]]>

Kursus

Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i projektledelse

Du har først en diplomuddannelse i projektledelse, når du har skrevet afgangsprojektet.

Startdatoer

29/08-24
København K
31/01-25
København K
28/08-25
København K

Varighed

2 x 1/2 dag
8.30 - 12.00

Pris

13.300 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender afgangsprojektet sig til?

Du har gennemført og bestået de 3 obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen i projektledelse og en række valgfrie moduler, så du samlet set har 45 ECTS-point.

Du er nysgerrig efter at bruge uddannelsens indhold på en aktuel case/projekt i din organisation. Måske ønsker du at fokusere på en projektportefølje i organisationen eller måske hele den organisering, der favner jeres porteføljer og projekter.

På afgangsprojektet lærer du at:

 • angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teori, strategi og metode
 • anvende videnskabsteoretiske tilgange
 • analysere, vurdere, reflektere over og anvende elementer, der indgår i et projekt fra strategisk til operativt niveau
 • udbygge dine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere projektledelsesopgaver
 • udvikle din egen ledelsespraksis.

Afgangsprojektets opbygning

Du får en introducerende workshop om afgangsprojektet samt løbende projektvejledning. 

Undervisningsdage: 2 halve dage

Moduler: 1 modul

ECTS-point: 15 ECTS-point

Vælg startdato

 • Workshop

  Kickoff

  Deltag i to timers kickoff den 20. august 2024, kl. 14.00 - 16.00 om dit afgangsprojekt, hvor du får inspiration til processen og indblik i de typiske indholdsmæssige overskrifter for et afgangsprojekt, og hvordan du bruger din vejleder.

  Kickoff bliver holdt i Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5 sal, 1358 København K.

  Læs mindre
 • Første ½ dag

  29. august 2024, kl. 08.30 - 12.00

  På den første halve dag får du indblik i videnskabsteoretiske paradigmer i en ledelsesmæssig og analytisk kontekst. En nuanceret tilgang til det ledelsesmæssige arbejdsfelt involverer ofte flere videnskabsteoretiske perspektiver. Du arbejder med korte cases og fortællinger, der visualiserer, at videnskabsteoretiske betragtninger ikke altid er hverken entydige eller enkle.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over begrebet videnskabsteori og de enkelte paradigmers karakteristika 
  • viden om, hvordan de enkelte paradigmer læner sig op ad henholdsvis analysedesign og analysemetoder 
  • en præsentation af den overordnede analytisk-syntetiske løsningsmetodes princip.
 • Anden ½ dag

  26. september 2024, kl. 08.30 - 12.00

  På den anden halve dag arbejder du med analysedesign og analysemetoder, og du får indblik i de muligheder, du har for at vurdere datas kvalitet. Fokus er på analyse og præsentation af kvalitative data med fokus på kondensering, kategorisering og kodning – og dermed på det eksplorative analysedesign.

  Du lærer at bearbejde både kvantitativ og kvalitativ data, og du får indsigt i, hvordan du kan præsentere dem på en overskuelig måde. 

  Dagen giver dig:

  • viden om analysedesign og metoder set i relation til forskellige typer af udfordringer og heraf følgende beslutninger
  • refleksioner over sammenhængen mellem valgt design, metode og kvalitet i data 
  • en konkret viden om og forståelse for, hvordan du kan bearbejde, fremstille og præsentere data
  • viden om omkostningsstruktur ved de enkelte metoder
  • viden om, hvordan du konkret kan vurdere datakvaliteten.
 • Ud over undervisningen får du individuel vejledning og sparring i op til 14 timer med en udvalgt vejleder, som matcher dit faglige problemfelt.

  Dele af din vejledning kan foregå som gruppevejledning, hvor din vejleder efter forudgående aftale med dig samler en gruppe til en fælles vejledningsseance. 

Hvem underviser?

Niels Kühl Hasager

Niels Kühl Hasager
HD(A), HD(O), MBA og ekstern lektor på DTU

Niels har været direktør for analysevirksomhederne YouGov Nordic og Norstat Danmark, og han har tidligere arbejdet som leder i forlagsbranchen og i den finansielle sektor. Han er lektor ved CPH Business Academy og indehaver af konsulentvirksomheden 3V Consulting – Viden Valg Værdi. Niels er censor på Diplomuddannelsen i Ledelse og Leisure Management. Han er bestyrelsesformand for investeringsforeningen Advice Invest A/S. 

Afgangsprojektets form

Din eksamen i 'Afgangsprojektet i projektledelse' består af et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Du kan skrive afgangsprojektet individuelt eller i grupper på to eller tre studerende. Dit projekt skal have et omfang på maks. 50 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag, såfremt du skriver alene.

Den mundtlige prøve kan være individuel eller i grupper på to eller tre studerende, også selvom opgaven er skrevet i en gruppe.

Eksaminationen vil altid være med individuel bedømmelse.

Afgangsprojektet på diplomuddannelsen i projektledelse udgør blåstemplingen af dine evner, og et velbestået afgangsprojekt giver dig ret til at bruge betegnelsen TD i projektledelse og den engelske betegnelse Diploma of Technology in Project Management.

Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Se en samlet oversigt over Diplomuddannelsen i projektledelse.

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Prisen vil stige fra d. 31/01-25 og blive 1040 kr. dyrere
 • Ikke-medlemmer
  15.300 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  13.300 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. kr. 1.500,-)

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 29. august og 26. september 2024

  Begge dage kl.13:00-16:30

  Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart
 • Uddannelsens referencenr.
 • 39219
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  29. juli 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  27. juli 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle