]]>

Kursus

Embodied leadership - en vej til følgeskab

Forstå mekanismerne bag følgeskab, og bliv en leder, som andre instinktivt har tillid til og ønsker at følge. Du lærer at arbejde bevidst med de kropslige dimensioner af dit lederskab, der styrker dine relationer og din evne til at påvirke andre positivt.

Startdato og sted

30. september 2024
Roskilde

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

13.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at styrke din evne til skabe følgeskab gennem de kropslige dimensioner af dit lederskab. Du vil øge din bevidsthed om, hvordan du med din energi og din adfærd påvirker andre. Og du er klar til at supplere dit personlige lederskab med en skattekiste af nye indsigter og redskaber, der styrker dine relationer.

Kurset er for alle med ledelsesansvar fx personaleledere, daglige ledere, faglige ledere, teamledere eller procesledere.

På kurset får du:

 • forståelse for mekanismerne og psykologien bag følgeskab
 • indsigt i ledelseskvaliteter og -adfærd, som instinktivt appellerer til følgeskab, tillid og respekt
 • ny viden fra forskning om, hvordan vores tilstand og energi påvirker andre
 • metoder til at øge din bevidsthed om egen tilstand, og hvordan du gennem kroppen kan ændre stemninger og energier i rummet
 • træning i at skabe nærvær, empati og ro med afsæt i et kropsligt fundament
 • øvelse i at aktivere den version af dig selv, som matcher din intention og behovet i rummet
 • indsigt og træning i at aflæse andres tilstand og aktivere nødvendige ressourcer hos dig selv og andre via kroppen
 • træning i at styrke dine relationer og din evne til at indgå i dem.
 

Kursets indhold

Følgeskab kommer ikke af sig selv. Det er i høj grad et resultat af, hvordan du udøver dit lederskab. I en tid, hvor der er rift om de dygtige medarbejdere, hvor organisationerne bliver fladere, og hvor yngre medarbejdere stiller andre krav, har mange ledere brug for at spørge sig selv:

 • Er jeg en leder, man har lyst til at følge?
 • Er det interessant at være en del af det fællesskab, jeg er leder for?

På kurset undersøger vi mekanismerne og psykologien bag medarbejderes valg af følgeskab. Et valg, som i høj grad er instinktivt og emotionelt – og mere ubevidst end bevidst. Vi fornemmer instinktivt, om andre har en naturlig autoritet og er troværdige og sympatiske, inden de har sagt et ord. Vi bliver inspireret af ledere, som begejstrer, og har tillid til dem, som ikke ’vakler’, men udstråler ro og balance, også under pres. Det er alle kvaliteter, som har et kropsligt fundament, og som vi alle kan lære at aktivere. Med andre ord kan du lære at ’embody’ de ledelseskvaliteter, du ønsker, på en oprigtig og troværdig måde.

Den kropslige dimension har traditionelt været overset i klassisk lederudvikling, men der er en stigende interesse for at forstå kroppens potentiale i forhold til ledelse. Flere universiteter har embodied leadership på programmet, og inden for neurovidenskaben bliver der forsket i, hvordan kroppen påvirker egen og andres tilstand og ressourcer.

Gennem arbejdet med embodied leadership får du den nyeste viden om, hvordan dit nervesystem og din biokemi påvirker hinanden og de ressourcer, du har adgang til. Du mærker på egen krop, hvordan du med konkrete teknikker kan opnå større bevidsthed om din egen tilstand, hvordan du kan regulere dig selv og påvirke andre i en positiv retning, og hvordan du kan blive den leder, du ønsker at være.

Kurset bygger bro mellem vores naturlige menneskelige instinkter som flokdyr og den moderne leders udfordringer. Vi aktiverer dine unikke ledelseskvaliteter, som sikrer, at du er en leder, som dine medarbejdere instinktivt har tillid til og sympati for og ønsker at følge.  

 

 • Før start

  Du skal besvare en kort survey inden første kursusdag.
  Læs mindre
 • Dag 1

  30. september 2024 (med overnatning)

  På første dag undersøger vi begrebet ‘følgeskab’ set ud fra medarbejderens perspektiv og sætter det i relation til de ledelsesudfordringer, ledere typisk møder i dag. Vi ser på de grundlæggende menneskelige mekanismer, der ligger bag valget om følgeskab, og vi identificerer de ledelseskompetencer, der er vigtige i forhold til at skabe følgeskab.  

  Du bliver introduceret til teorier og metoder bag embodied leadership, og du får den nyeste viden om kroppens betydning for, hvordan du opleves og påvirker dine omgivelser. Du bliver klogere på, hvordan du, ved at arbejde bevidst med din egen tilstand, kan styrke relationer og påvirke andre positivt..

  Du får indsigt og træning i at:

  • øge din bevidsthed om din egen indre tilstand og energi, og hvordan du påvirker rummet
  • regulere din tilstand og adfærd, så du bevidst kan vælge, hvordan du fremtræder 
  • være opmærksom på andres tilstande og kropslige signaler gennem styrket nærvær og empatisk lytning
  • påvirke dine omgivelser og inspirere til følgeskab gennem din energi og adfærd. 
 • Dag 2

  1. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00 

  På dag to arbejder vi videre med at aktivere kropslige dimensioner af dit lederskab, så du bevidst kan sætte dem i spil i relation til at skabe følgeskab.

  Vi tager udgangspunkt i en præferencemodel, der integrerer den kropslige dimension. Den vil styrke din bevidsthed om dine adfærdspræferencer, og hvordan de kommer til udtryk og påvirker din energi og dine omgivelser. Du lærer at regulere og udvide dit repertoire.

  Du får indsigt og træning i at:

  • vælge adfærd og energi, som matcher din intention og gøre det bevidst
  • skifte tilstand, så du udkommer i den version af dig selv, som rummet eller medarbejderen har behov for
  • læse andres adfærdspræferencer og tilstand, og hvordan du kan påvirke dem.

  Du får individuel feedback for at udvide din bevidsthed, og du får enkle teknikker, som umiddelbart kan integreres i dit daglige arbejde.

Hvorfor lære om embodied leadership?

Forandringens vinde blæser ind over vores arbejdsmarked og organisationer. Vi står overfor nye udfordringer med konkurrence om talenterne og nye forventninger til ledere og organisationer. I denne nye virkelighed skal du som leder mere end nogensinde gøre dig fortjent til at opnå følgeskab.

Du skal som leder have øje for, at vi mennesker er flokdyr. Vi ønsker som udgangspunkt at være med i meningsfulde fællesskaber og have en leder, vi stoler på vil vores bedste. Instinktivt vurderer vi, om vores leder er værd at følge ved bevidst – og især ubevidst – at analysere deres adfærd. En adfærd, som aflæses og sanses gennem kroppen på en tiendedel af et sekund.

Den kropslige dimension har traditionelt været overset i den klassiske lederudvikling, men vinder hastigt frem, ikke mindst i udlandet. Det er velkendt erfaringsmæssigt og i stigende grad også forskningsmæssigt, at kroppen har stor betydning for vores tilstand og for måden, vi fremstår og påvirker andre på.

Vigtige ledelsesmæssige kvaliteter som empati, nærvær, åbenhed og evnen til at begejstre har et stærkt kropsligt fundament. Det er kompetencer, du kan træne og udvikle.

Gennem arbejdet med embodied leadership får du adgang til en ny bevidsthed og nye handlemuligheder, der styrker dit personlige lederskab og din evne til at skabe følgeskab. 

Hvem underviser?

Malene Radoor Sørensen

Malene Radoor Sørensen
Ledelseskonsulent og kropsterapeut

Malene er en erfaren ledelseskonsulent, coach og underviser. Hendes baggrund som managementkonsulent har givet hende omfattende erfaring med at udvikle ledere på flere organisatoriske niveauer. Hun har selv været leder i store internationale virksomheder. Malene har en master i international business og er bl.a. uddannet kropsterapeut, alignment-yogalærer, stresscoach og mindfulnessinstruktør. Hun er partner i konsulentfirmaet Out of The Box.

Kursets form

’Embodied leadership – en vej til følgeskab’ er et involverende kursus, der kræver, at du deltager aktivt. Vi fokuserer på træning og praktiske øvelser i relation til de dilemmaer, du møder som leder. Målet er at give dig de bedste forudsætninger for at øge din bevidsthed og få ny ønsket adfærd ind under huden.

Vi arbejder med din kropslige intelligens i professionelle og trygge rammer. I små grupper bliver du trænet i at være mere bevidst om kropslige dimensioner af adfærd og personlighed ud fra konkrete ledelsesmæssige situationer.

Du får individuel feedback på din kommunikation og adfærd fra gruppen i et fortroligt og trygt rum. 

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  14.850 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  13.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 30. sept. - 1. okt. 2024 (med overnatning)

 • Kursets referencenr.
 • 38125
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  30. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  30. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle