]]>

Kursus

Design thinking

Brug metoden Design thinking til at få idéer, teste prototyper og få succes med brugerdreven innovation.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at drive mere agile og designdrevne udviklingsprocesser i din organisation.

Du vil skabe bedre og hurtigere produkt- og serviceinnovation, og du vil bruge flere bruger- og kundecentrerede udviklingsprocesser.

Måske er du projektleder eller forretnings- og produktudvikler og skal lede konkrete udviklingsindsatser. 

På kurset lærer du at:

  • introducere og skalere Design thinking som en metode til at drive udviklingsprocesser i din organisation 
  • bruge konkrete værktøjer og metoder til at indsamle viden om kunders og brugeres behov
  • skabe prototyper og entreprenante eksperimenter, der sikrer tidlig læring
  • teste dine hypoteser og prototyper af hurtigt
  • holde styr på og prioritere læringer og data på en systematisk måde.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig en praktisk introduktion til metoden Design thinking. Du lærer metoder til at forstå brugere og definere relevante udfordringer. Du bliver trænet i at skabe idéer og prototyper og teste dem på kort tid for at minimere risikoen for at fejle. 

Du lærer at arbejde struktureret i korte, intensive intervaller, så du kan gå fra lidt viden til konkrete resultater og læring på kort tid. Du vil nemt kunne omsætte metoder og værktøjer til handlinger i din organisation, fordi du har prøvet dem af på kurset.

Hvorfor lære Design thinking?

Design thinking er en metode til at drive innovation, særligt i relation til digital transformation og i udviklingen af nye digitale produkter, forretningsmodeller eller services. Design thinking er en bruger-centreret innovations- og udviklingsmetode. Den kan ikke kun hjælpe dig til at udvikle gode løsninger, men også til at finde de problemer, der er værd at løse.

De bedste løsninger kommer fra indsigter i menneskelig adfærd. Derfor skal du træne i at blive god til at opdage de behov, ønsker, drømme og muligheder, der driver dine brugeres handlinger. På kurset lærer du at bruge Design thinking til at skabe bedre, innovative løsninger. Du får redskaberne til at udvikle løsninger hurtigere med mindre risiko for at fejle i din organisation.

Kursets form

Design thinking er ikke en metode, du kan læse dig til. Derfor er kurset meget praktisk og hands-on, så du lærer metoden gennem træning. Du kommer til at arbejde i et team med andre deltagere på konkrete og relevante cases, hvor du løbende prøver at bruge kursets teorier og input i praksis. 

Du skal løse konkrete hjemmeopgaver mellem kursusdagene.

Se alle