]]>

Kursus

Business Process Management

Lær at bruge business process management-metoden som redskab til at forbedre virksomhedens forretningsprocesser.

Hvem henvender kurset sig til?

Du skal til at arbejde med business process management (BPM), og du vil gerne vide, hvordan du kommer fra dokumentation og planer til implementerede løsninger.

Du er fx projektleder eller projektdeltager i procesoptimeringsprojekter. Du kan også være it-arkitekt og forretningsekspert. Du har brug for viden om, hvordan du konkret arbejder med kontinuerlige procesforbedringer, og hvordan it kan understøtte en BPM-indsats.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage.

På kurset får du:

  • viden om business process management som en systematisk tilgang til at optimere og effektivisere processer
  • indblik i en række forskellige metoder, værktøjer og best practices for procesoptimering
  • indblik i metoder til at procesmodellere (BPMN)
  • forståelse for sammenhængen mellem BPM, digital transformation og innovation
  • træning i at arbejde med hele processen fra scoping til implementering
  • viden og kompetencer, du kan overføre direkte til din virksomhed.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Mange danske virksomheder har optimering og automatisering af forretningsprocesser på dagsordenen. Nogle har en høj procesmodenhed og laver finjustering og kontinuerlig forbedring, og andre er lige gået i gang med at arbejde systematisk med processer. Business process management (BPM) er en systematisk tilgang til procesarbejde, der aktivt kan forbedre virksomhedens processer.

På kurset bliver du introduceret for BPM-metodens trin og elementer, og du lærer at procesmodellere og procesoptimere. Undervejs bliver du trænet i at bruge alle trinnene i BMP-metoden.

Ud over en systematisk tilgang til at arbejde med processer får du svar på en række spørgsmål:

  • Skal du altid lave as-is-kortlægning?
  • Hvornår kan du bruge leanoptimering?
  • Hvilke processer er mest egnede til at automatisere?
  • Hvornår og hvordan skal du bruge diagrammer til en proces?

’Business Process Management’ bliver udbudt i samarbejde med Dansk IT.

Kursets form

Kurset er tilrettelagt, så du opnår størst mulig læring. Undervisningen består af både inspirationsindlæg, deltagernes egne refleksioner og praktiske øvelser.

Se alle