]]>

Kursus

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din kommunikation som leder, og hvordan den virker, og skab de optimale rammer for følgeskab og bedre resultater.

Startdato og sted

30. september 2024
Helsingør

Varighed

3 dage
9.00 - 16.00

Pris

17.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder, og du vil skabe flere ekstraordinære resultater sammen med dine medarbejdere eller andre medaktører. 

Du er vant til at kommunikere i dagligdagen, men du ønsker at blive mere bevidst kompetent i forhold til dine måder at kommunikere på. Først og fremmest til dine medarbejdere, men også opadtil til din nærmeste chef og til lederkolleger og andre samarbejdspartnere.

Du er ny eller erfaren leder i en offentlig eller privat organisation eller i fx en NGO.
 

På kurset får du:

 • kommunikationsmetoder og -redskaber, som effektivt styrker din personlige kommunikation
 • indsigt i din personlige måde at kommunikere på og i dine styrker og barrierer
 • forståelse for din organisations kultur og lederstile, og hvordan det påvirker din kommunikation
 • et personligt narrativ at kommunikere ud fra
 • kommunikationsværktøjer inden for væsentlige ledelsesområder
 • feedback og sparring fra medkursister og underviser i forhold til at integrere værktøjerne i din dagligdag.

Kursets indhold

På kurset får du metoder, indsigter og værktøjer til at forbedre din kommunikation som leder på vitale områder, og du styrker din evne til at:

 • forstå og kommunikere inden for den organisatoriske ramme på en selvstændig og personlig måde
 • være klar og tydelig i dine budskaber 1:1
 • få medarbejderne med i forandringer med din kommunikation
 • inspirere til meningsfuld selvledelse via dialog og coaching
 • opløse konflikter på en konstruktiv måde og med en sikker hånd. 

Du får indsigt i, hvordan du kan styrke din ledelseskommunikation, når du er bevidst om, hvordan vi som mennesker mest konstruktivt kan bruge og aktivere hjernen og biokemiske signalstoffer, fx endorfin og dopamin.

’Din kommunikation som leder’ tager fat i dine mest brændende kommunikationsbehov, som de fleste ledere har brug for at videreudvikle for at skabe de mest optimale rammer for følgeskab.

 

 

 • Før start

  Som forberedelse foretager du en undersøgelse i din egen organisation, hvor du søger feedback på, hvad dine medarbejdere (eller kolleger) siger om dig og din kommunikation. Du beder også om feedback fra din nærmeste leder.

  Du læser udvalgte kapitler fra bogen ’Når ledelse er kommunikation’ og et par artikler. Du får tilsendt materialet i god tid inden start.
  Læs mindre
 • Dag 1

  30. september 2024, kl. 9.00

  Sted: Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør (inkl. overnatning)

  På den første dag bliver du præsenteret for traditionelle og nyere organisationsformer og styringsmåder. Du reflekterer over, hvor din organisation befinder sig mellem gamle og nye ledelsesstile og kommunikationsmåder, og hvilke konsekvenser det har for din måde at kommunikere på. 

  Du undersøger samtidig dine personlige træk og deres betydning for din ledelses- og kommunikationsstil, og du trækker læring ud af den feedback, du har fået i egen organisation forud for kursets start. 

  På dagen arbejder du også med at formulere historien om, hvad DU vil som leder, på en måde, der sikrer følgeskab, og du får redskaber til og træning i at planlægge og kommunikere envejs-budskaber med gennemslagskraft.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i din organisations kultur og ledelsesgrundlag med kobling til din egen ledelseskommunikation
  • indsigt i, hvordan dine personlige grundtræk påvirker din kommunikationsstil
  • forståelse af din måde at kommunikere på ud fra feedback og øvelser om dine dominerende personlighedstræk.
  • afklaring af dine stærke og svage sider og udviklingspunkter, som du kan arbejde videre med i din kommunikation
  • et formuleret ledelsesmæssigt narrativ om, hvad DU vil som leder
  • viden om og øvelse i, hvordan du kan planlægge og gennemføre envejskommunikation, der er tydelig og har gennemslagskraft.
 • Dag 2

  1. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Sted: Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

  På kursets anden dag bliver du introduceret til værktøjer og metoder inden for tre kommunikationsfelter, som det er vigtigt at mestre som leder. Det gælder coaching/sparring, forandringskommunikation og opløsning af konflikter.

  Du bliver trænet i de enkelte områder og får mulighed for at identificere det, du har mest brug for at udvikle og optimere. Du lærer ud fra dine cases, hvordan du lettest omsætter viden og værktøjer direkte i din daglige ledelsespraksis.

  Dagen giver dig:

  • overblik over og indsigt i metoder, nøglekompetencer og redskaber inden for coaching, forandringskommunikation og konfliktløsning
  • træning i at bruge udvalgte metoder, i forhold til hvad der passer til dine vigtigste kommunikationssituationer
  • indsigt i, hvordan du bliver en bevidst kommunikerende leder inden for de tre felter
  • indsigt i dine nuværende styrker og svagheder og i, hvordan du kan videreudvikle din kommunikation.

  Du afslutter dagen med at udarbejde en handlingsplan for, hvilke to-tre konkrete kommunikationskompetencer og handlinger du vil gå hjem og afprøve i din organisation frem mod tredje kursusdag. 

 • Dag 3

  31. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Sted. MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København V

  På tredjedagen fortæller du i en gruppe om dine erfaringer og udfordringer med at praktisere dine nye kommunikative handlinger i din organisation. Du får feedback fra dine medkursister og underviseren.

  Du stiller skarpt på de indre og ydre barrierer, som måske står i vejen for, at du kan ændre dine kommunikationsvaner. Du arbejder også med, hvordan du via dit kropssprog, din mimik og dit tonefald får grundfæstet nye kommunikationsvaner i dig selv som person og i din organisation. 

  I gruppen arbejder du med den såkaldte bevidningsmetode, som er en frugtbar måde at dele viden og erfaringer på. Underviseren er med til at bevidne i gruppen og deler ud af sine erfaringer og sin viden og giver bud på løsninger.

  Dagen giver dig:

  • lejlighed til at fortælle om dine nye kommunikationshandlinger, og hvordan de har rykket dig og din organisation
  • lejlighed til at lytte til andres fortællinger og få viden om, hvordan andre gør, og få inspiration til dit lederskab
  • en forståelse af, hvordan du kan arbejde videre med din kommunikation ved at agere som en bevidst, reflekterende praktiker, der tænker over, hvordan du professionelt forbereder din kommunikation, og hvad du vil opnå med den i forskellige situationer.

Hvem underviser?

Leif Pjetursson

Leif Pjetursson
Ledelseskonsulent, underviser og forfatter

Leif har stor erfaring med at udvikle lederes og ledergruppers kommunikation i offentlige og private virksomheder. Han har varetaget flere lederstillinger og har gennem en årrække været censor og underviser i diplomledelse, bl.a. hos DTU, CBS, COK og Metropol. Han er forfatter til bogen ’Når ledelse er kommunikation’ og medforfatter til ’Ind i ledelse’. Leif er partner i konsulentvirksomheden Inspired Workforce.

Kursets form

Vi indleder kurset med at skabe et tillidsfuldt rum, der understøtter læring, videndeling og åben erfaringsudveksling. Kursets motto er: Lær, reflektér, og brug det lærte i morgen. 

Du kommer igennem et forløb, som veksler mellem korte oplæg, introduktion til og træning i brugen af værktøjer, enkeltrefleksioner, tomandssparring, gruppedrøftelser og fælles opsamlinger. Udgangspunktet er dine oplevelser, erfaringer og udfordringer, og hvad der fylder her og nu. 

Kurset er tilrettelagt, så du styrker din evne til at iagttage og være bevidst om, hvordan du selv og andre kommunikerer, og du får værktøjer til konstant at forbedre din kommunikation som leder.

Bogen ’Når ledelse er kommunikation’, L&R Business 2019, er det fælles faglige referencepunkt. Til hver af kursusdagene forbereder du dig ved at læse relevante kapitler og sider fra bogen. Bogens ti kapitler beskæftiger sig på en praksisnær måde med, hvordan du som leder kan styrke din kommunikation inden for en række væsentlige ledelsestemaer.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  19.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  17.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 30. september - 1. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Modul 2: 31 oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 38351
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  30. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  30. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Overnatning
 • Der er overnatning på modul 1
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle