]]>

Kursus

Entrepriseret - ny AB18, ABT18 og ABR18

Lær de gældende regler og kontraktforhold for hele byggeriets værdikæde og bliv ajour med den nye AB18.

Startdato og sted

13. november 2024
København V

Varighed

2 dage
09:00-17:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du rådgiver om eller er involveret i behandlingen af byggesager. Du ønsker præcise aftaler og klarhed om vilkår og pligter, så risikoen for konflikter undervejs bliver mindsket.  

Du er fx advokat, advokatfuldmægtig, bygherre, eller rådgiver i byggesager i den offentlige eller den private sektor.

På kurset får du:

 • et grundigt og detaljeret kendskab til alle regler og kontraktforhold af betydning for bygge- og anlægsopgaver i Danmark
 • viden til at håndtere aftalegrundlaget i det nye AB-system, AB18, ABR18 og ABT18, de forenklede AB og ABR-dokumenter og de 4 nye appendikser
 • overblik over ændringerne fra AB92 til AB18
 • indblik i gældende regelsæt og kontraktpraksis for hele byggeriets værdikæde, fx bygherrer, entreprenører, leverandører, tekniske rådgivere
 • kendskab til FIDIC og andre internationale entreprisekontrakter.

Kursets indhold

Du får gennemgået byggeriets retsforhold fra A-Z, herunder kontrakt- og ansvarsspørgsmål og de nye aftalevilkår i AB-systemet, navnlig AB18. Du bliver opdateret på den nyeste rets- og voldgiftspraksis på entrepriseområdet.

 

 • Dag 1

  AB-systemet, fra udbud til afleveringen

  13. november 2024, kl. 9.00 - 17.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V

  På dag 1 kommer du igennem de grundlæggende organisationsformer og standardaftaler og det helt nye system i AB 18. Gennemgangen følger forløbet fra udbud til aflevering.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • byggeriets organisation og kontraktsformer 
  • byggeriets standardaftaler 
  • regulering af entreprenørers tilbudsgivning 
  • udbudsreglerne i bygge- og anlægssektoren 
  • aftalefasen
  • bestemmelser om arbejdets udførelse m.v. 
  • betaling af entreprisesummen og sikkerhedsstillelse 
  • aflevering.
  Læs mindre
 • Dag 2

  14. november 2024, kl. 9.00 -17.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V

  På dag 2 kommer du igennem ansvarsforholdene for byggeriets parter og de misligholdelsesbeføjelser partnerne kan gøre gældende.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • entreprenørens ansvar for mangler
  • rådgiveransvar, tekniske rådgivere med videre
  • entreprenørens ansvar for forsinkelse
  • bygherrens ansvar for forsinkelser
  • standsningsret og ophævelse af entreprise-kontrakter
  • konfliktløsning i byggesager.

Hvem underviser?

Claus Berg

Claus Berg
Advokat, Bech-Bruun

Claus er partner i Bech-Bruun og specialrådgiver inden for entreprise, udbud, proces m.m. Han har opnået anerkendelse af både Chambers Europe og The Legal 500. Claus Berg er en af de mest benyttede og værdsatte undervisere, og han har gennem en lang årrække været fast underviser for Djøf inden for emner som entreprise, kontrakter, udbud og voldgift. Claus Berg er forfatter til flere publikationer blandt andet bogen ’Udbudsret i byggeriet’ (2012).

Steen Hellmann

Steen Hellmann
Advokat og partner, Gorrissen Federspiel

Steen rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter indenfor byggeri.
Steen bistår med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og han har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager samt alternativ tvisteløsning.
Derudover bistår Steen med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Kursets form

Kurset er bygget op af gennemgang af reglerne, diskussioner og løsning af cases.

Du kan bestille overnatning på kursusstedet i forbindelse med din tilmelding.

Kurset svarer til 16 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 33 tidligere deltageres tilfredshed.

Kurset rummer nogle meget centrale pointer, som jeg tror enhver entreprise-rets-praktiker kunne have gavn af at høre eller genhøre. I er gode til udhæve og forklarer de steder, hvor man virkelig skal tage sig i agt. Pensum kunne måske med fordel slankes eller disponeres yderligere, men jeg tror alle gik klogere hjem, end da de kom.
Otte Ottesen, Indkøber, DR

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 13. - 14. november - kl. 9.00 - 17.00

  Kurset er udenovernatning

 • Kursets referencenr.
 • 38209
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  13. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  13. oktober 2024
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle