]]>

Kursus

Design thinking

Brug design thinking til at få idéer og teste prototyper. Du får metoderne til at få succes med brugerdrevet innovation.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at drive mere agile og designdrevne udviklingsprocesser i din organisation.

Du vil skabe bedre og hurtigere produkt- og serviceinnovation, og du vil bruge flere bruger- og kundecentrerede udviklingsprocesser.

Måske er du projektleder eller forretnings- og produktudvikler og skal lede konkrete udviklingsindsatser. 

På kurset lærer du at:

  • introducere og skalere design thinking som en metode til at drive udviklingsprocesser i din organisation og din hverdag
  • bruge konkrete værktøjer og metoder til at indsamle viden om kunders og brugeres behov
  • arbejde med double diamond-modellen i din projektplanlægning
  • gennemføre ideation-workshops
  • inddrage brugerne i udviklingen af nye initiativer og produkter
  • lave prototyper og skabe eksperimenter, der sikrer tidlig læring 
  • hjælpe dit team med at tænke som en designer.
     

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig en hands-on introduktion til design thinking. Du lærer metoder til at forstå brugere og definere relevante udfordringer. Du bliver trænet i at arbejde systematisk med kreativitet og innovation, med at skabe idéer og prototyper og med at teste dem på kort tid for at minimere risikoen for at fejle. 

Du lærer at arbejde struktureret i korte, intensive og strukturerede sprinter, så du kan nå til konkrete resultater og læring på kort tid. Du kan nemt omsætte metoder og værktøjer til handlinger i din organisation, fordi du har prøvet dem af i praksis på kurset.

Design thinking fører til gode løsninger, der er viable, feasible og desirable. Det sikrer ikke blot, at du løser problemerne rigtigt, men også at du løser de rigtige problemer. Det er en tilgang, du kan bruge, uanset hvilken type problemer du skal forsøge at løse.
 

Hvorfor lære Design thinking?

Design thinking er en metode til at drive innovation, særligt i relation til digital transformation og i udviklingen af nye digitale produkter, forretningsmodeller eller services. Design thinking er en bruger-centreret innovations- og udviklingsmetode. Den kan ikke kun hjælpe dig til at udvikle gode løsninger, men også til at finde de problemer, der er værd at løse.

De bedste løsninger kommer fra indsigter i menneskelig adfærd. Derfor skal du træne i at blive god til at opdage de behov, ønsker, drømme og muligheder, der driver dine brugeres handlinger. På kurset lærer du at bruge design thinking til at skabe bedre, innovative løsninger. Du får redskaberne til at udvikle løsninger hurtigere med mindre risiko for at fejle i din organisation.

Kursets form

Design thinking er ikke en metode, du kan læse dig til. Derfor er kurset meget praktisk og hands-on, så du lærer metoden gennem træning. Du kommer til at arbejde i et team med andre deltagere på konkrete og relevante cases, hvor du løbende prøver at bruge kursets teorier og input i praksis.  

Du skal løse konkrete hjemmeopgaver mellem kursusdagene.

Se alle