]]>

Kursus

Afskedigelse af medarbejdere

Lær at tackle de mange forskellige juridiske forhold, der knytter sig til afskedigelse af medarbejdere.

Startdato og sted

23. oktober 2024
København K

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med personalespørgsmål som fx jurist, HR-konsulent, chef eller advokat. Måske er du ansat i en faglig organisation, en virksomhed, en offentlig institution eller en arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation.

Du har et vist forhåndskendskab til individuel ansættelsesret.

På kurset får du:

 • indsigt i de mange aspekter, der knytter sig til afskedigelsessituationen
 • redskaber til at vurdere afskedigelsesgrundlaget
 • kendskab til at behandle bortvisningssager
 • en opdatering på seneste praksis.

Kursets indhold

På kurset får du et solidt fundament for at vurdere en afskedigelsessag og de mange juridiske aspekter, der knytter sig til afskedigelsessituationen. Du får kendskab til både den private og offentligretlige ramme for afskedigelser.
 • Før start

  Før kursusstart har du mulighed for at deltage i en kort survey om dine erfaringer og udfordringer med afskedigelsessager. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Som forberedelse læser du også enkelte udvalgte materialer.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  På kursusdagen kommer du hele vejen rundt om de mange aspekter ved afskedigelse af medarbejdere.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • afskedigelsesgrundlaget ud fra seneste praksis
  • de generelle regler om opsigelse, fx opsigelsesvarsler, anciennitetsberegning, rettidigheder ved afgivelse og partshøring af offentligt ansatte
  • fejl og uklarheder ved opsigelsen, suspension og fritstilling, fx beregning af minimalerstatning
  • usaglig afskedigelse (FUL § 2 b) og fratrædelsesgodtgørelse (FUL § 2 a)
  • reglerne om fx bonus og provision
  • opsigelser afgivet i strid med ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven
  • håndtering af bortvisning af lønmodtagere
  • lønmodtagers ophævelse som følge af arbejdsgivers grove misligholdelse.
 • Spørgesession

  En måned efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere har mulighed for at stille spørgsmål til underviserne. Du kan både spørge til det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviserne vil også uddybe evt. pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis.

  Sessionen foregår via platformen Zoom og varer ca. 30 min.

Hvem underviser?

Jakob Bjerre

Jakob Bjerre
Advokat (H), Bjerre advokatfirma

Jakob beskæftiger sig med retssager ved alle retsinstanser og har gennem årene ført en række principielle sager. Han har virket som bisidder i forbindelse med undersøgelseskommissioner og har været konstitueret som landsdommer i både Vestre- og Østre Landsret. Jakob er ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser i arbejdsret og civilprocesret. Jakob har tidligere været ansat som advokat i bl.a. arbejdsmarkedshovedorganisationen FTF, samt i Plesner og Bech-Bruun advokatfirmaer.
Michael Møllegaard Jessen

Michael Møllegaard Jessen
Advokat, HK Danmark

Michael er en erfaren advokat og medlem af Højesteretsskranken. Han har ført talrige sager om ansættelsesretlige emner, herunder en række principielle sager. Michael har meget lang undervisningserfaring fra bl.a. Københavns universitet, hvor han er ekstern lektor og censor.  Michael er desuden forfatter til bl.a. ’Tjenestemandsloven med kommentarer’, Karnov 2021.

Kursets form

På kurset ’Afskedigelse af medarbejdere’ foregår undervisningen både som oplæg og aktive diskussioner.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Vi udbyder kurset i samarbejde med Danske Advokater.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 23. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 38848
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  23. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  23. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle