]]>

Kursus

Afgangsprojekt - Diplomuddannelsen i projektledelse

Du har først en diplomuddannelse i projektledelse, når du har skrevet afgangsprojektet.

Startdato og sted

01. februar 2024
København K

Varighed

2 x 1/2 dag
08:30 - 12:00

Pris

13.300 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender afgangsprojektet sig til?

Du har gennemført og bestået de 3 obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen i projektledelse og en række valgfrie moduler, så du samlet set har 45 ECTS-point.

Du er nysgerrig efter at bruge uddannelsens indhold på en aktuel case/projekt i din organisation. Måske ønsker du at fokusere på en projektportefølje i organisationen eller måske hele den organisering, der favner jeres porteføljer og projekter.

På afgangsprojektet lærer du at:

 • angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teori, strategi og metode
 • anvende videnskabsteoretiske tilgange
 • analysere, vurdere, reflektere over og anvende elementer, der indgår i et projekt fra strategisk til operativt niveau
 • udbygge dine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere projektledelsesopgaver
 • udvikle din egen ledelsespraksis.

Afgangsprojektets opbygning

Du får en introducerende workshop om afgangsprojektet samt løbende projektvejledning. 

Undervisningsdage: 2 halve dage

Moduler: 1 modul

ECTS-point: 15 ECTS-point

 • Workshop

  Kickoff

  Deltag i to timers kickoff den 22. august 2023, kl. 14.00 - 16.00 om dit afgangsprojekt, hvor du får inspiration til processen og indblik i de typiske indholdsmæssige overskrifter for et afgangsprojekt, og hvordan du bruger din vejleder.

  Kickoff bliver holdt i Djøf Møde og Event, Nørre Voldgade 106, 5 sal, 1358 København K.

  Læs mindre
 • Første ½ dag

  1. februar 2024, kl. 8.30 - 12.00

  På den første halve dag får du indblik i videnskabsteoretiske paradigmer i en ledelsesmæssig og analytisk kontekst. En nuanceret tilgang til det ledelsesmæssige arbejdsfelt involverer ofte flere videnskabsteoretiske perspektiver. Du arbejder med korte cases og fortællinger, der visualiserer, at videnskabsteoretiske betragtninger ikke altid er hverken entydige eller enkle.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over begrebet videnskabsteori og de enkelte paradigmers karakteristika 
  • viden om, hvordan de enkelte paradigmer læner sig op ad henholdsvis analysedesign og analysemetoder 
  • en præsentation af den overordnede analytisk-syntetiske løsningsmetodes princip.
 • Anden ½ dag

  29. februar 2024, kl. 8.30 - 12.00

  På den anden halve dag arbejder du med analysedesign og analysemetoder, og du får indblik i de muligheder, du har for at vurdere datas kvalitet. Fokus er på analyse og præsentation af kvalitative data med fokus på kondensering, kategorisering og kodning – og dermed på det eksplorative analysedesign.

  Du lærer at bearbejde både kvantitativ og kvalitativ data, og du får indsigt i, hvordan du kan præsentere dem på en overskuelig måde. 

  Dagen giver dig:

  • viden om analysedesign og metoder set i relation til forskellige typer af udfordringer og heraf følgende beslutninger
  • refleksioner over sammenhængen mellem valgt design, metode og kvalitet i data 
  • en konkret viden om og forståelse for, hvordan du kan bearbejde, fremstille og præsentere data
  • viden om omkostningsstruktur ved de enkelte metoder
  • viden om, hvordan du konkret kan vurdere datakvaliteten.
 • Ud over undervisningen får du individuel vejledning og sparring i op til 14 timer med en udvalgt vejleder, som matcher dit faglige problemfelt.

  Dele af din vejledning kan foregå som gruppevejledning, hvor din vejleder efter forudgående aftale med dig samler en gruppe til en fælles vejledningsseance. 

Hvem underviser?

Niels Kühl Hasager

Niels Kühl Hasager
HD(A), HD(O), MBA og ekstern lektor på DTU

Niels har været direktør for analysevirksomhederne YouGov Nordic og Norstat Danmark, og han har tidligere arbejdet som leder i forlagsbranchen og i den finansielle sektor. Han er lektor ved CPH Business Academy og indehaver af konsulentvirksomheden 3V Consulting – Viden Valg Værdi. Niels er censor på Diplomuddannelsen i Ledelse og Leisure Management. Han er bestyrelsesformand for investeringsforeningen Advice Invest A/S. 

Afgangsprojektets form

Din eksamen i 'Afgangsprojektet i projektledelse' består af et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Du kan skrive afgangsprojektet individuelt eller i grupper på to eller tre studerende. Dit projekt skal have et omfang på maks. 50 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag, såfremt du skriver alene.

Den mundtlige prøve kan være individuel eller i grupper på to eller tre studerende, også selvom opgaven er skrevet i en gruppe.

Eksaminationen vil altid være med individuel bedømmelse.

Afgangsprojektet på diplomuddannelsen i projektledelse udgør blåstemplingen af dine evner, og et velbestået afgangsprojekt giver dig ret til at bruge betegnelsen TD i projektledelse og den engelske betegnelse Diploma of Technology in Project Management.

Afgangsprojektet bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Se en samlet oversigt over Diplomuddannelsen i projektledelse. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  15.300 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  13.300 kr. (momsfri)
 • Dato og tidspunkt
 • 1. februar og 29. februar 2024

  Begge dage kl. 8.30 - 12.00

  Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38166
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  1. januar 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  1. januar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle