsmetoder og datadesign
 • databaseret kvalitetsudvikling
 • big data.

Opbygning:

 • Undervisningsdage: 3 dage .
 • ECTS-point: 5 ECTS-point.
 • Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

Sådan får du mere ud af dit kursus:

Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Data, viden og dokumentation

  23. oktober 2023, kl. 9.00-16.00

  På førstedagen får du indblik i datatyper og dataformer, og hvordan du bruger den viden og dokumentation i en ledelsesmæssig kontekst i relation til evaluering og udvikling af organisationens kerneopgaver. Vi tager fat på det faktum, at det ikke kun er et felt baseret på hårde facts, men at analyser, statistikker og undersøgelser kan benyttes på mange måder alt efter kontekst og formål i relation til organisationens kerneopgave og dermed involverer flere videnskabsteoretiske perspektiver. Vi arbejder bl.a. med cases, der synliggør, at data og dokumentation ikke altid er entydige størrelser.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over, at de såkaldte objektive data fra det positivistiske paradigme skabes og benyttes, hvis de giver mening for de involverede parter
  • viden om forskellige datatyper, og hvordan de kan skabe værdi, viden og dokumentation både inden for og mellem organisationer og over for borgere/kunder og samfundet
  • forståelse af datadisciplin som nødvendigt værktøj
  • refleksioner over, hvordan databaseret dokumentation kan lede til de ’forkerte’ beslutninger.
  Læs mindre
 • Dag 2

  6. november 2023, kl. 9.00-16.00

  På dag 2 arbejder du videre med, hvordan du ved hjælp af viden om teorier, begreber og metoder inden for dataindsamling kan lede og implementere metoder, der styrker kerneopgaverne.  

  Dagen giver dig:

  • viden om evaluering og dataindsamling i relation til forskellige typer af data og formålet med dem
  • diskussioner om og indsigt i en række problemstillinger, der er forbundet med dataindsamling i den daglige ledelsespraksis og på det strategiske niveau
  • refleksioner over de problemstillinger, der kan være forbundet med at udvikle kerneopgaverne
  • indsigt i, hvordan du bruger forskellige dataindsamlingsdesign afhængigt af konteksten.
 • Dag 3

  20. november 2023, kl. 9.00-16.00

  På tredjedagen får du indsigt i, hvordan du kan prioritere mellem aktiviteter i udviklingsprocessen. Vi diskuterer, hvilke muligheder du som leder har for at foretage en kvalificeret dataindsamling og organisering med udgangspunkt i de aktiviteter, I ønsker gennemført i organisationen. Vi diskuterer potentialet i big data og AI i relation til den strategiske indsats og værdiskabelse for både interne og eksterne interessenter og for samfundet.

  Dagen giver dig:

  • viden om, hvordan din organisation kan arbejde med at sikre, at de rette data er til stede i det rette omfang og på det rette tidspunkt
  • refleksioner over, hvordan I kan bruge big data til strategisk at integrere målestokke på en række områder, der fortjener speciel opmærksomhed
  • forståelse af, at beslutninger skal ses i relation til jeres kerneopgaver.

Hvem underviser?

Hjarn von Zernichow Borberg

Hjarn von Zernichow Borberg
Cand.polit., ekstern lektor, forfatter og partner i Cphfacilitation

Hjarn er en erfaren underviser og konsulent, og han rådgiver bl.a. kommuner og organisationer om at arbejde med ledelse af data. Hjarn har tidligere arbejdet i 20 år i centraladministrationen under flere ministerområder med ansvar for data og analyser, senest som chef i Udlændingestyrelsen. Han er i dag partner i videns- og rådgivningshuset Cphfacilitation og ekstern lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, hvor han bl.a. underviser i praktisk statistisk metode. 

Modulets form og didaktik

På valgmodulet ’Ledelse med data’ arbejder vi med samspillet mellem dokumentation, udvikling af kerneopgaver, viden og ønskede data. Historisk set har databehandling haft sit udspring i det positivistiske paradigme, som bygger på antagelsen om, at beslutninger træffes på baggrund af givne facts, og at der eksisterer en linearitet mellem aktioner og effekt. Med udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme lægger vi i undervisningen op til, at de såkaldte hårde facts fra det positivistiske paradigme skabes, og at databaserede beslutninger i relation til kvalitetsudviklingen af kerneopgaver kun kan gennemføres, hvis de giver mening for de involverede parter.

Undervisningen tilrettelægges, så både undervisers og deltagernes faglighed og praksis kommer i spil. Det sker gennem teoretiske bidrag, cases, deltagernes praksisfortællinger, egne refleksioner over daglige udfordringer set i lyset af de teoretiske bidrag og gennem samspillet med de øvrige deltagere.

Eksamensform

Mundtlig eksamen kombineret med en skriftlig projektrapport på syv sider med fokus på udvikling af organisationens kerneopgaver ved hjælp af en datainformeret ledelsespraksis.
Den enkelte deltager finder en relevant og enkel problemstilling i egen organisation, som deltageren analyserer for at kunne opstille ét eller flere løsningsforslag. Til analysen skal deltageren benytte begrundet relevant teori, modeller og metoder, herunder empiri.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 20 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.600 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.150 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 23. oktober 2023
  6. november 2023
  20. november 2023

  Alle dage kl. 9.00-16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.

 • Kursets referencenr.
 • 37343
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  16. oktober 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  23. september 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle