]]>

Kursus

Ledelse af implementering

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Hvorfor har vi så svært ved at implementere fx en ny strategi eller en ny arbejdsproces? Få indsigt og redskaber til at lykkes bedre med implementering i din organisation.

Dato og sted

08. november 2024
København K

Varighed

09:00-16:00

Pris

9.450 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med eller har ansvar for implementering af forskellige tiltag i din organisation. Du kan både være beslutningstager eller stå for den praktiske implementering.

Det er en fordel, hvis du står midt i eller over for en implementering, da du i løbet af undervisningen kommer til at arbejde med din egen case.

Du kan tage ’Ledelse af implementering’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • indsigt i, hvad der sker under en implementering
 • redskaber til at kunne analysere og planlægge en implementering
 • viden til at udvælge de mest passende værktøjer til implementering
 • indsigt i forskellige måder at arbejde med implementering på
 • sparring og feedback på konkrete implementeringsudfordringer.
 

Modulets temaer og opbygning

På modulet ’Ledelse af implementering’ bliver du i stand til at analysere, planlægge og håndtere de forskellige dimensioner af en implementering. 

Du får indblik i temaerne:

 • Den instrumentelle, den fortolkende, den politiske, den legitimerende og den oversættende dimension af en implementering
 • Styrker, svagheder og grundlæggende antagelser inden for de enkelte dimensioner
 • Værktøjer inden for de enkelte dimensioner
 • Modstand mod implementering af nye tiltag
 • Roller i en implementering.

Opbygning

Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse. 

 • Før start

  Inden modulet overvejer du, hvilke implementeringsudfordringer der er i din egen organisation, og du læser dele af pensum.
  Læs mindre
 • Dag 1

  8. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer udforsker vi, hvad implementering er. Du får et overblik over de forskellige dimensioner af implementering og konsekvenserne af at befinde sig i de enkelte dimensioner. 

  Vi dykker ned i den instrumentelle og den fortolkende dimension af implementering. Vi sammenligner de to dimensioner med erfaringerne fra deltagernes organisationer, og vi ser nærmere på styrker, svagheder og grundlæggende antagelser. Du får eksempler på, hvilke værktøjer du kan arbejde med inden for de to dimensioner. 

  Dagen giver dig:

  • mulighed for at reflektere over egne implementeringsprocesser
  • indsigt i konsekvenserne ved at have en særlig forståelse af implementering
  • en forståelse for den instrumentelle og den fortolkende dimension
  • kendskab til værktøjer, du kan bruge inden for de to dimensioner
  • bevidsthed om styrker, svagheder og grundlæggende antagelser inden for dimensionerne.
   
 • Dag 2

  22. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På modulets anden dag udforsker vi den politiske, den legitimerende og den oversættende dimension af implementering. Vi sammenligner de tre dimensioner med de to dimensioner fra sidst og deler erfaringerne fra egne organisationer. Du får også eksempler på, hvilke værktøjer du kan arbejde med inden for de tre dimensioner.

  Dagen giver dig:

  • en forståelse for den politiske, den legitimerende og den oversættende dimension
  • kendskab til værktøjer, du kan bruge inden for de tre dimensioner
  • bevidsthed om styrker, svagheder og grundlæggende antagelser inden for dimensionerne.
   
 • Dag 3

  6. december 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Den sidste dag fokuserer vi på modstand og roller, bl.a. hvorfor modstand opstår, hvordan du kan forstå modstand, og hvordan du kan skabe klarhed om roller i en implementering. Du arbejder med din egen case, hvor du identificerer relevante udfordringer og kommer med mulige løsninger. 

  Dagen giver dig:

  • en forståelse for, hvordan du kan forstå modstand, og hvordan den opstår
  • kendskab til forskellige måder at arbejde med modstand på
  • værktøjer, der er hjælpsomme i forhold til modstand under implementering
  • mulighed for at arbejde med din egen implementering
  • sparring og feedback på egen situation
  • muligheden for at høre, hvad andre vil gøre, hvis de stod i din situation. 
   

Hvorfor lære om implementering?

Organisationer bruger mange ressourcer på at udvikle fx en reform, en strategi, et it-system eller et andet tiltag, men ofte går det ikke som planlagt, når vi rammer implementeringsfasen. På dette valgfrie modul kan du få et dybere indblik i, hvad det vil sige at implementere noget, og hvordan du kan arbejde med implementering, så organisationen får mere ud af de ressourcer, I allerede anvender. Modulet er relevant for dig, uanset om du er en af dem, der beslutter, hvad I skal implementere, eller om du er en af dem, der udfører implementeringen i praksis. 

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis.

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved.

Modulet ’Ledelse af implementering’ udvider din forståelse af, hvad det vil sige at implementere, og udvider derfor også dine handlemuligheder. Undervisningen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor vi lægger op til, at du anvender de teoretiske begreber til at analysere egen praksis og identificere nye handlinger. Undervisningen inddrager dine egne erfaringer samt din undren og faglighed i forhold til at skabe refleksioner, indsigter og nye løsninger på kendte udfordringer.

Eksamensform:
Du afslutter ’Ledelse af implementering’ med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Du skriver en opgave på maks. fem sider, hvor du identificerer en implementeringsudfordring og analyserer den ud fra udvalgte dele af modulets pensum for at identificere mulige løsninger. I den mundtlige eksamen på 30 min. tager samtalen om implementering og ledelse udgangspunkt i din skrevne opgave.

Bedømmelse: Individuel eksamen med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.450 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 8. november 2024

  22. november 2024

  6. december 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart

 • Kursets referencenr.
 • 38992
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  29. november 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  8. oktober 2024
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle