]]>

Kursus

Strategisk ledelse

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at omsætte organisationens strategier til konkrete handlinger.

Startdatoer

06/09-24
København K
07/02-25
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

9.450 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og ønsker at udvikle din strategiske ledelse og handling i praksis ud fra et organisatorisk perspektiv.

Du kan tage ’Strategisk ledelse’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • teorier om strategisk ledelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • kompetencer til at vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
 • kompetencer til at identificere nødvendige kompetencebehov i forhold til strategisk forandring og udvikling
 • færdigheder til at analysere problemstillinger og handlemuligheder ud fra organisatorisk kapabilitet
 • viden om og færdigheder i strategisk ledelse og handling i praksis.
 

Modulets temaer og opbygning

På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle din ledelsesopgave strategisk og til at begrunde strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis. Teorier, modeller, diskussioner og cases giver dig en nuanceret forståelse for de muligheder og udfordringer, som strategiarbejdet i en organisation giver anledning til.

Du får indblik i temaerne:

 • Klassisk forståelse af strategi som en rationel, præskriptiv og lineær proces, hvor strategien er planen, der forbinder virkelighed og vision.
 • Strategisk ledelse som emergerende, læringsfokuserede og deltagende processer.
 • Strategi og omverdensperspektivet – digitalisering, disruption og styringsparadigmer.
 • Strategi som implementering – kultur, barrierer og oversættelse.
 • Strategi og dit strategiske råderum.
 • Nyere tendenser – strategi og magt, strategi og følelse, strategi og ny syntese.

Opbygning

Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Strategi og strategisk ledelse anno 2020

  6. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På den første dag får du begreberne strategi og strategisk ledelse på plads. Du får indblik i klassikerne inden for strategitænkning og deres relevans i forhold til din komplekse virkelighed.

  Fokus er på den strategiske kontekst i omverdenen, som skaber muligheder og udfordringer. Du arbejder med, hvad der kan forstyrre eller disrupte den måde, organisationen løser sin kerneopgave på, fx i forhold til digitalisering. Du får også indblik i, hvordan forskellige styringsparadigmer skaber rammer for strategisk ledelse.

  I løbet af dagen formulerer du relevante strategiske problemstillinger, du kan arbejde videre med på resten af modulet og inkludere i din eksamensopgave.

  Dagen giver dig:

  • viden om de klassiske forståelser af strategi og strategisk ledelse
  • viden om de nyere strategiske teorier, hvor der er fokus på det emergerende, komplekse og læringsorienterede
  • refleksioner over egen strategiske kontekst og omverden
  • støtte til at omsætte ovenstående til relevante ’øvebaner’ for egen strategisk ledelse.
   
  Læs mindre
 • Dag 2

  20. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 2 får du indblik i strategiimplementering som den centrale ledelsesmæssige udfordring, og du arbejder med, hvordan du kan oversætte strategier mellem top og bund i organisationen.

  Dagen følger også op på dine foreløbige erfaringer med at arbejde med dine strategiske problemstillinger.

  Dagen giver dig:

  • viden om implementeringsmodeller og -forståelser
  • kritisk refleksion over modellernes anvendelighed i egen kontekst
  • forståelse for kulturens rolle i strategiske implementeringsprocesser
  • kompetence til at udforske din egen rolle som strategisk oversætter i organisationen.
   
 • Dag 3

  4. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Omdrejningspunktet den sidste dag er magt, følelser og strategisk syntese. Du får indsigt i, hvor den strategiske tænkning bevæger sig hen, og du ser eksempler på, hvilke kompetencer, egenskaber og forventninger en strategisk leder har. 

  Dagen slutter med en opsamling på forløbet, status på dit arbejde med de strategiske udfordringer og vejledning i forhold til eksamen. 

  Dagen giver dig:

  • viden om nyere tendenser i den strategiske ledelse – strategi og magt, strategi og følelser samt strategi og ny syntese
  • refleksioner over, hvordan magt og følelser præger de strategiske processer i egen organisation
  • indsigt i dine vigtigste styrker og forbedringsområder for egen strategisk ledelse
  • indsigt i, hvordan dit eget strategiske råderum er dynamisk og kan udvides ved at lede opad, nedad, på tværs og ud af egen organisation.

Hvorfor lære om strategisk ledelse?

Om du er formel eller uformel leder, er underordnet; strategisk ledelse er relevant for alle med et ledelsesmæssigt ansvar. Du har brug for solide teoretiske greb, når du formulerer og bidrager til organisationens strategi, eller når du skal omsætte strategierne til konkrete handlinger.

Det kan også være, at du er med til at tilrettelægge og gennemføre strategiprocesser og gerne vil have inspiration til, hvordan din organisation kan udvikle sin måde at gribe tingene an på.

Forskning peger på, at mere end to tredjedele af nye strategier fejler helt eller delvist. Hvis du vil øge sandsynligheden for succes, er det vigtigt at kende både de klassiske og nyere greb i strategisk ledelse, så du kan finde nye veje i jeres strategiske arbejde.

Hvem underviser?

Søren Obed Madsen

Søren Obed Madsen
Ph.d. og lektor på USN

Søren underviser i strategisk ledelse og implementering og forsker i implementering. Søren har skrevet adskillige artikler om strategi og ledelse samt om implementering og oversættelse. Han er forfatter til bogen ’Implementering – mellem snak og handling’. Han er ph.d. og lektor på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samt ekstern lektor på CBS og DTU. Før han blev forsker, arbejdede han som konsulent.

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Også eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

På ’Strategisk ledelse’ møder du en vekselvirkning mellem teori og praksis. Dine problemstillinger danner grundlaget, og litteraturen bliver inddraget, analyseret og diskuteret i grupper, cases og øvelser. De forskellige strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver bliver bragt i spil for at give dig nye forståelser og bevidsthed om de mange handlemuligheder, der findes.
Du udvider din refleksionsevne og forståelsen for, hvad der sætter retningen for strategiske dagsordener, hvad det indebærer for organisationers fremtidige strategiske agendaer, og hvordan du kan agere. Gennem praktiske øvelser definerer du dit strategiske råderum og øger din forståelse for den styringsmæssige kontekst og den menneskelige faktors betydning for strategisk ledelse. 

Eksamen

Eksamen består af en kombinationsprøve i form af en mundtlig eksamen med afsæt i en 5 siders skriftlig opgave. I opgaven behandler du en strategisk ledelsesmæssig problemstilling fra din egen organisation og sætter dig selv i spil i forhold hertil. Du beskriver, hvordan du har undersøgt problemstillingen ved hjælp af teori og empiri, diskuterer, konkluderer og kommer med konkrete fremadrettede handlingsanvisninger. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 43 tidligere deltageres tilfredshed.

Modulet har åbnet op for helt nye refleksioner og noget jeg kan bruge i mit daglige ledelsesarbejde. Underviseren var super engageret og fagligt dygtig. Jeg kunne godt have brugt mere end tre dages undervisning!
Helle Trier, Københavns Kommune, Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge

Pensum til faget bliver formidlet meget pædagogisk og med rigtig mange let forståelige eksempler, som kan anvendes i vores hverdag.
Morten Meyer, Programchef, Foreningerne Nordens Forbund

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.450 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 6. september 2024
  20. september 2024
  4. oktober 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.
 • Kursets referencenr.
 • 38950
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  6. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  6. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle