]]>

Kursus

Ledelse og bæredygtighed

Valgfrit modul på ’Diplomuddannelsen i ledelse’. Lær at lede og forankre en bæredygtighedsforståelse, som kan bidrage til en bæredygtig udvikling af forretningen og organisationen.

Startdatoer

04/11-24
København K
10/04-25
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

9.450 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder, og du ønsker at se udviklingsmuligheder og lede en bæredygtig omstilling i din organisation.

Du vil forankre det bæredygtige mindset i forretningsmodellen og kerneopgaverne.

Du kan tage ’Ledelse og bæredygtighed’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • indsigt i bæredygtighed samfundsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt
 • en forståelse for bæredygtighed i forhold til organisationens kerneopgave og forretningsmodel
 • færdigheder til reflekteret at kunne analysere aktuelle problemstillinger og handlemuligheder
 • perspektiver på at organisere kerneopgaven på tværs af roller, siloer og grænser
 • træning i at facilitere processer til at forankre forståelsen af bæredygtighed
 • redskaber til at udvikle en bæredygtig forretningsmodel 
 • kompetencer til at se muligheder og formidle og forankre bæredygtighedsforståelsen
 • kendskab til FN’s 17 verdensmål og til, hvordan du kan forankre dem.

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse og bæredygtighed’ bliver du klædt på til at lede og udvikle din ledelsesopgave ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse. Du lærer at anvende og formidle bæredygtighedsforståelsen i din organisation og for eksterne partnere.

Du får indblik i temaerne:

 • Bæredygtighed – globalt, lokalt og individuelt.
 • Organisatoriske fokusområder.
 • Verdensmål og værdier som kompas.
 • Ledelsesmæssige greb til mobilisering af ressourcer på tværs.
 • Fremtidens forretningsmodel – strategisk udvikling af organisationen.
 • Håndtering af kompleksitet og gensidig afhængighed.
 • Transformation fra verdensmål til hverdagsmål.
 • Min bæredygtige ledelsesmæssige praksis.

Opbygning

Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point
Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over ’Diplomuddannelsen i ledelse'.

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

Vælg startdato

 • Før start

  Inden første dag udarbejder du en forretningsmodel ud fra Business Model Canvas med udgangspunkt i din egen organisatoriske kontekst. På forhånd udvælger du også specifikke verdensmål eller områder, som du allerede arbejder med, eller som du vil arbejde med gennem modulet.
  Læs mindre
 • Dag 1

  4. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  På den første dag formulerer du den organisatoriske problemstilling, du vil arbejde med på modulet. Du ser nærmere på, hvordan du kan transformere din problemstilling til et bæredygtighedsperspektiv, og hvordan du kan involvere organisationen og eksterne partnere i processen. 
  Fokus er også på, hvordan du sammen med andre kan skabe en platform for bæredygtige handlinger.

  Dagen giver dig:

  • træning i at transformere kerneopgaver i et bæredygtighedsperspektiv
  • metoder til at gøre abstrakte verdensmål nære og konkrete
  • redskaber til at mobilisere og kortlægge netværk og ressourcer 
  • viden om, hvordan bæredygtige organisationer kan organisere sig og blive mere agile og resiliente 
  • indsigt i, hvordan mikroeksperimenter kan skabe makroforandringer
  • refleksioner over, hvordan bæredygtighedstankegangen påvirker lederskabet.
 • Dag 2

  18. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  Du arbejder videre med, hvordan du kan mobilisere organisationen og eksterne partnere i forhold til en bæredygtig tilgang til kerneopgaven og forretningen.  

  Dagen giver dig:

  • træning i værtskab for skabende partnerskaber
  • metoder til at gå fra strategi som implementering til strategi som kultur 
  • viden om, hvordan værdi kan blive til gennem fælles puljer af ressourcer
  • refleksioner over, hvordan du kan styrke dit lederskab som ’den inspirerende leder’. 
 • Dag 3

  2. december 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Pilestræde 61, 1. 1112 København K

  Du bliver trænet i at synliggøre, at bæredygtig ledelse skaber værdi på flere bundlinjer. Du får indblik i, hvordan du kan arbejde med at mobilisere ressourcer ud fra en helhedstankegang.

  Med udgangspunkt i de verdensmål, du arbejder eller vil arbejde med, bliver du trænet i at formidle værdiskabelse i forskellige systemer og/eller til forskellige interne og eksterne partnere.

  Dagen giver dig:

  • viden om økonomi som mere end pengeøkonomi
  • metoder til at se økonomi ud fra forskellige perspektiver 
  • træning i at se værdi på flere bundlinjer og i formidling til forskellige partnere 
  • refleksioner over, hvordan du kan fremme andre former for økonomier i egen organisation og med eksterne partnere. 

Hvorfor lære om bæredygtighed?

Bæredygtighed er ansvarlighed i og for organisationen og samfundet lokalt og globalt. Det handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer ud fra en helhedsforståelse og en systemforståelse, der går på tværs af sektorer.

Regeringen har formuleret en klimaplan, der skal styrke Danmarks bidrag til den globale bæredygtighed.

Staten, regionerne og kommunerne har udviklet strategier for bæredygtighed inden for fx sundhedsområdet, kultur- og fritidsområdet, erhvervs- og vækstområdet, indkøb samt klima- og energiområdet og samarbejder med det private erhvervsliv og med borgerne om at skabe mere bæredygtige løsninger.

I den private sektor er bæredygtighedsdagsordenen massivt til stede i forskellige brancher og sektorer. I fx byggebranchen fokuserer virksomhederne ikke kun på energioptimering, materialer og effektivitet, men også på sociale og samfundsmæssige bæredygtighedsaspekter. I den finansielle sektor er der stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger og nye bæredygtige og etiske investeringsformer.

Som en af fremtidens ledere skal du kunne imødekomme de udfordringer, der ligger i bæredygtighed i det lille fællesskab, som skaber værdi i det større fællesskab.

Hvem underviser?

Christa Amhøj

Christa Amhøj
Ph.d. i velfærdsledelse og teknologi, cand.mag. i psykologi og kommunikation

Christa er ekstern lektor på DTU Diplom og tidligere leder af Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS. Hun har gennem flere år undervist på masteruddannelser på CBS. Christa er co-founder af SDG Aktionsuniversitetet, der arbejder med at skabe hybride partnerskaber, og hun sidder bl.a. i Mandag Morgens og CSR Forums SDG-netværk. 

Christa har skrevet om bæredygtig ledelse i danske såvel som internationale tidsskrifter og bøger. Senest har hun publiceret i Local Economy og skrevet om ledelse i katastrofernes tidsalder. 
 

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis.

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Også eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved.

På ’Ledelse og bæredygtighed’ tager undervisningen udgangspunkt i forretningsmodellen og de kerneopgaver, der gælder for den organisatoriske kontekst, du har indflydelse på. Modulet tager også fat i specifikke verdensmål eller områder, som du allerede arbejder med, eller som du gerne vil arbejde med gennem modulet. 

Du får mulighed for at eksperimentere i det små og foretage prøvehandlinger i din egen organisation. Målet er at udvide dit erfaringsgrundlag, så du bliver bedre til at lede og forankre en bæredygtighedsforståelse og til at afklare din og organisationens kompetenceudviklingsbehov.

Eksamen

Din eksamen er en kombinationsprøve med en mundtlig eksamen ud fra et produkt, fx en prototype, et koncept, en poster eller en video af 3 minutters varighed. Med udgangspunkt i et valgt fokusområde inden for den globale bæredygtighedsagenda, verdensmålene og dit eget ledelsesrum analyserer du problemfeltet og dine handlemuligheder, og du skaber en prototype af et produkt eller af en proces, fx et koncept eller en video.

Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to-fire. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 24 tidligere deltageres tilfredshed.

Bæredygtighed og Ledelse, sætter den nyeste forskning i spil, imod mere bæredygtige arbejdspladser. At bryde ud af organisationens rammer og begynde at kigge på det aftryk vi sætter hos medarbejdere, familier, omgivelser, partner mv. skaber helt nye muligheder for at langt større fælles bedste.
Michael Ørsted, Chef for Ejendomsdata og -digitalisering, Københavns Kommune, Ejendomme og Indkøb

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.450 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.)

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 4. november 2024
  18. november 2024
  2. december 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.
 • Kursets referencenr.
 • 38998
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  4. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  4. oktober 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Overnatning
 •  

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle