]]>

Kursus

Compliance i det offentlige - fra koncept til praksis

Lær at etablere complianceprogrammer, som fastholder god adfærd, integritet og tillid.

Startdatoer

05/03-24
København K
19/09-24
København K

Varighed

3,5 dage
09:00-17:00

Pris

19.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker viden og kompetencer til at sikre, at din organisation eller afdeling kan fungere korrekt og effektivt i forhold til compliance.

Du er ansat i en offentlig organisation eller myndighed, som arbejder med eller skal arbejde med compliance.

På kurset lærer du at:

 • forstå konceptet compliance i en offentlig kontekst
 • udvikle en strategi og implementeringsplan for et complianceprogram 
 • integrere principperne for god forvaltning 
 • implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din organisation eller afdeling
 • agere som ledelsens kompetencecenter i compliance. 
Overbevis din chef

Kursets indhold

På kurset får du en dyb forståelse af rammer, faldgruber og muligheder for compliance i en offentlig organisation. Du får værktøjerne til at identificere den relevante lovgivning og risikobilledet og du får metoder til at operationalisere din nye viden.

I løbet af kurset omsætter du værktøjer og metoder til et konkret complianceprogram, som er direkte relevant og brugbart for din organisation eller afdeling. Du lærer at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd, integritet og compliance i din egen organisation.

Juridisk direktør i Skattestyrelsen Jens Teilberg Søndergaard er gennemgående tovholder på kurset. På hvert modul får du også indlæg fra en række faglige eksperter og myndigheder.

Vælg startdato

 • Modul 1

  Grundlæggende principper og introduktion til risikostyring

  5. marts 2024, kl. 9.00 - 16.30

  Den første dag får du en introduktion til, hvad compliance i det offentlige er. Du arbejder med grundprincipperne bag reglerne for god forvaltning, som er rygraden i en bedre kultur. Dernæst kommer du igennem risikostyring i det offentlige. 
   
  Dagen giver dig:

  • indsigt i de grundlæggende krav til sund offentlig forvaltning - herunder juridisk kvalitet, god sagsbehandling, habilitet, og korruptionsrisiko 
  • praktiske eksempler på god og dårlig compliance
  • introduktion til risikostyring

   

  Foruden den gennemgående underviser møder du:

  • Stanley Stener Nielsen, advokat, Director, Kammeradvokaten
  • Paolo Perotti, Retschef, Miljøministeriet
  • Sune Fugleholm, Partner, advokat (H), Kammeradvokaten
  Læs mindre
 • Modul 2

  9. april 2024, kl. 9.00 - 16.30

  Dagen er afsat til at forstå, hvordan din organisation tilrettelægger forvaltningen af centrale risici. Du bliver trænet i at identificere, analysere og vurdere risici, hvilket er et vigtigt element i et solidt og operationelt complianceprogram.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i risikostyring, risikoanalyse og risikovurdering
  • redskaber til at identificere og arbejde med egne risici
  • indsigt i en risikobaseret kontrolmodel i praksis
  • metoder til at arbejde videre med risikovurdering i samarbejde med din ledelse
  • viden om Rigsrevisionens forventninger til god compliance i alle dele af forvaltningen.

   

  Foruden den gennemgående underviser møder du:

  • Stanley Stener Nielsen, advokat, Director, Kammeradvokaten
  • David Salomonsen, CSR-chef Københavns Kommune
  • Nanna Henning, Afdelingschef, Rigsrevisionen.
 • Modul 3

  7. maj 2024, kl. 9.00 - 16.30

  Dag 3 bygger videre på arbejdet med risici og sætter fokus på, hvordan du udarbejder en compliancestrategi og implementerer et complianceprogram. Hvordan skaber du en konkret og varig adfærdsændring med hensyn til de centrale risici, som du har prioriteret på modul 2.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for komponenterne i et enkelt complianceprogram 
  • indsigt i, hvordan organisationen opbygger en compliancekultur med fokus på træning og læring
  • redskaber til at arbejde med dit eget complianceprogram og en handlingsplan
  • et bedste praksis-eksempel fra en større offentlig organisation.

   

  Foruden den gennemgående underviser møder du:

  • Lasse Frost, Sikkerhedsrådgiver, Rigspolitiet 
  • Jeppe Albæk Thomsen, Senior Manager & Process Expert, Novo Nordisk 
 • Modul 4

  29. august 2024, kl. 12.00 - 17.00
  På netværksdagen følger vi op på dit arbejde med compliance i din egen organisation, og vi ser på succeser og udfordringer. Du møder også en oplægsholder med en spændende compliance-case.

Hvorfor lære om compliance?

Compliance er en metode til at arbejde med integritet og gennemsigtighed, der understøtter tillidsvækkende og god adfærd i offentlige myndigheder.  

Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at organisationen kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler, fx grundlæggende forvaltningsretlige regler, ’Kodeks VII’ og ’God adfærd i det offentlige’. Det kræver et tydeligt og systematisk koncept, som konkret:

 • tydeliggører ledelsens krav og forventninger til god adfærd (’tone at the top’)
 • artikulerer regler og forventninger
 • giver oversigt over tilgængelige værktøjer
 • tilbyder træning og vejledning
 • anviser en varslingsordning for uetisk/ulovlig adfærd, fx en whistleblowerordning.

Når du lærer at etablere og implementere et smidigt complianceprogram, er du med til at understøtte god og tillidsvækkende adfærd i din organisations kultur, drift og ledelse.

Flere ministerier, herunder Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, samt Moderniseringsstyrelsen og KL, støtter op om initiativet med en complianceuddannelse for den offentlige sektor.

Hvem underviser?

Jens Teilberg Søndergaard

Jens Teilberg Søndergaard
Juridisk Direktør, Skattestyrelsen

Jens har været ansat i Skattestyrelsen siden efteråret 2021. Tidligere var han partner hos Kammeradvokaten. Jens har i en lang årrække arbejdet i Justitsministeriet, senest fra 2015 til 2019 som chef for Lovafdelingen. Han har mange års erfaring med at rådgive ministerier og styrelser om, hvordan man bedst muligt sikrer retlig compliance. Jens var bl.a. ansvarlig for at indføre en whistleblowerordning på Justitsministeriets område. Jens har desuden været ansat i Statsministeriet og var med til at udarbejde Kodex VII – syv centrale pligter for embedsmænd. Han har stor erfaring som underviser, bl.a. fra Djøf-kurser og Københavns Universitet. 

Stanley Stener Nielsen

Stanley Stener Nielsen
Advokat, Director, Kammeradvokaten

Stanley er advokat og har stor erfaring med at gennemføre advokatundersøgelser og rådgive offentlige myndigheder og virksomheder om proaktiv risikostyring. Han har mange års erfaring med at rådgive om udvikling af individuelle risikopolitikker og værktøjer og hjælper med aktivt at tage stilling til, hvad der udgør en væsentlig risiko, og hvordan risici bedst kan håndteres. Han har fokus på at sikre en god compliancekultur og at inddrage ledere og medarbejdere i håndteringen af risici, så compliance og regeloverholdelse bliver en integreret og naturlig del af institutionens almindelige drift og kultur.

Kursets form

Kurset består af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog. Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
 • Forberedelse. Du skal forberede dig til hver undervisningsgang. Fx. skal du læse relevant litteratur eller løse forskellige opgaver.

Jens Teilberg Søndergaard er den gennemgående tovholder på kurset, og du møder også en række gæsteundervisere, som giver dig forskellige indlæg, perspektiver og cases om compliance.

Kurset svarer til 25 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Tag en kollega med til medlemspris

’Compliance i det offentlige - fra koncept til praksis’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30.juni 2023. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Lene Petersen på dk¤djoef¤lpt, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 50 tidligere deltageres tilfredshed.

Spot på hvordan vi slynger os igennem lovgivningsjunglen med guidning til code of conduct, prioritering og træningsmetoder.
Lisbeth Røgind, Centerchef for Center for Arealer og Ejendomme, Lyngby-Taarbæk Kommune

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  22.300 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  19.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1:  tirsdag d. 5. marts 2024, kl. 9.00 - 16.30
  Modul 2: torsdag d. 9. april 2024, kl. 9.00 - 16.30
  Modul 3: tirsdag d. 7. maj 2024, kl. 9.00 - 16.30
  Modul 4: torsdag d. 29. august 2024 – netværksdagen – fra kl. 12.00 -17.00

 • Kursets referencenr.
 • 38348
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  20. februar 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  5. februar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle